Mis on nende valimiste põhiküsimus?

pühapäev, veebruar 10, 2019


Selle üle on viimasel ajal palju arutatud ning nii mõnigi kommentaator on jõudnud järeldusele, et nendel valimistel see puudub. Ometigi ei ole see tõsi. Koos EKRE-ga tulid maailmavaated ja aated Eesti poliitikasse tagasi. Põhiküsimus on, kas me soovime jätkata samamoodi kui seni või tahame muutusi. Meie majandusliku turvalisuse ja heaolu tõstmine, mis on võimalik vaid kodumaise ettevõtluse ja regionaalselt tasakaalustatud arengu läbi on loomulikult ülioluline. Kuid kõik see on seotud väärtushoiakute, Eesti suveräänsuse ning riigi ja rahva kestmise küsimusega, sest ilma suveräänsuse ja eesti rahvata ei ole Eesti riigil mõtet.

Neid küsimusi on püüdnud vältida erakonnad ja poliitikud, keda eestlus ja meie rahvuslik identiteet on ükskõikseks jätnud. Kui see ei ole õnnestunud, siis on asutud rahvus-konservatiive ründama ja sildistama või on hakatud valijaid enda „rahvuslikkuses“ veenma. Vale aga kotis ei püsi ja tühi kott kukub kokku, teadsid juba meie esivanemad.

Kõik, kes tahavad kandideerida Riigikokku, peavad andma rahvale aru enda tegelike eesmärkide kohta: kas lähtutakse Eesti Põhiseadusest, mis sätestab, et Eesti riigi ülesanne on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade või peetakse seda vaid ajale jalgu jäänud paberilipakaks ja rahva tahtest sõidetakse ka edaspidi punase teerulliga üle. Nii, nagu on tehtud kooseluseadusega, piirilepinguga, massiimmigratsiooni, ESM-i, ÜRO rändepakti ja kümnete muude küsimustega, kus rahva enamuse arvamus on võimulolijatele vaid kui tüütu kärbsepirin.

Me näeme, kuidas meie konservatiivsed immigratsiooni,- kodakondsus- ja keelepoliitika on liberaalide järjekindla rünnaku all ja meile surutakse liberaalse demokraatia sildi all sallimatult peale uut „euroopa identiteeti“ ning kõigele ja kõigile avatud uste poliitikat. Justkui valitud ei peakski olema ustavad põhiseaduslikule korrale ja kaitsma Eesti iseseisvust – ka euroföderatsiooni eest, kuhu Euroopa Liitu hiilivalt tüüritakse ja mille paratamatuks osaks on liikmesriikide suveräänsuse kadu. Uute pädevuste delegeerimine Euroopa Liidule peaks toimuma läbi rahvahääletuse.

Eesti tuleviku üle peab otsustama rahvas ja me peame saama seda teha just nende väärtuste ja kõlbeliste tõekspidamiste alusel, mida me ise peame õigeks. Seda ei saa dikteerida meile ei Brüssel ega Moskva, ammugi rahvusriiklust mittemillekski pidavad multikultiglobalistid, kes on rahvuse, iseolemise ja iseotsustamise õiguse kuulutanud 19. sajandist pärit igandiks.

EKRE on seisukohal, et oluliste riigielu küsimuste otsustamisel tuleb arvestada rahva tahtega. EKRE kavatseb taastada rahvaalgatuse õiguse, et inimesed saaksid ise esitada eelnõusid ja algatada referendumeid, mille otsused on valitsusele ja riigikogule siduvad. Kindlasti tuleb sisse viia ka presidendi otsevalimine rahva poolt. Me oleme ainus erakond, kellel on need asjad lisaks valimisplatformile sätestatud ka erakonna põhiprogrammis ja me ei lepi seletustega, et „rahvas ei ole selleks veel valmis“. Me lõime oma riigi, jäime ellu meid tabanud ajalootormides ja taastasime Eesti Vabariigi. Me oleme valmis! Põhiseaduse järgi on rahvas kõrgeim võim riigis ja rahvale tuleb anda võimalus enda tahet kehtestada. Seda ka kohalikul tasandil, kus läbiviidavate referendumite tulemused tuleb muuta võimulolijatele siduvaks.

Nüüdseks on lisaks EKRE valimisplatformile avaldatud ka teiste erakondade programmid. Paraku sisaldavad need minimaalselt seda, mis elu edasi viiks, muudaks elu võimalikuks terves Eestis ja garanteeriks meie suveräänsuse. Kartellierakonnad on end vaimselt ammendanud ja uustulnukate lubadused pikast plaanist on osutunud lihtsalt multikultuurseks ja asjatundmatuks lobaks. Kõik, nii reform, sotsid, kesk kui isamaalased on juba aastaid võimul olnud, miks ei ole nad siis neid asju teinud, mida täna lubavad? 

