kolmapäev, 11. november 2015

Immigratsioonist tuleb rääkida ausalt

Euroopat uputava massiimmigratsioonilainega on meie naaberriiki Soome saabunud juba ca 18 000 migranti, sest Lähis-Idas teatakse, et sealsed vastuvõtutingimused on soodsad ja peaminister pakkus sisserännanuile oma kodu. Aasta lõpuks ennustatakse kuni 50 000 migranti, kelle peale kuluks kahe aasta jooksul enam kui miljard eurot. Juba täna ei ole neid kuskile panna. Arutuse all on teotuste vähendamine ja piiri sulgemine. Mitmed riigid on seda teinud, isegi Saksamaa, kes immigratsioonitulva vallandas ja solidaarsuseloosungi all nüüd teistelt tagajärgede kandmist nõuab.
Soome kriminaalpolitsei sõnul on alates immigratsioonilaine algusest kasvanud hüppeliselt isiku- ja varavastaste kuritegude arv, seksuaalne ahistamine ja vägivald. Soome politseiamet andis korralduse varjata meedia ees kahtlusaluste pagulasstaatust. Statistika näitab, et vägistamistes on sisserännanute vahe põliselanikega pea seitsmeteistkümnekordne..
Kuigi politseipatrullide arvu on suurendatud kõikjal, kuhu immigrante on saabunud, on olukord halvenenud. Pagulaskeskustes toimuvad erinevatest riikidest ja eri usku või usulahus olevate immigrantide kaklused. Neid ühendab vaid rahulolematus soome toiduga, elamiskohaga ning nõue saada rohkem raha.
Hiljuti laiendati Soome kaitsepolitsei volitusi seoses informatsiooniga värbamis- ja terroriaktsioonidest, mida kavandavad immigrantidena sisse imbunud ISISe terroristid. Kasvanud korrakaitsekulud on märkimisväärsed. Elanike julgeoleku ja turvalisuse tagamiseks on mitmes Soome linnas tekkinud omaalgatuslikud kodanikepatrullid.
Kuid Soome ei ole erand, sama on olukord kõikides Euroopa riikides, keda massiimmigratsioon on tabanud. Üleeuroopalise küsitluse põhjal peavad valdav enamik migrantidest koraani ja islamireegleid tähtsamaks, kui Euroopa riikide seaduste järgimist. Uskmatusse ja moraalitusse Euroopasse ei tulda sulanduma ega enda tavadest või religioonist loobuma.

Loomulikult ei käi eelpooltoodu kõikide immigrantide kohta, kuid riskidest ja negatiivsetest aspektidest tuleb rääkida. Kriitik ja kirjandusloolane Toomas Haug on tõdenud, et „Eesti poliitiline eliit ning mitmesugused mõjutajad on otseselt või kaudselt oma tegevuses lähtunud sellest, et eesti rahval kui tervikul on midagi viga, et tema moraal, eetika, arusaamad maailmast on mingis mõttes vigased või ebatäiuslikud. Et mingis mõttes on eesti rahvas eelseisvate ülesannete jaoks alaväärtuslik. „Sallivusrünnak“ on põhjustanud selle, et normaalne diskussioon olulistel teemadel on peaaegu lõppenud.“ 

Sallivusrünnakul on nii valitsus, riigikogu spiiker kui president - kõik, mis ei kattu nende seisukohaga on sallimarus, vale ja populism. Ometigi on „vale ja populism“ meie naabruses reaalsuseks saanud ja just võimulolijate kinnitused, alates sellest, et pagulaste jagamist ei tule ja Eesti kvootidega ei nõustu, on osutunud valedeks. Samuti väide, justkui meie valime, keda vastu võtame. ÜRO pagulasameti sõnul see nii ei käi. Pealegi puudub EL riikide, USA, ÜRO ja ka meie ametnikel võimalus välja selgitada, kas tegemist on sõjapõgeniku, majandusmigrandi või ISISe terroristiga, sest puuduvad andmebaasid ja järelpärimisi lähteriikidest ei tehta. Enamusel puuduvad dokumendid, kõik räägivad kannatustest ja sõjakoledustest. Võidab see, kes legendi usutavamalt esitab. Aidakem tegelikke hädalisi nende lähteriikides, see on kümneid kordi tulemuslikum.

Väide, justkui suudaks Eesti vältida teiste Euroopa riikide probleeme ja vigu on soovmõtlemine ja rumal. Saksa tööminister kinnitas, et vaid 10% immigrantidest on võimalik hariduse ja kvalifikatsiooni puudumise tõttu tööle rakendada. Statistika näitab, mis teele osa ülejäänutest asuvad. Eestis ei saaks olema teisiti. Valitsuse oma rahvast hoolimatu poliitika tagajärjel saab sellest ka meie reaalsus.

Meie politseid on aastaid koondatud ja kärbitud, konstaableid pole enam pooltes omavalitsustes, raha ega inimesi ei jätku. Kuidas kavatsetakse kasvava kuritegevuse korral hakkama saada? Loodetavasti mitte mahasalgamisega.

Nendest asjadest rääkimine ei ole hirmutamine, vihakõne ega rassism. Küll on aga  mahavaikimine, diskussiooni asendamine sildistamisega ja valed need, mis paljastavad sallivuslaste sallimatust meie enda inimeste vastu. Euroopa Liidust peale surutav massiimmigratsioon muudab Eestit jäädavalt. Brüsselil ja Stenbocki poistel ei ole volitusi Eesti suveräänsust ja enesemääramisõigust rikkuda. Rahval kui kõrgeima võimu kandjal on õigus osaleda oma tuleviku üle otsustamisel. Homme on juba hilja.


Selmet tagada Euroopa välispiiride kaitse, kavandab Komisjon juba uut, veelgi suuremat migrantide jagamist ja ennustab järgmiseks aastaks kolme miljoni immigrandi Euroopasse tulekut. Lisaks nende perekonnad. Meie äärmiselt väikse rahvaarvu taustal hakkavad Eesti valitsuse poolt  heaks kiidetud kvoodid ja kinnitus, et immigratsioonile ülempiiri ei seata, omandama genotsiidipoliitika tunnuseid. 

Avaldatud Õhtulehes 8. november 2015

teisipäev, 1. september 2015

Küsimus siseministrile: Väidetav vägistamisjuhtum Vao külas

Hr. Hanno Pevkur
Siseminister                                                                           26.aug.2015

Küsimus

Väidetav vägistamisjuhtum Vao külas

Austatud siseminister,

16. juulil 2015 räägiti Kanal 2 saates Reporter juhtumist, kus grupp mustanahalisi immigrante vägistas Vao külas purupurjus naisterahva[1]. Politsei kutsuti, kui toimuvat pealt näinud lapsed teavitasid sellest oma vanemaid. Naisterahvas leiti püksata tee ääres magavana. Selle asemel, et naisterahvast viia koheselt arstlikusse ekspertiisi, viis politsei naisterahva koju kainenema.

Järgmisel päeval kinnitas Ida-Prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistik (17.07.2015 Postimees), et „Politseile pole teada ühestki juhtumist, kus keegi oleks Vao külas elavate inimeste poolt seksuaalselt ära kasutatud.“[2]

Karistusseadustiku kohaselt loetakse vägistamiseks ka sugulise iseloomuga tegevust, mis on tehtud olukorras, kus ohver polnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama. Kuriteo juures loetakse raskendavaks asjaoluks selle sooritamine abitus seisundis oleva isiku suhtes, grupiviisilisus ja isikuvastase süüteo toimepanemine täisealise poolt alaealise juuresolekul.

