Immigratsioonist tuleb rääkida ausalt

kolmapäev, november 11, 2015

Euroopat uputava massiimmigratsioonilainega on meie naaberriiki Soome saabunud juba ca 18 000 migranti, sest Lähis-Idas teatakse, et sealsed vastuvõtutingimused on soodsad ja peaminister pakkus sisserännanuile oma kodu. Aasta lõpuks ennustatakse kuni 50 000 migranti, kelle peale kuluks kahe aasta jooksul enam kui miljard eurot. Juba täna ei ole neid kuskile panna. Arutuse all on teotuste vähendamine ja piiri sulgemine. Mitmed riigid on seda teinud, isegi Saksamaa, kes immigratsioonitulva vallandas ja solidaarsuseloosungi all nüüd teistelt tagajärgede kandmist nõuab.
Soome kriminaalpolitsei sõnul on alates immigratsioonilaine algusest kasvanud hüppeliselt isiku- ja varavastaste kuritegude arv, seksuaalne ahistamine ja vägivald. Soome politseiamet andis korralduse varjata meedia ees kahtlusaluste pagulasstaatust. Statistika näitab, et vägistamistes on sisserännanute vahe põliselanikega pea seitsmeteistkümnekordne..
Kuigi politseipatrullide arvu on suurendatud kõikjal, kuhu immigrante on saabunud, on olukord halvenenud. Pagulaskeskustes toimuvad erinevatest riikidest ja eri usku või usulahus olevate immigrantide kaklused. Neid ühendab vaid rahulolematus soome toiduga, elamiskohaga ning nõue saada rohkem raha.
Hiljuti laiendati Soome kaitsepolitsei volitusi seoses informatsiooniga värbamis- ja terroriaktsioonidest, mida kavandavad immigrantidena sisse imbunud ISISe terroristid. Kasvanud korrakaitsekulud on märkimisväärsed. Elanike julgeoleku ja turvalisuse tagamiseks on mitmes Soome linnas tekkinud omaalgatuslikud kodanikepatrullid.
Kuid Soome ei ole erand, sama on olukord kõikides Euroopa riikides, keda massiimmigratsioon on tabanud. Üleeuroopalise küsitluse põhjal peavad valdav enamik migrantidest koraani ja islamireegleid tähtsamaks, kui Euroopa riikide seaduste järgimist. Uskmatusse ja moraalitusse Euroopasse ei tulda sulanduma ega enda tavadest või religioonist loobuma.

Loomulikult ei käi eelpooltoodu kõikide immigrantide kohta, kuid riskidest ja negatiivsetest aspektidest tuleb rääkida. Kriitik ja kirjandusloolane Toomas Haug on tõdenud, et „Eesti poliitiline eliit ning mitmesugused mõjutajad on otseselt või kaudselt oma tegevuses lähtunud sellest, et eesti rahval kui tervikul on midagi viga, et tema moraal, eetika, arusaamad maailmast on mingis mõttes vigased või ebatäiuslikud. Et mingis mõttes on eesti rahvas eelseisvate ülesannete jaoks alaväärtuslik. „Sallivusrünnak“ on põhjustanud selle, et normaalne diskussioon olulistel teemadel on peaaegu lõppenud.“ 

Sallivusrünnakul on nii valitsus, riigikogu spiiker kui president - kõik, mis ei kattu nende seisukohaga on sallimarus, vale ja populism. Ometigi on „vale ja populism“ meie naabruses reaalsuseks saanud ja just võimulolijate kinnitused, alates sellest, et pagulaste jagamist ei tule ja Eesti kvootidega ei nõustu, on osutunud valedeks. Samuti väide, justkui meie valime, keda vastu võtame. ÜRO pagulasameti sõnul see nii ei käi. Pealegi puudub EL riikide, USA, ÜRO ja ka meie ametnikel võimalus välja selgitada, kas tegemist on sõjapõgeniku, majandusmigrandi või ISISe terroristiga, sest puuduvad andmebaasid ja järelpärimisi lähteriikidest ei tehta. Enamusel puuduvad dokumendid, kõik räägivad kannatustest ja sõjakoledustest. Võidab see, kes legendi usutavamalt esitab. Aidakem tegelikke hädalisi nende lähteriikides, see on kümneid kordi tulemuslikum.

Väide, justkui suudaks Eesti vältida teiste Euroopa riikide probleeme ja vigu on soovmõtlemine ja rumal. Saksa tööminister kinnitas, et vaid 10% immigrantidest on võimalik hariduse ja kvalifikatsiooni puudumise tõttu tööle rakendada. Statistika näitab, mis teele osa ülejäänutest asuvad. Eestis ei saaks olema teisiti. Valitsuse oma rahvast hoolimatu poliitika tagajärjel saab sellest ka meie reaalsus.

Meie politseid on aastaid koondatud ja kärbitud, konstaableid pole enam pooltes omavalitsustes, raha ega inimesi ei jätku. Kuidas kavatsetakse kasvava kuritegevuse korral hakkama saada? Loodetavasti mitte mahasalgamisega.

Nendest asjadest rääkimine ei ole hirmutamine, vihakõne ega rassism. Küll on aga  mahavaikimine, diskussiooni asendamine sildistamisega ja valed need, mis paljastavad sallivuslaste sallimatust meie enda inimeste vastu. Euroopa Liidust peale surutav massiimmigratsioon muudab Eestit jäädavalt. Brüsselil ja Stenbocki poistel ei ole volitusi Eesti suveräänsust ja enesemääramisõigust rikkuda. Rahval kui kõrgeima võimu kandjal on õigus osaleda oma tuleviku üle otsustamisel. Homme on juba hilja.


Selmet tagada Euroopa välispiiride kaitse, kavandab Komisjon juba uut, veelgi suuremat migrantide jagamist ja ennustab järgmiseks aastaks kolme miljoni immigrandi Euroopasse tulekut. Lisaks nende perekonnad. Meie äärmiselt väikse rahvaarvu taustal hakkavad Eesti valitsuse poolt  heaks kiidetud kvoodid ja kinnitus, et immigratsioonile ülempiiri ei seata, omandama genotsiidipoliitika tunnuseid. 

Avaldatud Õhtulehes 8. november 2015

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...