EKRE valimisplatform on uuenduslik ja pakub lahendusi, mis lisaks meie peremehestaatuse kinnitamisele annavad hoo majandusele, tõstavad inimeste turvatunnet, majanduslikku heaolu ja toovad „kalevipojad“ koju. Alustasime sellega juba ammu, kaasates erinevate valdkondade teadlasi, tippspetsialiste ja praktikuid ning iga ettepanek on sisuliselt ja rahaliselt täpselt läbi kaalutud ja kalkuleeritud, samuti katteallikad.

Me muudame haridussüsteemi eestikeelseks, lõpetame homopropaganda lasteaedades ja koolides, toetame traditsioonilisi väärtushoiakuid ja noori peresid kodu loomisel, laste saamisel ja kasvatamisel. Tagame eakatele väärika elu. Paneme piirid massiimmigratsioonile ja võõrtööjõu sissetoomisele (2018. enam kui 20 000 inimest), mis paneb meid igaveseks odava palga lõksu. Vähendame käibemaksu, elektri-, kütuse,- gaasi aktsiise ja võrgutasusid. Kõik selleks, et tagada meie lastele ja lastelastele kindel tulevik iseseisvas ja suveräänses Eesti Vabariigis, kus meie ise otsustame millist Eestit me tahame. Rahvusriikluse, demokraatia, traditsiooniliste väärtuste, rahva heaolu ja turvalisuse üle ei kaubelda.

You Might Also Like

27 kommentaari

 1. Õige, vaatame kasvõi Poola poole, mis soodustusi on tehtud peredele, et neil on iive kasvamas. Raha mitte loopida väljapoole, teistele riikidele (Palestiina moslemitele 200 000 enne jõule), vaid pigem toetusi, soodustusi noortele peredele. Laene, mis kustuvad iga järgneva lapsega. Kirutud "nõuka-aja" lõpul oli laenusüsteem juba siin-seal olemas. Vähemalt kolhoosides-sovhoosides kustus osa laenust järgneva lapsega. Pole vaja vaielda, ise kogetud- olime siis noor pere. Nüüdseks 5 (viis)suureks kasvanud...On sündinud nn "buumiajal", oli Laulev Rev. ja suured lootused paremaks tulevikuks. Nüüd loovad oma peresid aga suht raske (hakkama saavad küll), käiakse ka välismaal tööl-Austraalia, Prantsusmaa...Nii aga võime kaotada osa oma noorest rahvast.

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Kas te ise ka usute seda juttu "
   (Palestiina moslemitele 200 000 enne jõule)" ?
   Simeon Goldberg (Siim Kallas) on mitmel korral varastanud maksumaksjate raha ja kantinud seda Iisraeli. Iisraeli relvatehinguga samuti varastati maksumaksjate raha Iisraeli kasuks. Ma ei imestaks kui Kreeka kaudu varastatud maksumaksjate raha samuti kanditi Iisraeli. Igakuiselt 160 miljonit eurot,kokku kaks miljardit eurot varastati maksumaksjate raha Kreeka kaudu.
   Eesti Energia kaudu miljard eurot. Maanteede viletsa ehitamise kaudu miljard eurot.
   Veemajandus ministeeriumi kaudu miljard eurot. Teaduse kaudu miljard eurot... Kapo kontori kaudu igal aastal 20 miljonit eurot jne.

   Kustuta

  2. Kantpead ahju!
   http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2012/04/kurjategijate-diktatuur-ahju.html

   Kustuta
 2. Kõigepealt tuleb tühistada see: https://www.riigiteataja.ee/akt/631119

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Nad tegid riigipöörde,muutsid riigikorda-panid toime kuriteo.