Kui ohver ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, siis ei oma tähtsust, kas ohver esitas politseile avalduse enda seksuaalse ärakasutamise kohta või mitte. Politsei sai väljakutse sündmuspaigale, järelikult on ta kohustatud tegutsema ja selgitama välja kõik asjaolud ning kuriteo kahtluse korral kinni pidama võimalikud süüdlased.

Seoses sellega küsin:
1.     Miks ei teostatud väidetava vägistamisjuhtumi puhul kohest arstlikku ekspertiisi?
2.     Miks ei kuulatud üle tunnistajaid ja võimalikke süüdlasi?
3.     Kas tänaseks on algatatud toimunu suhtes kriminaaluurimine ja kui ei ole siis mis põhjusel?
4.     Kas võimalikud süüdlased on endiselt Vao pagulaskeskuses või on nad sealt juba lahkunud?
5.     Kas politseile on antud korraldus pigistada immigrantide rikkumiste ja kuritegude suhtes silmad kinni?

Lugupidamisega,

Henn Põlluaas

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees

teisipäev, 21. juuli 2015

Kas järgmine on Portugal?

Kreeka rehepaplus, Euroopa Liidu loogikat ja majandusreegleid eirav käitumine ning euro muutmine poliitiliseks on viinud selleni, mida ennustati juba ammu – Kreekaga ja sinna loobitud Euroopa maksumaksjate rahaga on asi ilmselt ühel pool. Samuti Eesti ostetud Kreeka võlakirjade ja meie EFSF/ESM kaudu neile antud raha – enam kui poole miljardi euroga.
Nüüd oleme aga juba uute probleemide ette sattumas. Majandusteadlase Edward Hugh' ja analüütiku Matthew Lynni ennustuste järgi on eurotsooni raskused kõike muud kui möödas. Uueks Kreekaks on nende sõnul saamas Portugal, kus ei olnud majanduskasvu isegi siis, kui Kreeka veel arenes. Lynni sõnul on Portugal tiksuv ja plahvatamist ootav aegpomm. Meil ei ole sellest tulenevale võimalikule riskile tähelepanu osutatud või siis on Portugali arengut peamiselt positiivses võtmes kajastatud.
Portugali välisvõlg, sh IMFilt korduvalt saadu, mille võtmist on õhutanud eurotsooni riigid eesotsas Prantsusmaa ja Saksamaaga, on peaaegu samaväärne Kreekaga ja sarnaselt viimasega ei ole Portugal viinud läbi radikaalseid majandusreforme ega vajalikke struktuurimuudatusi, mida IMFi päästepakettide eest on lubatud. Vaatamata teatud edasiminekule on tööpuudus suur, väliskaubandus ja majandus nõrk. Intressimäärad on kõrgemad, ca kahe protsendi ringis, nagu enamikul lõunapoolsetel riikidel, samal ajal kui Saksamaa, Austria ja Prantsusmaa võtavad kasu ajaloo madalaimatest intressimääradest. Kuigi Portugal on tugiprogrammidest väljunud, muudab reaalse majanduskasvu puudumine valitsemissektori hiiglasliku välisvõla maksmise võimekuse üha ebatõenäolisemaks.
Vasakpoolsetel kiusatus Kreekat teha
Samuti on oht, et sel aastal toimuvatel parlamendivalimistel võivad võita eelmistelgi valimistel hea tulemuse saanud vasakpoolsed jõud, kellel on kiusatus võtta eeskuju Syrizast ja teha ka Portugalis Kreekat ehk siis mitte maksta võlgu tagasi. Kõnealuste riikide majandusele võib devalveeritud rahvusvaluutale tagasipöördumine tähendada pööret majandustõusu suunas, kuid pidades silmas meie „Euroopa parima rahandusministri" juhtimisel tehtud rahapaigutusi ESMis ei ole Eestil midagi head oodata. Kes on seejärel järgmised – Itaalia ja Hispaania, või õnnestub olukord stabiliseerida? See oleks kahtlemata suureks võiduks IMFile ja Euroopa Liidule, kes saaksid oma Kreekaga varisenud usaldusväärsust päästa.
Euro on olnud kaua languses, seoses Kreeka alatu käitumisega on see aga üha kiirenenud. Küsimus on selles, kuidas mõjutaks Portugali võimalik maksejõuetus euroala ja Euroopa Liitu, nende püsimist ja kas ka Portugalis hakatakse uuesti Euroopa ja Eesti maksumaksja rahaga peale Kreeka teistelegi laristajariikidele laenanud suurte Saksa, Prantsuse jt pankade äririske ja äärmist vastutustundetust kinni maksma?
Kes vastutab vale otsuse eest?
Siinkohal võiks meenutada, et kui algul räägiti Euroopa panganduskriisist, siis alates sellest, kui erapankadele maksti Euroopa maksumaksjate rahaga kinni nende Kreekale antud hapud laenud, nimetati ja tehti see ümber riikide võlakriisiks. Tegemist on õilsate loosungite varjus läbi viidud finantsmahhinatsiooniga.
Raske öelda, kui paljuga me Portugali puhul mööda pükse võiksime saada. EFSF/ESMi kaudu oli Eesti 2014. aasta seisuga sinna panustanud 58,2 miljonit eurot, nüüd veelgi rohkem. Viimane aeg on teha kõik, et edasisi kaotusi vältida ja lahkuda ESMist, kuigi põhikiri ei näe selleks võimalust ette. Osalemine kümneid miljardeid neelavas fondis, mille juhid on puutumatud ja mille tegevust ei ole kellelgi õigust isegi kontrollida, on põhjus, miks meil tõstetakse aktsiise, käibemaksu, riigilõive, trahve jne. Valitsus võtab võõrastele laristatud raha oma rahvalt tagasi.
Kas keegi, kes Eesti maksjarolli surus, selle eest ka vastutab? Ligi, Ansip, Ilves jt, kes kõigest kriitikast ja vastuargumentidest hoolimata väitsid, et ESMiga liitumine on vajalik, suurepärane ja kasulik investeering, mis hakkab meile kõvasti sisse tooma? Või Sester, kes ei teadnud riigikogu ees olles öelda, kas Eesti poolt EFSFile ja ESMile antud garantiid (2 ja 1,3 miljardit) summeeruvad või ei? Või erakonnad ja isikud, kes sellised otsused riigikogus heaks kiitsid? Või need, kes Kreeka ja teiste kriisiriikide rämpsvõlakirju on ostnud? Tundub, et mitte keegi ei vastuta, kuigi kõige taga on hiigelsummad.
Ja küsimuste küsimus – loodan, et seda ei juhtu, kuid kui mitte pärast Kreekat, siis kas pärast Portugali läheb käiku ja meilt nõutakse välja raha, millega Eesti on garanteerinud EFSFi ja ESMi, ehk siis halvima stsenaariumi korral 3,3 miljardit eurot? Miks peab Eesti maksumaksja meie enda arengu, toimetuleku ja laste tuleviku arvelt kinni maksma meist rikkamate riikide laristamist ja võimul olevate poliitikute rumalust? Või tähendabki poliitiline vastutus Eestis seda, et loll (loe rahvas) saab kirikuski peksa ja keegi ei vastuta?
Avaldatud Õhtulehes 21.07.2015
http://www.ohtuleht.ee/686530/henn-polluaas-kas-jargmine-on-portugal

esmaspäev, 13. juuli 2015

EL välisminister Mogherini: islam kuulub Euroopasse!?

