Taotlen e-hääletuse tulemuste tühistamist

neljapäev, märts 10, 2011

Saatsin Vabariigi Valimiskomisjonile taotluse tühistada Riigikogu 2011.a. e-hääletuse tulemus, sest valimistel poolt kasutatud programmi ebatäiuslikkuse tõttu ei olnud teatud juhtudel minu nime (Henn Põlluaas, üksikkandidaat nr 887 Nõmmel ja Mustamäel), valijate arvutiekraanide valimisnimekirjades näha. Seetõttu ei olnud kõigil soovijatel võimalik minule e-hääletusel häält anda. Sellega rikuti valijate võimalust väljendada enda tahet, kandidaatide võrdse kohtlemise printsiipi, diskrimineeriti üksikkandidaate ja moonutati valimistulemust. Selline asi ei käi demokraatlike valimiste juurde.

Kuigi Valimiskomisjon tunnistas, et nende kasutatav programmi ei tööta Windows 7-ga tõrgeteta (nende spetsialisti sõnu - Windows olevat loll), ei võetud valimiste käigus midagi ette, et olukorda parandada. Kujutage aga ette, mis oleks toimunud, kui arvutiekraanidel oleks kandidaatide nimekirjast puudunud Henn Põlluaasa asemel sellised nimed nagu Ansip, Laar, Savisaar jt. ... Kas ka siis oleks öeldud, et pole midagi teha?

Kaalusin pikalt, kas esitada protest või mitte, kuid kartusest, et samad probleemid võivad tekkida ka järgmistel e-valimistel, otsustasin taotluse siiski sisse anda.
Küsimus ei ole minu saadud häältes. Parteisõdurina oleksin võinud ju peaaegu sissegi saada juba nende häältegagi. Üksikkandidaadina ei oleks piisanud aga ka mitte kümme korda suuremast häältearvust. Veelgi rohkem kallutatud ja ebademokraatlikku valimisseadust annab välja mõelda.

Minu taotlus Vabariiklikule Valimiskomisjonile:

Vabariigi valimiskomisjon (VVK)
esimees, hr. Heiki Sibul

Henn Põlluaas
e-mail: hennpolluaas@gmail.com

09.03.2011

Vaidlustan käesolevaga Riigikogu 2011.a. valimiste e-hääletamise tulemused ja taotlen e-häälte tühistamist. Põhjuseks on asjaolu, et e-valimiste käigus ei olnud Valimisringkonnas nr. 3 (Mustamäel ja Nõmmel) kõigil valijatel võimalik hääletada minu, ehk üksikkandidaat Henn Põlluaasa (nr. 887) poolt.

Nagu Vabariigi valimiskomisjon 02.03.2011 tunnistas (vt. Lisa 1), tekkis valimistel kasutataval programmil tõrge operatsioonisüsteemiga Windows 7 teatud resolutsioonide ja fontide kasutamisel, mistõttu kandidaatide nimekiri oli arvutiekraanidel nähtav vaid osaliselt - nimekirja lõpus olevate üksikkandidaatide nimed (ringkonnas nr, 3 H. Põlluaas ja R. Nurmik) jäid varjatuks. Neid ei olnud võimalik ka ülespoole kruttida. Sellest tingituna ei olnud kõigil soovijatel võimalik minu poolt valimistel häält anda.

Tekkinud probleemist teavitas 25.02.2011 Valimiskomisjoni ja mind kodanik Aivar Silma. Meile mõlemale kinnitati komisjonist, et tegemist olevat vaid üksikjuhtumiga ja et nemad enam midagi ette võtta ei saa. Viga jäigi parandamata kuni e-valimiste lõpuni. Kui paljudel valijatel tegelikult jäi seetõttu hääl üksikkandidaatidele s.h. minule andmata, on teadmata. Võib arvata, et soovitud kandidaati nimekirjast leidmata andis enamik inimesi, protesti esitamata, oma hääle lihtsalt kellelegi teisele.

Riigi ülesanne on tagada e-valimistel kasutatava programmi tõrgeteta töötamine sõltumata sellest, millist arvutit, operatsioonisüsteemi, resolutsiooni või fonte valijad kasutavad. Kui seda ei suudeta, siis ei ole võimalik viia e-valimisi läbi. Sellega, et osade kandidaatide nimed polnud kõigil juhtumitel ekraanidel nähtaval, oli üksikkandidaatide suhtes diskrimineeriv, rikkus rängalt kandidaatide võrdse kohtlemise printsiipi ja moonutas valimistulemusi.

Lähtuvalt eelpoolöeldust esitan Vabariigi Valimiskomisjonile taotluse vaadata läbi valimiskomisjoni otsus Riigikogu valimiste tulemuste kohta ja tühistada e-hääletuse tulemused ja e-hääled.

Lugupidamisega,
Henn Põlluaas
üksikkandidaat nr.887

LISA 1. Kirjavahetus Vabariigi valimiskomisjoni, valija ja kandidaadi vahel.

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...