   Kustuta
  2. Taskuvargused on Eesti Riik sedasi organiseerinud,et esmalt nad muutsid seadusi selliseks,et poleks võimalik taskuvarast kinni püüda.Nõuka ajal oli taskuvarga püüdmiseks vaja ühte tunnistajat s.o. sel hetkel kui varga käsi läheb kannatanu taskusse peab politseinik selle käe haarama ja tunnistaja peab seda nägema,ning kohtus tunnistama.Nõuka ajal tunnistajaks võis olla miilitsa töötaja aga Eesti Vabariigis peab olema eraisik...
   see on võimatu sest ükski eraisik ei märka ealeski seda momenti mil taskuvarga käsi käib kannatanu taskus sest jätise käsi on seal vaid üks sekund...Eesti Politsei organisatsioon tegeleb näitlikusega vene k. pokazuhaga ja korraldab "taskuvaraste reide".Nad rivistavad sõidukid ja siis panevad signaalid huilgama ja lähevad "püüdma" taskuvargaid...Siis Viru tänavale iga nurga peale asetavad konstaablid ja need peavad kinni võtma eluheidikuid keda siis näidatakse telekast ja nimetatakse taskuvarasteks...
   Kõik Tallinna Politseinikud ja turvamehed teavad Viru tänava taskuvargaid nägude pidi ja neid taskuvargaid ealeski ei arreteerita...Kui Pealtnägija saate tegijad võtsid üles minu kirjutatud taskuvaraste loo ja külastasid Viru tänava taskuvargaid siis Eesti Riik näitlikkuse tarbeks andis kohtu alla mõningad taskuvargad ja sama targalt anti neile tingimisi...
   Aastaid tagasi üks politseinik tööst vabal ajal märkas,et taskuvaras läheb trammi peale ja see varas nägi toda politseinikku,ning muidugi nad teadsid kes on kes.Taskuvaras juba järgmisel momendil lükkas käe ohvri taskusse ja politseinik püüdis selle kinni ja õnneks trammis olijad olid nõus seda tunnistama.Kohtus too politseinik pidi üle elama rida alandusi,kohtunik ja prokurör naersid politseiniku üle...Nõukogude ajal taskuvargale oleks automaatselt antud 6-7 aastat reaalset vabaduse kaotust...aga see irvitav Eesti Vabariigi prokurör nõudis vaid poolteist aastat tingimisi...Kohus määras aasta tingimisi...Taskuvargale tingimisi,see tähendab politseinike totaalset mõnitamist ja alandamist.

   Kustuta

  3. Kantpead ahju!
   http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2012/04/kurjategijate-diktatuur-ahju.html

   Kustuta

  4. Eesti riik ise iga päev varastab kaks kuni kolm sõidukit ja siis müüb poole hinnaga tagasi omanikule.Varga numbri annab teile politseinik.
   Seadus ka kohendati selle tarbeks ja nimetati sõidukite Ärandamiseks.Selle abil on Eesti Riigil lihtsam varastada sõidukeid.Selle paragrahvi abil käib sõidukite varastamine sedasi.Esmalt taskuvaras varastab sõiduki võtmed,sõidetakse varastatud sõidukiga minema ja kui juhtub sedasi,et tee peal keegi aus politseinik peatab sõiduki ja avastab,et tegemist on vargusega siis kohtus on varastel jutt valmis.Nad peavad ütlema vaid,et sõiduki juht oli purjus ja võtmed olid sõiduki ees,seda tunnistab kaks tunnistajat,ning neil oli hädasti vaja kasutada sõidukit,ning nad ealeski ei kavatsenud sõidukit varastada ja tahtsid kiiremas korras sõiduki tagastada.Kohus määrab rahatrahvi ja selle maksab kinni maksumaksja aga mitte riigi maffia esindaja kes on sõidukite varas.
   90-ndate alguses Eesti Riik need sõidukid mis ta varastas viis Rummu vanglasse ja seal vahetas sõidukite numbrid või värvis üle,ning järgmisel päeval ARK hoovi peal võis näha neid sõidukeid uute omanike valduses.
   Eesti Riik 90-ndate alguses vallandas terve grupi ausaid politseinikke kes käisid Venemaal arreteerimas sõidukite vargaid ja tõid tagasi koos varastatud sõidukitega.Sellest ajast saati pole Venemaalt tagasi toodud ühtegi sõidukit,rääkimata varaste arreteerimisest.Pole tarvidust olnudki sest kaup müüakse maha kohapeal s.o. ARK-s.

   Kustuta
 3. Läinud kunagi üks noormees ministeeriumisse tööle ja oli väga ehmatanud teda ees ootavast töömahust. Tema vanem ja erinevaid valitsusi näinud kolleeg lohutas: Ära muretse, 99% jamadest lahenevad iseenesest ja ühte protsenti ei olegi võimalik lahendada. Selle mentaliteedi on meie praegused seaduseandjad omaks võtnud. Mis veel hullem - nad on teinud Eesti riigile otseselt kahjulikke otsuseid. Kas järgneb karistus???

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Saksamaale naasenute seadus on kehtetu
   Legendaarseim tegelane on Mart Laar kes võltsis ajalugu ja selle abil tehti kodutuks kusagil 250 000 eestlast. Saksamaale naasenud sakslaste seadus on kehtetu. Sakslased ei pagenud punaste eest oma etnilisele kodumaale. Eesti Vabariigi Riigikogu otsusega muudeti sakslased lindpriideks s.o. õigusteta isikuteks. Sakslased pagesid oma etnilisele kodumaale eestlaste viha eest juba 20-ndatel aastatel.