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (EL välisminister) Federica Mogherini teatas 24.06 2015 Brüsselis toimunud konverentsil “Call to Europe V: Islam in Europe”, et islamil on kindel koht lääne ühiskonnas. “Islam kuulub Euroopasse… Ma ei karda öelda, et poliitilisel islamil peab olema koht pildil (Euroopa Liidus).


Mogherini sõnul eksivad need, kelle sõnul üha rohkem muslimeid tähendab lõppu Euroopale, sellistel inimestel polevat aimugi, mida tähendab Euroopa ja euroopa identiteet. Ilmselgelt on tal endal kindel teadmine, et Euroopa ja euroopa identiteet ei tähenda midagi muud kui just islami. Mogherini on EL ametlik esindaja, kes vastutab Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika eest. Nii kõrge esindaja sõnadesse tuleb suhtuda täie tõsidusega Meenutuseks ja selgituseks olgu öeldud, et Mogherini on oma taustalt Itaalia vasakpoolne, võiks öelda isegi äärmusvasakpoolne.


Tema kõne tekitab mitmeid küsimusi. Kas Mogherini avalikustas ja kuulutas välja EL uue perspektiivi, arengusuuna ja väärtuste skaala? Kas Euroopa Liidu tänane eesmärk on lõhkuda Euroopa ühiskond ja läänelik kultuur, kindlustada islamishariaadile vankumatu koht ja tulevik Euroopas ning luua euroopale islamiidentiteet? Kõik see kõlab justkui äärmusislamistliku ISISe võitlusloosung. Kas illegaalsete immigrantide piiramatu vastuvõtmine ja nende tulekule kaasaaitamine Vahemerel ning nende sundjagamine EL liikmesriikide vahel kannab Mogherini sõnastatud eesmärki ning seda viiakse läbi EL ja ka meie endi võimulolijate kätega? Et islam kinnituks kõikjal Euroopas ja oleks n.ö. pildil?


Ma ei ole ei Eesti valitsuselt ega esindajatelt Brüsselis kuulnud Mogherini väidete kohta poolt sõnagi. Kuna on vaevalt usutav, et nad ei ole antud kõrge esindaja kõnega tuttavad, siis kas vaikimine tähendab nõusolekut Mogheriniga? Kui jah, siis on viimane aeg nende tagasikutsumiseks ja erakorralisteks valimisteks, sest Eesti ei ole mitte selleks Euroopa Liitu astunud, et lasta enda ühiskonda ja riiki sundümberasustada ja islamiseerida. Palju(multi)kultuursus maailmas ja loomulikult Euroopas on hea ja ainumõeldav, kuid vaid senikaua, kui maailma ja ühtne Euroopa koosneb eri rahvastest, kultuuridest ja iseseisvatest riikidest, justkui värviline ja kaunis mosaiikpilt. Paraku püütakse Euroopale äärmussallivuse ja solidaarsuse sildi all peale surutava multikultuursuse kaudu üksikuid rahvaid ja kultuure kokku sulatada ühtseks halliks, porikarva massiks. Ja üha enam ja enam ning üha kiiremas tempos hakkab ennasthävitav multikultuursus muutuma islami eufemismiks.


Näeme seda juba kõikjal Euroopas. Multikultuursus on osa internatsionalismist, mille poole sotsid ja kommunistid on püüelnud aastakümnete jooksul. Tundub, et täna on nad oma eesmärgile lähemal kui kunagi varem, ja paradoksaalsel kombel viiakse seda hävitustööd läbi euroopa kesk- ja parempoolsete liberaalsete erakondade toetusel. Ka meil siin Eestis. Reformierakond ja IRL teevad seda sotside musta tööd Keskerakonna toetusel ja Vabaerakonna nõusolekul. Vaid EKRE seisab massiimmigratsiooni, mida teised paratamatuseks nimetavad, vastu.


Hetkest, kui poliitiline islam saab Euroopas vabad käed, nagu Mogherini loodab, pole mooramaamehi enam tarvis. Kui euroopalikud väärtused on vasakpoolsete, liberaalide, multikulturistide ja äärmussallivuslaste poolt looja karja saadetud, on nemad esimesed, keda vankumatute islamistide kivirahe tabab.


HENN PÕLLUAAS , EKRE fraktsiooni aseesimees Riigikogus


Mogherini kõne täismahus :

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150625_07_en.htm


Avaldatud: 13.07.2015 Uued Uudised, www.uueduudised.ee

Mogherini kinnitusel kuulub Islam Euroopasse

teisipäev, 7. juuli 2015

President vajab ehk teist rahvast?

Eestlane olevat sallimatu, suletud, kitsarinnaline, vihaõhutaja ja rassist. Just sellisena on peale seda, mil Euroopa Komisjon käis välja immigrantide sundkvootide kava, meie rahvast järjekindlalt nii võimutegelaste, presidendi kui äärmussallivuslaste poolt kirjeldatud. Neid, kes on massiimmigratsiooniga kaasnevaid negatiivseid külgi esile toonud, süüdistatakse propagandistlikul moel hirmu ja paanika levitamises.

Huvitaval kombel ei kõla küsitlustel selliseid süüdistusi uusimmigrantide suust, kes juba elavad või õpivad Eestis, olgu nende ihuvärv milline tahes. Vastupidi, eestlasi peetakse väga sõbralikeks ja sallivateks. Ja me olemegi seda. Milles siis küsimus?

Olukord oli sama kooseluseaduse läbisurumisel, mil rahvas kuulutati sallimatuks, homofoobseks, rumalaks ja kitsarinnaliseks ning inimeste eetilistest ja moraalsetest väärtushinnangutest sõideti hoolimatult üle. Ka siis hurjutas president rahvast madalate kirgede väljapaiskamises, nagu viimases Võidupüha paraadikõnes, kus ta keskendus täiesti kohatult mitte päevateemale, vaid immigratsioonile, püüdes tekitada põhjendamatut süütunnet väidetava solidaarsuse puudumise pärast meie NATO liitlaste suhtes. Täiesti erinevate asjade, NATO ja immigratsiooniteema tahtlik segaminiajamine, Vahemere olukorra samastamine II MS aegse eestlaste põgenemisega kommunistlike repressioonide eest ja „kartus, et vajume abstraktse võõraviha, hirmu ja üldise sallimatuse sohu“, on demagoogiline häma, mis kohe kindlasti ei haaku tema enda üleskutsega rääkida asjadest mõistlikult ja rahulikult. Kui president peab selliste väidete taustal kohaseks küsida, kuidas kaitsta Eestit endasse sulgumata ja teistsuguseid tõrjumata ja mis on üleüldse see Eesti, mida kaitsta tahame, siis tundub, et ta on valinud endale vale ameti, vale riigi ja vale rahva.

Millistele faktidele ja uuringutele sellised süüdistused põhinevad? Materdajad lajatavad Social Progress Imperative sotsiaalse arengu indeksi uuringuga, mille põhjal väidetakse, et me olevat üks sallimatumaid rahvaid maailmas,133 riigi hulgast123-s. Tegelikult kõlas küsimus, kas seal, kus sa elad, oleks immigrantidel hea elada. Arvestades meie kliimat, pikka külma ja pimedat aega ning teenuste ja töökohtade puudumist tühjenevates maapiirkondades, saabki vastus olla vaid eitav. See ei tähenda, et eestlane oleks sallimatu! Seda võiks tõlgendada hoopiski hoolivusena.

Me vajame diskussiooni ratsionaalsete argumentidega, mitte väljamõeldud ja emotsioonidel põhinevaid süüdistusi, kuid kuidas on see võimalik, kui ühte poolt tituleeritakse juba eos "vihakõnede pidajateks" ning on vaid üks õige ja aktsepteeritav seisukoht - immigratsiooni toetav. Demokraatlikus ühiskonnas ei tohiks see olla võimalik, sõna- ja arvamusvabadus peab olema lubatud. Kumb pool siin õieti sallimatu on?

Sisserände mittetoetamise näol ei ole tegemist mitte sallimatuse ja rassivimmaga, vaid meie ajalookogemusest ja -tarkusest tingitud ettevaatlikkuse ja rahvusliku alalhoiuinstinktiga, mis ei ole suunatud mitte ühegi teise rahvuse või nahavärvi vastu. Ükski tõsiseltvõetav teadusuuring ei ole tuvastanud Eestis rassiprobleeme või et suhtumine oleks aastate jooksul teravnenud. Küll võib aga selleks ajendi anda immigrantide pealesurumine, nendele tehtavad hiiglaslikud kulutused versus meie endi inimeste probleemide ja vaesuse teisejärguliseks pidamine ning jätkuv rahva hurjutamine olematu sallimatuse ja rassismi eest. Kas see ongi eesmärk? Luua ja provotseerida alusetutele süüdistustele reaalne põhi?

Kuni tänase päevani peeti Eesti immigratsioonipoliitikat nii siin kui Euroopa kõrgete härrade poolt igati normaalseks ja õiglaseks. Üleöö ei kõlba see aga enam kuskile ja iga normaalne eestlane on äärmussallivuslaste retoorikas muutunud suletuse, sallimatuse, rassismi ja viha etaloniks. See, et Eestile seni esitatud, kuid pidevalt kasvav varjupaigataotluste arv on olnud üks Euroopa väiksemaid, ei tähenda, et kellelgi oleks õigust või põhjust meid süüdistada ja et me vastu rahva tahet peaksime hakkama immigrante sisse tooma.

Kui senine avatus on „suletus“, mis aitab ära hoida kõike seda negatiivset, mida näeme Lääne-Euroopa riikides, kuhu on islamiimmigrante võetud, siis ei ole paremat rohtu, kui jätkata sedasama ennast õigustanud immigratsioonipoliitikat ja öelda kindel ei EL poolt peale surutavate täiendavate immigrantide vastuvõtmisele. Meil on selleks õigus ning arvestades meie üliväikest rahvaarvu ja demograafilist situatsiooni, on meil enda järeltulevate põlvede ees selleks ka kohustus. Teatud ringkondade tahe panustada meie enda rahva sündimuse ja elujärje parandamise asemel immigratsiooni on kuritahtlik. Sündimust ei saa demokraatlikus riigis käsu korras tõsta ega väljarännet keelata, kuid see ei tähenda, et demograafilised protsessid on juhtimatud. Muuta saab nii sündimuse kui väljarände tegureid ja põhjuseid. Sellega meil aga ei tegeleta.

ÜRO on teatanud, et EL peaks vastu võtma miljon pagulast. See on absurdne ettepanek. Euroopa võib vastu võtta kasvõi kõik Aafrika miljard elanikku, kuid see ei aita. Ainus võimalus olukorra normaliseerimiseks on peatada illegaalne immigratsioon ja inimkaubandus Vahemerel, arreteerida smugeldajad, konfiskeerida või hävitada nende kasutatavad meresõiduvahendid, panustada jõuliselt konfliktide likvideerimisse Euroopa naabruses ning aidata tegelikke abivajajaid kriisiriikides. Tegeleda tuleb probleemi, mitte tagajärgedega ning mitte õhutada illegaalset inimkaubandust ja inimesi lahkuma oma kodudest. See on sadu kordi odavam ja efektiivsem kui tuua inimesi siia. Mida rohkem immigrante vastu võetakse, seda enam neid tuleb.

Me ei ole ei majanduslikult, sotsiaalselt ega kultuuriliselt võimelised ega valmis täiendavalt Aafrika ja Lähis-Ida immigrante vastu võtma ning ei tohi juba seetõttu muuta senist immigratsioonipoliitikast ja ennast õigustanud praktikat. Õigus ja võimalus ise valida, kes ja kui palju meie kodumaale tulevad ning mis tingimustel me neid vastu võtame, on riikliku suveräänsuse üks elemente, millest Eesti ei ole Euroopa Liitu astudes loobunud ja millest loobumiseks ei ole rahvas kellelegi volitusi andnud. Kui kontrolli saamiseks Euroopa piiridel tuleb tühistada Schengeni leping, millega mitmed poliitikud on hirmutanud, siis tuleb seda teha. Väike ajakulu piiride ületamisel ei ole rahvusliku enesemääramise ja püsimajäämise eest sugugi suur hind.

Mind huvitab, kuidas julgeb inimesi solidaarsuse puudumises süüdistav president vaadata silma oma rahvale, kui immigrantidele makstakse vastavalt rahvusvahelise kaitse saanud välismaalaste toetamise seadusele üle tuhande euro kuus, kui meie endi palgad ja pensionid, lastetoetustest rääkimata on kordades väiksemad ja inimesed on äraelamiseks sunnitud lahkuma välismaale. Kui seepeale kustutab viimane eestlane Eestist lahkudes tule ja üle maa kõlavad vastehitatud mošeedest imaamide palvehääled, kas siis ollakse rahul? Kas siis on presidendil solidaarne, avatud ja salliv uus rahvas? Või on tema juba selleks ajaks siit ära?Avaldatud lühendatult Eesti Päevalehes 07.07.2015 pealkirja all: 

Immigratsiooni peabki suhtuma ettevaatlikult

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/immigratsiooni-peabki-suhtuma-ettevaatlikult?id=71854999

esmaspäev, 6. juuli 2015

Intervjuu: Henn Põlluaas: Peame lähtuma oma riigi ja rahva huvidest


Ajakirja Kultuur ja Elu suvenumbris 2/2015 on sees Jaanika Kressa intervjuu siinkirjutajaga.