   T.H.Ilves kuulutas välja Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi lõpu.
   htt p://ww w.delfi. ee/news/paevauudised/arvamus/president -ilves-riigikogule-et-siin-enam-uhtki-k orruptiivset-seadust-vastu-ei-voetaks.d ?id=57623508
   Selles artiklis
   Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves tunnistas,et Eesti Vabariigi seadused on kehtetud ja Taasiseseisvunud Eesti Vabariik on kehtetu...
   Ta ütles:\"

   Ma tahaksin samuti, et edaspidi ei võetaks siin saalis vastu enam ühtki seadust, mille põhieesmärk on mõne konkreetse äri edendamine. Sellisel asjal on lihtne nimi — korruptsioon. Võime olla õigusega uhked, et Eesti ärikeskkond on vabam ja ausam kui paljudes teistes arenenud riikides. Aga oleksime naiivsed uskudes, et erihuvid ei otsiks “mõlemale poolele” kasulikke lahendusi meie erakondades, parlamendis ja valitsuses.\"

   Kustuta
  2. Iga kord mil toimub seaduseelnõu vastuvõtmise hääletamine on iga riigikogulase laual kaks tuhat eurot. Kes raha vastu ei võta see enam ei saa. äripäeva ajakirjanikud on kirjutanud seaduste ostmistest.

   Kustuta

  3. Kantpead ahju!
   http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2012/04/kurjategijate-diktatuur-ahju.html

   Kustuta
  4. Sellest kuidas Eesti Riigikogu võtab vastu seadusi mis soosivad kuritegevust s.o. kuidas Eesti Riigikogu organiseerib kuritegevust räägib ilmekalt lugu:

   President Ilves riigikogule: et siin enam ühtki korruptiivset seadust vastu ei võetaks!
   Ma tahaksin samuti, et edaspidi ei võetaks siin saalis vastu enam ühtki seadust, mille põhieesmärk on mõne konkreetse äri edendamine. Sellisel asjal on lihtne nimi — korruptsioon.
   http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/president-ilves-riigikogule-et-siin-enam-uhtki-korruptiivset-seadust-vastu-ei-voetaks.d?id=57623508

   Sõõrumaa: rahastame erakondi läbi ettevõtte

   http://www.ap3.ee/?PublicationId=d1472d5b-ced5-4cf7-935a-2dfbbaa2ed14

   Saates:
   Äripäev Eetris 2011-02-01
   Täna räägime Egiptuses puhkenud rahutuste mõjust eestlaste rahakotile. Oliver Kruuda suuromanduses oleva Luterma probleemidest, lähiaastatel riiki kummitavast pensioniraha puudusest ning Eesti Energia ja Veolia vahelisest vägikaikaveost prügiturul.

   (Aivar Hundimägi)
   räägitakse,et Urmas Sõõrumaa andis riigikogule kümnist.See tähendab juriidilises keeles,et Urmas Sõõrumaa andis pistist või altkäemaksu.Kuna riigikogulased võtsid altkäemaksu siis nad sooritasid kuriteo.KAPO ja Eesti Politsei pole riigikogulasi vastutusele võtnud siis nende tegematajätmine tähendab kuritegu.Kuriteo sooritanud riigiametnikud on õigustühised ehk kehtetud.


   AIVAR HUNDIMÄGI: Garanteeritud rahajõgi
   http://uudised.err.ee/index.php?06210722
   (Äripäev)
   27.07.2010 16:25
   Aivar Hundimägi, ÄP uuriva toimetuse juht

   Need poliitikud, kes hääletasid 2007. aasta 14. veebruaris Urmas Sõõrumaaga seotud Väo soojuselektrijaama poolt seadusesse esitatud dotatsioonide suuruse poolt, toetasid eeskätt Sõõrumaad ja tema ärihuvisid, aga mitte rohelist maailmavaadet. Kehv mälu või jutt rohelise energia toetamise soovist on praegu kaitsekilbiks, millega poliitikud üritavad oma müüdavust varjata.