Henn Põlluaas: Peame lähtuma oma riigi ja rahva huvidest

TEKST: JAANIKA KRESSA

http://kultuur.elu.ee/dutt.gif


Henn Põlluaas on paistnud silma oma tasakaalukusega. Vaatamata suhteliselt hilisele poliitilisele ärkamisele on ta olnud edukas, tegemata seejuures eraldi pingutusi võimu(le saamise) nimel. Just selliseid riigimehi oleks meile ehk rohkemgi vaja? Kas unistus õiglasest Eesti riigist täitub ka tasa ja targu? Elame-näeme.
Alljärgnev jutuajamine toimus mõned päevad enne esimesi pagulastevastaseid meeleavaldusi.
EKRE on rahva hulgas väga populaarne. See on suur vastutus. Kuidas kavatsete seda positsiooni hoida? Mis on sinu meelest täna meie riigi ja rahva kõige olulisemad probleemid?
Tuletan meelde meie Põhiseaduse preambulat: Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.
See on meie ülim eesmärk, mille nimel me tegutseme. Kõike, mida riik teeb, Riigikogust kuni väikeste omavalitsusteni, tuleb vaadelda nii, et kas nad toetavad seda eesmärki või vastupidi, on destruktiivsed ja lõhuvad seda. Paraku peame tõdema, et need eesmärgid on Eesti taasiseseisvuse aastate jooksul unustatud, meie kartellierakonnad pole neist kinni pidanud. Nemad on pannud esmasteks eesmärkideks võimu ja erakonna heaolu.
EKRE annab oma parima, et aated ja seisukohad oleksid esikohal. Kui vaadata meie programmi, siis see on kõige eestimeelsem.
IRL-i programmil pole ka viga, ainult et neil pole sellega ammu enam seost.
Jah, nad on sellest üsna võõrdunud, seda on ka rahvas selgelt tajunud. Valimised ju näitasid, et ühiskonnale on tulnud punane joon ette, tänu muutuste vajadusele on nüüd Riigikogus kaks uut erakonda.
Mis on vanades kampsunites uut?
Tõsi, erakond on uus, aga Vabaerakonnas on ka palju neid, kes on kuulunud kartelli ja soovivad lihtsalt riigipiruka juurde tagasi. Meie tahame teha kõik, et inimeste ootust ja usaldust ei petaks.
Tulemas on esimene EKRE korraldatav meeleavaldus pagulaste vastu. Kas need hakkavad toimuma regulaarselt?
Jah, käes on hetk, kus immigratsiooniküsimus on väga aktuaalseks muutunud. EKRE korraldab esimese meeleavalduse 10. juunil, see on nn ööistungi kolmapäev, mil tuleb arutuse alla palju olulisi küsimusi, sh aktsiiside ja käibemaksu vastutustundetu tõstmine, millega me ei saa nõus olla. Me kavatseme kasutada parlamentaarseid vahendeid, venitame istungiga, et parlamendi liikmed oleksid meeleavalduse ajal Toompeal. Meeleavaldust tasub teha, kui nad on kohal, kui nad ikka näevad, et plats on täis inimesi, kes ei nõustu oma elujärje halvendamisega, kes ei nõustu massiimmigratsiooniga. Me ühendame need teemad ja loodame, et see mõjub.
See meeleavaldus pole ainuke ega viimane. Me oleme näoga rahva poole ja liigume rahvaga käsikäes edasi.
Kas opositsioon on siis selles küsimuses ühtne?
Opositsioon on hetkel selles küsimuses küll ühtne, me ei nõustu pealesurutavate kvootidega, kuid erimeelsusi on vabatahtliku vastuvõtmisega. EKRE ei nõustu immigrantide pealesurumisega. Tegeleda tuleb probleemi lahendamisega, mitte tagajärgede ümberjagamisega – hädalisi tuleb aidata nende endi kodumaal.
Ja võimuerakonnad tahavad arutus koguses neegreid maale tuua?
Jah. Nad on väljendanud oma seisukohta. Kvoote nad küll vaidlustavad, aga nad räägivad kui ühest suust, et me peame olema solidaarsed. Meil ja Lätis on kõige suurem välispäritoluga rahva osakaal Euroopas, aga seda argumenti ma pole kuulnud, et Eesti esindajad Brüsselis kasutaks. Kui me laseme neil varba ukse vahele, siis lükatakse uks hooga lahti. Kõikidel immigrantidel on õigus ilma igasuguste piiranguteta tuua siia ka oma pereliikmed. Tean Soomes üht näidet, kuidas üks inimene tõi endaga kaasa 32 pereliiget.
Mis tähendab selles küsimuses solidaarsus? Miks me ei peaks olema solidaarsed kogu Euroopaga, kes muhameedlaste sissetungi all kannatab? Miks me ei saa kõik koos ütelda ei? 
Osa riike on aastakümneid lasknud neid sisse, nad on kaelani sees. Lihtsam kui ajada selg sirgu ja tegeleda illegaalse immigratsiooni tõkestamisega, on teisi süüdistada, et teised pole solidaarsed. Samas on Eesti olnud väga solidaarne, anname suhtarvudes rohkem arenguabi ja panustame Frontexisse (EL-i piirivalve), kui teised riigid. Miks seda ei arvestata?
Kuidas kogu Euroopa konservatiivid ja rahvuslased omavahel suhtlevad? On teil nendega mingi otseühendus? Ja millisesse Europarlamendi fraktsiooni te kuuluksite, kui valituks osutute? 
Konservatiivide ja reformistide assotsiatsiooni. Oleme käinud nende kongressil, tõenäoliselt varsti ka liitume. Enamik Euroopa riike on põgenike sundjagamise vastu, see ei lahenda meie probleemi. Kui EU föderaliseerub, siis teist lahendust, kui välja astuda, ilmselt ei olegi. Peame lähtuma oma riigi ja rahva huvidest, mitte sulanduma jälle suurde konglomeraati, kus meie hääl on 0,00%.
EKRE on nüüd küll Riigikogus, aga mida te seal reaalselt teha saate? Ja kuidas rahvas peaks teid üles leidma, kas teil on igas linnas kontor?
Oleme sündmuste otsustamise juures, saame rohkem infot, saame seda levitada. Me ei saa küll alati ise otsustada, aga me saame kõikidest protsessidest teada oluliselt varem kui siiani, me saame tegutseda.
Igas linnas meil kontorit ei ole. On Tallinnas ja Tartus, peagi saame ka Pärnusse. Meie koduleheküljelt saab leida meie kontaktid, alati võib tulla Riigikokku meiega kohtuma.
Olete tõesti seitsmekesi ühte meelt või hääletate ka käsu peale?
Käsu peale hääletamist meil ei ole. Meil on ühtsed aated ja seisukohad, püüame olla nagu üks mees. Olulistes asjades olemegi, nüanssides on igal inimesel loomulikult omad seisukohad, kuid aruteludes jõuame üksmeelele.
Kas need Riigikogu nn vanad olijad on nüüd teie olemasoluga lõpuks leppinud, on nad rahunenud?
Ei ole nad sugugi rahunenud, seda, et me oleme Riigikogus, ilmselt ei oodatud. Eks seda näitas ka kaks kuud kestnud laimukampaania meie erakonna vastu. Närvilisus on läinud nende erakondadesse ka liikmetasandile. Ebakõla ja erinevad leerid on tekkinud kõikides kartellierakondades. Nüüd nad räägivad juba sedagi, et koalitsioonileping tuleks üle vaadata jne. Usun, et see on teatud määral meie aktiivse tegevuse teene, kuid teerullipoliitika ei ole Riigikogust kahjuks kusagile kadunud.
Hiljuti loodi Riigikogus Vabadussõjalaste toetusrühm, ka seda poleks vist ilma EKRE-ta sündinud.
Jaanus Karilaid kutsus selle kokku. Me oleme ühte meelt, tunneme juba ammu. Ta on keskerakondlane, aga teinud Haapsalus palju, et vabadussõjalasi tutvustada. Vabadussõjalased on mehed, keda Eesti ajaloos on koheldud äärmiselt ebaõiglaselt ja ebaausalt. Nad olid Eesti kõige suuremad patrioodid, nad võitlesid Eesti eest, valasid verd. Auahnuse ja võimu nimel lükati nad Pätsi ja Laidoneri poolt kõrvale ja neid süüdistati milles iganes. Vene luure ja propaganda ning tollased sotsid tegid tihedat koostööd, nende käsi on selle taga.
Kas nad praegu ei tee koostööd?
No jutte on kuulda küll, et kust tulevad sotside rahad, aga see on kuulujutu tasemel...
Mida teie toetusrühm siis teha kavatseb?
Laim, mis vabadussõjalaste kohta levitati, jätkus Nõukogude okupatsiooni ajal ja on jõudnud edasi ka tänapäeva. On oluline see ümber lükata ja näidata, et riik austab ja tunnustab neid, kes on tema eest seisnud. Me tahame tõsta vabadussõjalased sinna pjedestaalile, kuhu nad kuuluvad, ja et ajaloost räägitaks nii, nagu see oli. Kultuuri ja Elu lugejad teavad, kui edukad vabadussõjalased olid. Nende võit valimistel oleks olnud sajaprotsendiline. Selle taustal kõlab absurdsena väide, justkui nad oleks tahtnud teha riigipööret, et võimule saada. Kui me vaatame nende põhiseaduse projekti, siis siiamaani ju räägitakse muinasjuttu sellest, kuivõrd autoritaarne see oli, aga tegelikult see oli ju täiesti demokraatlik.
Seoses vabadussõjalastega on sul ka perekondlik moment. Kas teie peres räägiti sellel teemal juba okupatsiooniajal? 
Andres Larka oli minu kahe vanatädi mees. Kõigepealt abiellus ta Mariannega, kes suri tuberkuloosi. Seejärel Marianne õe Helmiga. Jah, ta kuulub meie perekonda.
Minu lapsepõlves räägiti sellest vähe, sest mu emapoolne vanaisa, kes oli kirikuõpetaja, lasti 1945. aastal Patarei vanglas maha, kogu pere saadeti Siberisse. Niisiis pigem kardeti, aga mõnikord ikka räägiti. Tädi Helmi rääkis, et 1939. aastal, kui sõlmiti baaside leping, siis Andres, kes oli oma loomult ääretult vaikne, oli seda uudist kuuldes läinud näost punaseks ja löönud rusikaga vastu lauda, üteldes: „See on Eesti lõpp.”
Pole kahtlustki, et kui vabadussõjalased oleksid olnud võimul, oleksid nad okupandile vastu hakatud. Kas me sõja oleks võitnud või mitte, see on omaette küsimus, aga siis ei oleks mitte keegi iialgi saanud väita, et Eesti astus vabatahtlikult Nõukogude Liitu. Ja kui meil oleks hästi läinud, oleksime Pariisi rahulepingu sõlmimisel olnud ehk ka üks osapool seal laua taga. Ajalugu läks teistpidi, aga me tahamegi näidata, et ka teisiti oli võimalik.
Kust sa pärit oled, millise linnaga seostuvad su lapsepõlvemälestused ja kus on su juured? Mis on taust ja omadused, mille oled sündides kaasa saanud? 
Nõmmel! Ma õppisin Nõmme Gümnaasiumis (tollal Tallinna 10. Keskkool) – mu ema ja isa on seal käinud, vanaisa oli üks selle kooli asutajatest.
Isa läks koolipoisina koos viie klassivennaga sõudepaadiga üle mere Soome Jätkusõtta. Nii sai temast soomepoiss ja ta sai ka Soomes haavata. 1944. aastal tulid soomepoisid Eestisse tagasi, et võidelda Eesti vabaduse eest. Isa ei sattunud küll Tartu rindele, aga ta võitles Tallinna ümbruses. Nad püüdsid Narva maanteel kaitseliini luua, mis ei õnnestunud, aga ta osales kõige viimases lahingus Pääskülas, mida Tallinna või tollal siis Nõmme eest peeti.
Üks tema klassivend, kes elab Kanadas, rääkis mõned aastad tagasi, et mu isa olevat tabanud tanki komandöri, kes luugist välja vaatas. Nad olid kergerelvadega, ega nad tankide vastu palju saanud, taganesid üle raudteetammi Keila poole.
Vanaema ja vanaisa ostsid 1934. aastal maja Nurme tänaval – sellel tänaval oli siis veel vähe maju ja ümberringi mets. Vanaema oli hambaarst, ta võttis kodus patsiente vastu. Vanaisa, Nikolai Põlluaas, töötas esialgu Nõmmel pangas, hiljem oli aga Estonias ooperilaulja. Peale sõda laulis vanaisa RAM-is, mu isa laulis seal ka. Kui Eesti sai vabaks, tuli välja kui palju oli RAM-is mehi, kes olid olnud soomepoisid.
Ka mina olen kooris laulnud, samuti mu poeg, isa, vanaisa ja tema isa, nii et meil on viis põlve mehi, kes on olnud koorilauljad. Ja Vabadussõjas oli mu pereliikmeid küllaga, oleme Eesti riigi sünni juures olnud.
Kuidas sa põlisnõmmekana sellesse suhtud, et Nõmme pole enam iseseisev? 
Põlise nõmmekana ma muidugi näeksin heameelega seda, et Nõmme oleks eraldi linn. Kunagi ma olin kangesti seda meelt, et Nõmme tuleks Tallinnast lahku lüüa. Täna on nii Tallinn kui ka Nõmme ise nii suureks ja kokku kasvanud, et nüüd on raske neid eraldada. Ma ei oska öelda, kas Nõmme sellest võidaks, oleks vaja teha vastavad arvutused.
Võrreldes ülejäänud Eestiga on aga Nõmme ju heas olukorras. Maapiirkonnad tühjenevad, iga ministeerium tegeleb haldusreformiga, paneb kõike kinni. Inimestel pole enam kuhu lapsi kooli viia, teenuste kättesaadavus läheb aina halvemaks. Sama teema on haldusreformis, kui tahetakse sundliita omavalitsused. Võim kaugeneb rahvast ja teenuste kättesaadavus läheb aina halvemaks. Täna pole pooltes omavalitsustes politsei konstaablitki. 20 aastat pole Eestis tegeldud sellega, kuidas elu arendada kõikjal Eestis, vaid et kuidas seda välja suretada.
http://kultuur.elu.ee/dutt.gif
Sa oled tulnud poliitikasse suhteliselt hilja. Miks? 
Oi, see tõuge oli päris pragmaatiline, ma olen poliitikas tänu Juhan Partsile!
Taasiseseisvumise ajal lehvitasin loomulikult lippu, olin Balti ketis ja öölaulupidudel, mu süda hõiskas sees, aga ma olin tõesti selline naiivne inimene, kes arvas, et me oleme saanud vabaks ja nüüd on kõik korras. Ma tõesti uskusin seda ja olin üliõnnelik. Hiljem aga hakkasin aru saama, et ei ole päris nii, et selle võimu on usurpeerinud taas endised kommunistid ja nende kasvatatud uus põlvkond poliitbroilereid, kelle huvid ja eesmärk on muu.
Suur osa minu ärkamisel oli see, mis toimus pronkssõduri ümber, kus Eesti riigi vastu olevad isikud pidutsemas käisid. Lõpliku lükke sain tänu Juhan Partsile. Läksime perega Lihulasse Eesti sõjameeste ausamba avamisele, see oli ääretult ilus ja südamlik sündmus. Paari päeva pärast teatas valitsus eesotsas peaminister Partsiga, et see ausammas tuleb kui natsiausammas likvideerida. Sinna saadeti punane kraana, mida juhtis eesti keelt mitte rääkiv muulane, inimestele ässitati koerad kallale ja lasti gaasi.
Peale Lihulat ma püüdsin kirjutada ajalehtedesse milline oli tõeline eesti ajalugu ja mida see punasõdur meile tähendas. Ükski ajaleht ei avaldanud sellist kirjutist. Tegin siis politseile avalduse, keelata Tallinna „vabastamise” tähistamine pronkssõduri juures. Alguses lollitati mind sellega, et mina kui Harjumaa inimene ei saa üldse Tallinna politseile avaldust teha, minult avaldust vastu ei võetud. Saue politsei jahmatus oli suur, et keegi sellise asjaga nende juurde tuleb, aga avaldus võeti vastu ja lubati vastavalt kehtivale korrale menetleda. Aeg liikus, 22. september muudkui lähenes, politseilt polnud ei kippu ega kõppu. Helistasin Sauele, sealt vastati, et saatsime Tallinna edasi. Seal omakorda, et menetletakse. Kui oli juba 22. kuupäev, siis öeldi, et sellega tegeleb politseiameti peadirektor.
Läksin ise Tõnismäele kohale. Plats oli täis mitte veterane, vaid täies elujõus Georgi lindi ja punalipuga lehvitajaid, hilisemaid pronksiöö kangelasi. Loomulikult tundsin ääretut nördimust ja jõuetut viha. Kas tõesti meie kesklinn on see koht, kus tähistatakse riigi okupeerimist? Siis helises mu telefon. Helistati politseist. „Kuulge, te olete ju ise kohal, te ju näete, et midagi hullu ei toimu,” seletati mulle. Selle asemel, et takistada Eesti üle irvitamist ja okupatsiooni tähistamist, jälitati hoopis mind, justkui mina oleksin olnud see oht.
Raskuskese on läinud kõvasti paigast ära, tegelda tuleks Eesti riigi vaenlaste, mitte patriootidega.
Miks see nii on, et me ise lasime venelased sisse, pärast aga tarbisime saksa relvi ja nüüd põeme selle pärast?
Eesti rahvas reedeti enda juhtide poolt. Ma võin oma pea anda, et kõik need eesti ohvitserid, üle 300, kes Venemaale tapale viidi, ja kümned tuhanded muud inimesed, nad oleks langenud meelsamini lahinguväljal, võideldes Eesti vabaduse eest. Tolle aja inimene oli heauskne, ta uskus, mida talle räägiti. Venemaa ju kinnitas, et Eestit ei okupeerita. Eesti valitsus ja president kinnitasid takka sedasama. Eesti reedeti meie juhtide poolt. Rahvas kuulas käsku.
1941. aasta aga näitas, et allaandmise häbi pesi rahvas maha. Kui algas suvesõda, läksid kümned tuhanded mehed metsa, kui sakslased tulid, oli pool Eestit punaokupantidest juba vaba. Ma ei näe põhjust, et eesti rahvas peaks häbenema, et 1939 nii läks, süüdi on tollased juhid.
Korralikku ausammast Eesti vabaduse eest sõdinud eesti sõdurile pole tänaseni, see-eest juhtidele, keda peaks häbenema, pannakse aina uusi ausambaid. Miks?
Eesti ajaloo osa on kooliprogrammis viidud miinimumini. Elementaarseid asju ei teata. Vabadussõjalaste rehabiliteerimisega peabki kaasnema ka Pätsi ja Laidoneri tegevusele ausa hinnangu andmine.
http://kultuur.elu.ee/dutt.gif