   Sõõrumaa tööriistakasti kuulusid veebruaris 2007 toonased Res Publica liikmed Mihhail Lotman, Avo Üprus, Tiit Niilo, Urmas Reinsalu, Ants Pauls, Sven Sester, Elle Kull, Andres Jalak, Aivar Õun, Indrek Raudne, Reet Roos, Olav Aarna, Ene Ergma, Siiri Sisask, Urmo Kööbi. Isamaaliidu liikmed Andres Herkel, Tõnis Lukas, Peeter Tulviste, Mart Laar.Sotsiaaldemokraadid Eiki Nestor, Ivari Padar, Kadi Pärnits, Mart Meri. Toonased Rahvaliidu liikmed Mart Opmann, Jüri Saar, Tiit Tammsaar, Margus Leivo. Ja Keskerakonna liikmed Evelyn Sepp, Helle Kalda, Jüri Šehovtsov, Küllo Arjakas, Eldar Efendijev, Tiit Kuusmik, Arnold Kimber, Kaarel Pürg, Nelli Privalova, Vladimir Velman. Lisaks Jaanus Marrandi ja Liina Tõnisson.

   sõõrumaa kinkis parteidele 5,5 milj. krooni ning sai parteidelt nii sootsad taastuvenergia tariifid, et teenis ise 500 milj. eurot.
   zx
   14.01.2012 07:31
   Kõige tuntum korruptsioon oli, kui sõõrumaa kinkis parteidele 5,5 milj. krooni ning sai parteidelt nii sootsad taastuvenergia tariifid, et teenis ise 500 milj. eurot. Sellist asja ei peetagi Eestis korruptsiooniks. Need ülisoodsad taastuvenergia hinnad kehtivad edasi, kedaGI SEE EI HÄIRI. kUI kESKERAKOND SAI 500 EOROT TOETUST, OTSITI LÄBI KÕIK ERAKONNA ARVUTID. 5.5 MILJONI JUURES EI TUNNE ASJA VASTU KEEGI HUVI.
   Ja kui keegi julged seda Eesti ettevõtluse saavutust meenutada, õeldakse. Mis sa virised, ehita ka tuuleveski, sind võetakse ka sind riigivaraste kampa. Nii et- varastame Eesti paljaks Asipi juhtimisel.
   http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/katrin-buchanan-eesti-riik-kuulub-pattidele-ja-varastele.d?id=63772952&com=1

   IMF saab uuskoloniseeritud riikides peremeheks vaid riigireeturparteide ülesostetavuse kaudu ja teiseks see, et peremees peab ju omi agente orjastatud riikides kaitsma, nende luulelegende kinnitama, vajadusel nende kuuerevääregi puhastama.
   Riiklik vale nr.1
   http://www.iseseisvuspartei.ee/test/index.php/artikleid-liikmetelt-avatud/items/vello-leito-riiklik-vale-nr-1-taeiendatud-09062010.html   Kustuta
  5. Narko kuritegevuse on Eesti riik organiseerinud sedasi,et selle tarbeks on saadetud Afganistani Eesti sõdurpoisid,et nad tagaksid trafficut.Eesti Politseinikud telekas teevad reklaami narkotsile ja nimetavad millise hinnaga on kaup turul.
   See on ju teada,et Tallinnas narkokaup toimetatakse kliendile kätte 15-20 minuti jooksul vaatamata tema asukohale.Sellise teenuse olemasolu eeldab suurt laoruumi kus on pidevalt piisavalt kaupa.
   Kui soovitaks likvideerida narko kuritegevus siis piisaks mõne narkodiileri arreteerimisest ja siis saaks teada kus asuvad laod ja kes on narkobarunid aga siiani pole narkodiilereid veel arreteeritud.
   Mu tuttav arreteeris narkodiileri kelle seljakotis oli üle pooleteise kilogrammi narkootikume...ja juba nädala pärast ta müüs sama koha peale edasi oma kaupa.
   Ka Iirimaal keegi ei arreteeri narkodiilereid ja politsei ei ealeski esita selliseid küsimusi,et kas te olete tarvitanud narkootikume,ning kohtus ei mainita sõna narkootikum.
   Alkoholi müügi aegu lühendati sel põhjusel,et kui poest enam alkot kätte ei saa siis narkodiilerid on iga kell kättesaadaval-riik on huvitatud narko müügist...

   Kustuta
  6. Taskuvargused on Eesti Riik sedasi organiseerinud,et esmalt nad muutsid seadusi selliseks,et poleks võimalik taskuvarast kinni püüda.Nõuka ajal oli taskuvarga püüdmiseks vaja ühte tunnistajat s.o. sel hetkel kui varga käsi läheb kannatanu taskusse peab politseinik selle käe haarama ja tunnistaja peab seda nägema,ning kohtus tunnistama.Nõuka ajal tunnistajaks võis olla miilitsa töötaja aga Eesti Vabariigis peab olema eraisik...
   see on võimatu sest ükski eraisik ei märka ealeski seda momenti mil taskuvarga käsi käib kannatanu taskus sest jätise käsi on seal vaid üks sekund...Eesti Politsei organisatsioon tegeleb näitlikusega vene k. pokazuhaga ja korraldab "taskuvaraste reide".Nad rivistavad sõidukid ja siis panevad signaalid huilgama ja lähevad "püüdma" taskuvargaid...Siis Viru tänavale iga nurga peale asetavad konstaablid ja need peavad kinni võtma eluheidikuid keda siis näidatakse telekast ja nimetatakse taskuvarasteks...
   Kõik Tallinna Politseinikud ja turvamehed teavad Viru tänava taskuvargaid nägude pidi ja neid taskuvargaid ealeski ei arreteerita...Kui Pealtnägija saate tegijad võtsid üles minu kirjutatud taskuvaraste loo ja külastasid Viru tänava taskuvargaid siis Eesti Riik näitlikkuse tarbeks andis kohtu alla mõningad taskuvargad ja sama targalt anti neile tingimisi...
   Aastaid tagasi üks politseinik tööst vabal ajal märkas,et taskuvaras läheb trammi peale ja see varas nägi toda politseinikku,ning muidugi nad teadsid kes on kes.Taskuvaras juba järgmisel momendil lükkas käe ohvri taskusse ja politseinik püüdis selle kinni ja õnneks trammis olijad olid nõus seda tunnistama.Kohtus too politseinik pidi üle elama rida alandusi,kohtunik ja prokurör naersid politseiniku üle...Nõukogude ajal taskuvargale oleks automaatselt antud 6-7 aastat reaalset vabaduse kaotust...aga see irvitav Eesti Vabariigi prokurör nõudis vaid poolteist aastat tingimisi...Kohus määras aasta tingimisi...Taskuvargale tingimisi,see tähendab politseinike totaalset mõnitamist ja alandamist.

   Kustuta

  7. Eesti riik ise iga päev varastab kaks kuni kolm sõidukit ja siis müüb poole hinnaga tagasi omanikule.Varga numbri annab teile politseinik.
   Seadus ka kohendati selle tarbeks ja nimetati sõidukite Ärandamiseks.Selle abil on Eesti Riigil lihtsam varastada sõidukeid.Selle paragrahvi abil käib sõidukite varastamine sedasi.Esmalt taskuvaras varastab sõiduki võtmed,sõidetakse varastatud sõidukiga minema ja kui juhtub sedasi,et tee peal keegi aus politseinik peatab sõiduki ja avastab,et tegemist on vargusega siis kohtus on varastel jutt valmis.Nad peavad ütlema vaid,et sõiduki juht oli purjus ja võtmed olid sõiduki ees,seda tunnistab kaks tunnistajat,ning neil oli hädasti vaja kasutada sõidukit,ning nad ealeski ei kavatsenud sõidukit varastada ja tahtsid kiiremas korras sõiduki tagastada.Kohus määrab rahatrahvi ja selle maksab kinni maksumaksja aga mitte riigi maffia esindaja kes on sõidukite varas.
   90-ndate alguses Eesti Riik need sõidukid mis ta varastas viis Rummu vanglasse ja seal vahetas sõidukite numbrid või värvis üle,ning järgmisel päeval ARK hoovi peal võis näha neid sõidukeid uute omanike valduses.
   Eesti Riik 90-ndate alguses vallandas terve grupi ausaid politseinikke kes käisid Venemaal arreteerimas sõidukite vargaid ja tõid tagasi koos varastatud sõidukitega.Sellest ajast saati pole Venemaalt tagasi toodud ühtegi sõidukit,rääkimata varaste arreteerimisest.Pole tarvidust olnudki sest kaup müüakse maha kohapeal s.o. ARK-s.

   Kustuta
 4. PPA-le ja Siseministrile,ning tulevasele riigikogule.
  Inflatsiooni likvideerimisega likvideerib enamus kuritegevusest:perevägivalla,vihakõned,
  narkokaubanduse,taskuvargused,
  maksupettused,maksumaksjate raha vargused,korruptsiooni,ebakvaliteetse toidu tootmise,linnastumise,pangaorjuse,
  kodutuse,metsade hävitamise jne.
  Inflatsiooni tekitamine soosib pedofiiliat,homoseksualismi jms. perverssusi.

  VastaKustuta
 5. Iga pere,iga isiku elukorraldus ja riigi elukorraldus algab sisendhindadest
  Riigi elukorraldus ja majandus algab sisendhindadest.
  Rahvas on Eesti Energia omanik. Miks siis omanikele esitatakse elektriarveid ?

  Muammar Gaddafi andis rahvale elektri tasuta,peatas sellega inflatsiooni.
  Kommunismi ei tekkinud,seega Nikita Hrustsevi jutt ei pea paikka.
  Meile pole kommunismi tarvis ja inflatsiooni ei tohi tekitada.
  Seega,laulgem koos palasid millised tagavad elektri ja transpordi tasuta.