Oled kirjutanud kaks raamatut, mis selleks tõuke andis?
Mind on ajalugu alati huvitanud. Oma isale mõeldes hakkasin kord soomepoiste kroonikat kokku panema. See kasvas aga liiga suureks ja siis tekkis mõte, kirjutada Eesti piiri teemal eraldi. See on ju ka selline olukord, millest ükski terve mõistusega inimene aru ei saa: kuidas saab anda ära osa oma maast! Nii sündis raamat „Eesti-Vene piirileping: ära andmine või äraandmine?” See oli 2010. aastal ja selle andis välja kirjastus Kunst. Edasi pakkus kirjastus mulle ise kirjutada raamat Lennart Merist. Küsisin, kas neil on mingeid vaatenurki, millest nad eeldavad, et oleks kirjutatud, nad vastasid, et kõik jääb minu otsustada.
Kahtlemata oli Meri ääretult särav isiksus ja on mõjutanud meie poliitikat rohkem kui keegi teine. Aga temast oli juba 5–6 raamatut selleks ajaks kirjutatud ja kõik ülistavas toonis. Mõtlesin, et tuleks läheneda teisest vaatenurgast. Just piirilepingu teemaga seoses tuli teravalt välja tema osa: Lennart Meri teene on see, Jaanilinn ja Petseri on tänaseni okupeeritud ja siia jäid kümned tuhanded okupatsiooniarmee ohvitserid koos oma pereliikmetega. Kahtlemata ta tegi väga palju head Eestile, aga oma raamatus ma vaatlesin ka seda, millest ei olnud seni eriti räägitud, millised tema sammud olid vastupidised, hukatuslikud ja pikas perspektiivis väga halvad.
Kui Meri panna kaalukausile, kas tema head ja üllad teod kaaluvad paha ja kurja üles, siis kui me vaatame, kuhu Eesti on täna minemas, tuleb välja, et just tema on põlistanud tänase olukorra ja lükanud vankri käima, et läheksime aina allapoole.
Millest või kellest tuleb sinu kolmas raamat?
Ma hakkasin kirjutama, aga siis valiti mind Saue linnapeaks ja nüüd olen Riigikokku sattunud. Uus raamat on pooleli. Kellest, seda ma ei ütle, sest ma ei tea, kas ma selle ka kunagi valmis kirjutan.
Kirjuta vabadussõjalastest!
Ka sellest olen ma mõelnud.
Kas tuled ka sel aastal Sinimägedesse ja mida ütled vanadele meestele?
Kui ma vähegi saan, siis ma ikka tulen. Ega mul pole midagi uut öelda, saan ainult neid tänada.
Mul on kogu aeg ääretult piinlik olnud meie riigi suhtumise pärast vabadusvõitlejatesse. Soome riik austab oma sõjamehi, Eesti riik ei toeta kedagi, kuigi võideldi oma riigi vabaduse eest ja sama vaenlase vastu. Pidulikel sündmustel räägitakse kõigest muust, aga neid vanu mehi nagu polegi, see on nii piinlik ja alatu. Kuidas me anname noortele edasi tõrviku, mis peab põlema jääma, kus on aated ja patriotism, kui me ei tunnusta neid mehi. See on hullumeelsus.
Kuidagi väga puhas kaart oled! Sul pole midagi kapist välja tulemas.
Jah, see ongi tore. Mitte midagi ei kolise. Kui sain Saue linnapeaks, siis kaevati kõikide me sammude peale ja ühtegi apsu ei leitud. Aga ega kunagi ei tea, millal mõni provokatsioon korraldatakse, selliseid juhtumeid on siin ilmas ju küll ja küll.
Kas demokraatia on positiivne asi või valetamiste aabits?
Kes see seda ütleski, et kõikidest ebatäiuslikest süsteemidest parim... Jah, valgustatud monarhia oleks ju ilus, kui meil oleks tark, pühendunud ja pühitsetud juht, aga see jääbki ilusaks unistuseks, tuleb leppida demokraatiaga ja temal on kahjuks omad grimassid. Marginaalne vähemus võib oma ebaeetilised seisukohad enamusele peale suruda, tehes seda läbi demokraatlike protsesside. Nii juhtus Eestis kooseluseadusega, nii tuuakse Euroopasse aafriklasi, selle asemel, et tegeleda kriisikollete likvideerimisega, et neil poleks põhjust kodudest lahkuda.
Kui me vaatame, mis Euroopas toimub, siis meiesugused olemegi vastujõud, mis püüab maailma normaalsuse juurde tagasi tuua. Ei tea, palju meile aega antakse. Soovitakse, et kõik oleks juurtetud. Siis on meid lihtne ühte potti panna. Kui panna kõik värvid ühte potti, tuleb välja pori, aga maailma ilu ongi ju just puhastes toonides.http://kultuur.elu.ee/index.htm