  VastaKustuta
 6. Mullast me oleme tehtud ja mullaks me saame...elu algab mullast,majandus algab mullast...
  Linnavurled söövad sitta.
  https://farm.bot/ Toit on meditsiin.
  Muld on organism. Narrid mulda korra,narrib muld sind 9 korda...
  Poest ei saa kvaliteetset toitu sest maaharijad kasutavad raskeid traktoreid mis tapavad mulla huumuse ja vihmaussid,ning mutid-rasked traktorid tapavad toidu kvaliteedi ja inimkonna tervise.
  Jne. Ja siis nad pumpavad mulla sisse dopingut(pestitsiide jpms. keemiat) nad kohtlevad mulda nagu narkomaani...muld ei ole luukereline vrakk narkomaan mida hoida dopingute najal...
  Raskete traktorite asemel tuleb kasutada kergeid roboteid a la : www.farmbot.io jpts. ja elektrilisi vintse mulla harimiseks.

  https://www.youtube.com/watch?v=gIWJwYVAzCo

  VastaKustuta
 7. Kuidas pannakse maarahvast metsa langetama ?
  Tekitatakse inflatsiooni.
  Kuidas pannakse rahvast panka teenima ?
  Tekitatakse inflatsiooni.
  Kuidas hoitakse rahvast samal palgatasemel s.o. hoiavad rahvast odava tööjõu tasemel ?
  Tekitavad inflatsiooni.
  Jne.
  Kadri Simson keelustas tuulepargi rajamise,sellega rikkus seadust ja kergitas elektri hinda ja teenuste,kaupade hinda-tekitas inflatsiooni !
  Inflatsiooni tekitatakse keskpankade kasumi tarbeks.
  Isamaa erakond kergitas elektri hinda 40%,panid Eestile "aatomipommi" ja te vaikite !
  40%-ne elektri hinna kergitamine on hullem kui katastroof. See on julm sigadus ! Prantsusmaal kollased vestid korraldavad demonstratsioone 2 % hinna kergitamise vastu...

  VastaKustuta
 8. Inflatsiooni tekitamine on kuritegu .Nad varastavad meilt kogunisti terve meie elu
  Inflatsiooni tekitamisega varastatakse inimestelt terve eluea aega ja sedasi aetakse hauda tuhandeid inimesi korraga ! Eesti Energia müüb omanikele elektrit ja vangi pole neid ikka veel pandud. Ometigi nad on süüdi. Millal Eesti Energia kompenseerib Eestile tekitatud kahju mille nad on tekitanud inflatsiooni loomisega ja tagastab rahvalt varastatud raha ?
  Inflatsiooni luuakse elektri hinna kergitamise abil keskpankade kasumi tarbeks:
  http://www.telegram.ee/nwo/pangandusfundamentalism-ajupesu-ning-vabadus-i-osa

  Andro Roos :” Mõtteid parteidele maksukoorumuse radikaalse vähendamise elluviimiseks (aga ärge lootkegi, parteidel ei jätku mõistust ja mune):

  Alates aastast 973 toimus Inglismaal raha ümbermüntimine iga kuue aasta tagant. See toimus järgnevalt: kuninglik rahapada muutis iga kuue aasta järel olemasolevad vaegväärtuslikud mündid maksevahendina kehtetuks, kogus need kokku ja müntis uue välimusega müntideks. Seda aga nii, et iga nelja vana mündi vastu andis välja ainult kolm uut münti ehk 25% vähem. Iga kuue aasta tagant korrigeeris kuninglik rahapada ka ringlusse lastavate müntide koguarvu, lähtudes otsuse tegemisel järgmise kuus-aastaku planeeritavast riigi üldisest rahavajadusest reaalmajanduse käitamisel. Sellel ümbermüntimisel oli kaks peamist mõtet. Esiteks toimis ümbermüntimine riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumääraks oli seega 25% kogurahamassist 6 aasta peale ehk 4,17% aastas ehk 0,35% kuus. Teiseks positiivseks nähtuseks ümbermüntimise juures oli see, et kuni münte ümber vermiti, ei kaotanud valuuta ise väärtust, st puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu. Selline ümbermüntimisel põhinev süsteem kattis õige pea lisaks Inglismaale terve Lääne-Euroopa."

  Kas leidsite Andro Roosi tekstist selle lause ?:

  puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.

  VastaKustuta

 9. Inflatsioon ongi olnud meie majanduskasv?
  Einar Eiland, EMÜ majandusmagister
  30. november 2011, 06:57
  Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.
  Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.
  Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.
  Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.
  Naudi roosasid prille
  Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.
  Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.
  Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.
  Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.
  Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist.
  http://www.ohtuleht.ee/454137
  Inflatsioon ei ole loodusõnnetus või ilmamuutus mis tekib iseenesest s.o. inflatsioon ei ole inimkonna poolt kontrollimatu nähtus,inflatsiooni tekitatakse keskpankade kasumi tarbeks lisaks rahatrykkimisele aeg ajalt ELEKTRI HINNA TÕSTMISEGA,KÜTUSTE HINNA TÕSTMISEGA jt. sisendhindade kergitamisega.
  http://www.ap3.ee/…/27/nordea-selle-aasta-risk-on-kutusehind
  Inflatsiooni vastu aitab:
  1) Tasuta elekter :
  http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/…/kuidas-saab-elektr…
  2) Transport poolmuidu mida saab HHO aparaadi abil mis hoiab kokku kulutusi bensiinile ja diislile 90% !!! Neid saab kodus ise valmistada ja osta :

  https://www.green-techno.net/
  Sellel veebil oli selline tekst aga paraku too veeb on suletud juba mitu kuud :
  http://m.stins.biz/auto/
  Auto on water
  AUTO ON WATER
  Hydrogen on the ICE is one of the most exciting topics of vehicle owners and not only. Our company has developed electrolyzers capable of replacing the main fuel (gasoline, diesel) by 70-90%. In some cases, it is 100%. Working samples were successfully tested for 2 years.
  The results of the engine, units of the units, were in excellent condition, without damage.
  Increase of the motor resource of ICE by 2 times, Increase of the engine power up to 35%, Absence of deposit on the piston system.
  Machines on which tests were carried out
  VAZ 2101

  VastaKustuta
 10. Linnaelu on biovampiirne.
  Riigikord on biovampiirne.
  Biovampiirsus saab alguse sisendhindadest. Kui energia eest pead aina maksma siis see aina imeb sind.
  Tervisliku Eestimaa elukeskkonna loomiseks tuleb see viia loodusesse,maale metsa servale,seal on head energiat palju mis kosutab ja rahustab.
  Eestimaa elukeskkonna loodusesse viimiseks tuleb peatada inflatsiooni tekitamine. Inflatsiooni tekitatakse keskpankade kasumi tarbeks.

  VastaKustuta
 11. Kui piiblis muuta paar lauset siis kristlased toovad paradiisi maa peale ja siis nad ei pea ootama elu lõppu selleks,et saada õndsaks.

  VastaKustuta
 12. Eesti elukeskkonna maapiirkondadesse viimiseks s.o. Eesti elukeskkonna loodusesse viimiseks kus on tervislik elukeskkond tuleb fokusseerida tasuta transpordile ja tasuta elektrile,Maslowi pyramiidi loomisele jpms.

  VastaKustuta

 13. Kantpead ahju!
  http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2012/04/kurjategijate-diktatuur-ahju.html

  VastaKustuta
 14. Kütuseta autode abil Maaülikooli tudengid kingivad Eestile igal aastal kümme miljardit eurot.
  2009 aastal Jarmo Tuisk kirjutas sedasi :"
  Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit krooni, mis teeb 7500 krooni iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitab Tuisk küsimuse."

  Kui arvestada inflatsiooni ja seda,et rahakurssi pandi lambist,ning hinnad pandi laest siis selle aja 10 miljardit krooni on praegused 10 miljardit eurot.

  Sellest on hea,et suruõhu jõul töötaval autol autokütuse paaki ei olegi olemas sellel mootoril sest kasutatav hapnik tuleb õhust ja tasuta.
  Suruõhu jõul töötava autoga autosid peab riik ise hakkama tootma ja Eesti kodanikele jagama neid autosid tasuta sest siis igal aastal Eesti saab rikkamaks 10 miljardi euro võrra.

  Lihtsam on vist riigil toota vesiniku autosid sest neid juba toodetakse Jaapanis,Inglismaal,Fordi tehases-siis jagada Eesti kodanikele neid autosid tasuta sest siis igal aastal Eesti saab rikkamaks 10 miljardi euro võrra.

  Katsetada pole vaja suruõhu jõul töötava autoga ,mujal maailmas on juba katsetused tehtud,asi toimib.
  suruõhu jõul töötava autoga ja vesiniku autodega peatab inflatsiooni ja viib Eesti elukeskkonna
  looduse keskele kus on tervislik elada,ilusasse ja vaiksesse loodusesse kus eestlased saavad elada metsa serval taludes...

  Maaülikooli tudengid kinkisid igale Eesti kodanikule tohutu lotovõidu. Loe õhtulehe artiklit :
  "Puhu, tuul! Maaülikooli tudengid mässavad suruõhu jõul töötava autoga"

  VastaKustuta

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...