2015.07.05 Nädal +

2015.07.05 Nädal +
Nädala sündmuseid kommenteerib Henn Põlluaas. Saatejuht Kadri Abner.
Muuhulgas teemaks välisministri vahetus, Kreeka ja pagulaste küsimus.http://www.tallinnatv.eu/index.php/uudised/n%C3%A4dal/4780-2015-07-05-nadal

teisipäev, 16. juuni 2015

Valitsus ei usalda koalitsiooniliikmeid

  • Minu kõne Riigikogus 15.06.2015


Täna on ajalooline päev, kobarseaduse päev, kobarusaldamise või mitteusaldamise päev. Ajalooline küll, aga kahjuks mitte positiivses mõttes. Oleme täna olukorras, kus kõiki hea asjaajamise tavasid eirates püütakse Eesti rahvale ja ettevõtetele peale suruda maksutõuse, millest valimistel ei räägitud ja mille sisseviimiseks puuduvad mõistlikud argumendid, vajadusest rääkimata.
Ühe käega lubatakse anda juurde lastetoetustele ja madalapalgalistele, mis iseenesest on ju hea, kuid teise käega võetakse neilt ära märksa rohkem. Lisaks üleüldisele elukalliduse tõusule mõjub see hävitavalt mitmete majandusharude toimetulekule ja arengule.
Väidetavalt tõuseb järgneva nelja aasta jooksul keskmine palk Eestis ca 26% ja seega kavandatav aktsiisitõus inimeste ostujõudu koalitsiooni juhtide sõnul ei vähenda. Oletame, et see on tõesti nii, kuigi seni on palgatõus puudutanud peamiselt suurema palga saajaid. 26%-lise palgatõusuga kaasneb automaatselt 26%-line sotsiaalmaksu ja tulumaksu laekumise kasv. Mida see tähendab? See tähendab seda, et raha oleks riigil ka makse tõstmata ja jääks ülegi. See tähendab, et me ei peaks täna seda seadust arutamagi ja maksutõusud võiks rahuliku südamega kõrvale heita.
Raha mittejätkumine võib tekkida vaid juhul, kui koalitsioonileppes on planeeritud Eesti majanduse allakäik ja töökohtade arvu vähenemine, või siis juhul, kui esitatakse teadlikult võltslootusi brutopalga tõusust 26% võrra.
Aktsiisitõusuga kaasneb veel üks oht, millest valitsus ei taha rääkida. See puudutab meie igapäevast turvalisust, politseid, kiirabi ja tuletõrjet. Hinnatõus tähendab kõikide nende valdkondade kulude kasvu. See viib kas jätkuvale personalikärpimisele mida on juba niigi vähem, kui vaja, pooled tuletõrjedepood ja konstaablipunktid üle Eesti on juba suletud, või jäävad masinad aasta lõpus kütuse puudusel seisma. Kiirabi ei jõua abivajajate juurde, politsei ei pääse õnnetus- või kuriteopaigale ja tuletõrje ei sõida tulekahju kustutama.
Kütuseaktsiisi ja sellega kaasnev üleüldine hinnatõus puudutab ka meie Kaitseväge ja Kaitseliitu, süües ära osa meie riigi kaitse-eelarvest. See ohustab juba otseselt meie riiklikku julgeolekut. Kui suured kõnealused summad on, sellele ei ole meile tänaseni vastatud, justkui see ei olekski oluline.
Negatiivsetest aspektidest oleks palju rääkida, kuid opositsiooni ja rahvast ju ei kuulata. Sellest on täna palju räägitud ja ma ei hakka üle kordama.
Ei ole saladus, et maksutõusude vastu protesteerivad lisaks opositsiooniparteidele ka koalitsioonierakondade liikmed. Näiteks tegi Reformierakonna Tartu piirkond avalduse, milles nad taunisid erakonna ladviku eemaldumist rahvast ja oma erakonna joonest ning mõistsid hukka arutlusel oleva maksumuudatuste kobarseaduse, mille vajalikkusest ei saa nende sõnul aru Reformierakonna fraktsiooni liikmedki. Tean, et samal seisukohal on ka suur osa teiste koalitsioonierakondade inimestest. Konservatiivse Rahvaerakonna poolt korraldatud aktsiisitõusuvastasel meeleavaldusel nii Tallinnas kui Tartus oli palju neid inimesi, kes kuulusid valitsuserakondadesse. Aktsiisi- ja käibemaksutõusu vastu korjatud kümnete tuhandete allkirjade seas on kindlasti ka tuhandeid võimuerakondade liikmete või valijate allkirju.
Nüüd mõni sõna usaldushääletuse tegelikust põhjusest. Valitsus eesotsas peaminister Rõivasega võib kuitahes palju rääkida, et kobarseadus ja selle sidumine usaldushääletusega on tingitud opositsiooni tegemistest ja tegevusest. See ei vasta tõele. Opositsiooni on ju hea seitsmes surmapatuski süüdistada. Kui koalitsioonil oleks hääled koos, oleks need seadused läbi läinud ka ükshaaval. Tegelikult ei ole tegemist mitte usaldushääletusega valitsusele, vaid valitsuse umbusaldusavaldusega koalitsioonifraktsioonide liikmete vastu. On selge, et aktsiisi ja käibemaksu tõstmiseks ei ole koalitsioonierakondades üksmeelt ja ainus võimalus neid läbi suruda oli esitada need kobareelnõuna ja siduda usaldushääletusega. Seega, tänast hääletust ei tehta mitte opositsiooni pärast, nagu väidetakse, vaid seda tehti, kuna valitsus ei usalda omaenda erakondade ja fraktsioonide inimesi.

Head koalitsiooni liikmed! Kahju, et saal on teist tühi, aga ma loodan, et nii mõnigi teist jälgib seda monitoride ja kõlarite vahendusel. Ma panen teile südamele: kuulake mõistuse häält ja hääletage enda kummitempliks tegemise vastu! Ärge laske ennast alandada ja vastutustundetul valitsusel endast üle sõita!