pühapäev, 26. aprill 2015

Kõne aktsiisitõusu vastasel meeleavaldusel Toompeal 26.04.2015

Võimulolijad on kõik kütuse aktsiisitõusu vastu olevad ja täna siia kogunenud inimesed tituleerinud rumalateks, vastutustundetuteks ja isegi äärmuslasteks. Justkui rahvas peaks kõigega, mis talle peale sunnitakse vastuvaidlematult nõus olema. Ei ole! See aeg on möödas!
Reformierakonna, sotside ja IRL-i ajutine valitsus, sest mida ta muud on, tahab 2019. aastaks võtta kütuseaktsiisi tõusuga inimestelt ära 135 miljonit eurot. Kuid mitte keegi ei ole näinud ausat ja asjalikku analüüsi sellest, millist mõju aktsiisitõus endaga kaasa toob. On ainult häma ja demagoogia.

Rõivas kuulutas, et inimesed ostku endale uued autod ja Ligi, et tal on piinlik aktsiisitõusu vastu olevate inimeste pärast. Minul on aga piinlik, et riiki juhivad arrogantsed ja ignorantsed tegelased, kes ei tea reaalsest elust midagi ja kes ei hooli, et üle veerandi Eesti inimestest elavad juba täna vaesuses ja suur osa rahvast saab vaid miinimumpalka, millega ei ole võimalik isegi ära elada, ammugi uute autode ostmisele mõelda.

Aktsiisitõus viib Eesti kütusehinnad Euroopa tippu, samas kui me oleme eurotsooni vaeseim riik Slovakkia ees. Kütus muutub isegi kallimaks, kui Soomes, kus palgatase on 3-5 korda suurem kui meil.

Aktsiisi tõstmine põhjustab üleüldise hinnatõusu kõikides eluvaldkondades. See viib allakäigule terve Eesti riigi ja majanduse –väheneb tarbimine, tootmine ja eksport, rahva toimetulek halveneb veelgi ning inimeste väljaränne suureneb. Kas seda valitsus tahabki? Meie ei taha!

Väidetavalt tõstetakse kütuseaktsiisi laste ja väikesepalgaliste inimeste toetuseks, kuid kaasnev hinnatõus sööb selle kõik ära. Ühe käega antakse, teise käega võetakse – ja võetakse palju rohkem kui antakse.

Raha ei jätkuvat ja makse tuleb tõsta! Samas toetatakse sadade miljonite eurodega Kreekat, kus lastetoetused, palgad ja pensionid on meist kordades suuremad. ESM-st rääkimata. Hoopis see raha tuleb suunata laste ja väikesepalgaliste toetuseks, mitte paisata Eestit jätkuvale allakäiguspiraalile!

Aktsiisitõusuga kaasneb veel üks oht, millest valitsus ei räägi. See puudutab meie igapäevast turvalisust - politseid, kiirabi ja tuletõrjet. Hinnatõus tähendab kõikide nende valdkondade kulude kasvu, kuid valitsuse poolt pole kuulda sõnagi nende eelarvete tõstmisest. See viib kas jätkuvale personali kärpimisele (mida on juba niigi vähem kui vaja – pooled tuletõrjedepood ja konstaablipunktid on juba täna suletud) või jäävad masinad aasta lõpus kütusepuudusel seisma, nagu olevat juhtunud eelmise aktsiisitõusu ajal.

Kiirabi ei jõua abivajajate juurde, politsei ei pääse õnnetus- või kuriteopaigale ja tuletõrje ei sõida tulekahju kustutama. Kas seda valitsus tahabki? Meie ei taha!

Kütuseaktsiisi ja sellega kaasnev üleüldine hinnatõus puudutab ka meie Kaitseväge ja Kaitseliitu, süües ära osa kaitse-eelarvest. See ohustab juba otseselt meie riiklikku julgeolekut. Kas seda valitsus tahabki? Tänases julgeolekuolukorras! Meie ei taha!

Meile väidetakse, et aktsiisitõusu oli võimalik välja lugeda valitsuserakondade valimisplatvormidest. See on häma ja vale. Reformierakond lubas maksupettuste pealt leida sadu miljoneid, IRL-i munareklaamis kuulutas Parts, et riigikassas on kõige jaoks raha küll ja küll ning sotsid lubasid kõike muud kui aktsiisitõusu.

Tänaseks on selge, et ajutise valitsuse moodustanud erakonnad said võimule populistlike lubadustega ja valijaid pettes. Koalitsioonileping tõestab, et neil polnud kavaski oma lubadusi täita. Tähtis oli vaid soe koht ja võimule saamine. Rahvas saab aga hinnatõusu, elatustaseme languse ja jätkuva teerullipoliitika.

Kui niimoodi alustatakse, siis mis meid veel ees ootab? Laste adopteerimine homopaaridele, Eestile kahjuliku piirilepingu ratifitseerimine ja massiimmigratsioon?

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei lepi sellega! Kõik koos, teie ja meie, kogu rahvas, saame me sellele vastu!


Ei kartellipoliitikale! Ei aktsiisitõusule! 

laupäev, 4. aprill 2015

Henn Põlluaas kolmikliidu võimuleppest: peretoetuste sidumine arsti juures käimisega tundub ettekäändena

www.DELFI.ee
Henn Põlluaas kolmikliidu võimuleppest: peretoetuste sidumine arsti juures käimisega tundub ettekäändena
Henn PõlluaasNii mõnigi asi, mida koalitsioonileppes kokkulepitu kohta on kuulda olnud paneb mind pehmelt öeldes imestama. Tundub, et paljudes asjades lepitakse kokku tormates ja lihtsalt kokkuleppimise pärast (aeg pressib ju peale) ilma, et nende asjade tegeliku mõju ja tagajärgede peale üldse mõeldaks. Tuleks ikka talitada vanasõna järgi: üheksa korda mööda, üks kord lõika.
Eestis on tegemist sügava demograafilise kriisiga, mille puhul üksiktegevused efektiivset mõju ei avalda. On vaja süsteemset lähenemist.
Loomulikult on lastega perede toetamine igati tervitatav ja väga vajalik, kuid siin tahaks näha siiski märksa ulatuslikemaid ja komplekssemaid lahendusi rahvastikukriisi ületamiseks, kui käimasolevatelt koalitsiooniläbirääkimistelt ajakirjandusele antud info põhjal oleme kuulnud.
Praegu välja pakutud toetused kaotavad oma mõjujõu kavandatavate aktsiiside tõstmise ja teiste sarnaste katteallikate tekitamise tõttu, millest koalitsiooniläbirääkimisi pidavad erakonnad oma valimiskampaaniates ilusate lubaduste juures rahvale sõnagi ei rääkinud. Seetõttu võib öelda, et tegemist on valimislubaduste rikkumisega juba enne, kui lubadusi on hakatud ellugi viima. Konservatiivse Rahvaerakonna poolt välja pakutud demograafilise kriisi ületamise meetmete juures olid selgelt ja ausalt välja toodud ka katteallikad, mis oleks noortele ja lasterikastele peredele toonud reaalset kasu ja andnud neile kindlustunde tuleviku suhtes.Täna me seda kahjuks ei näe.
Kavandatav kütuseaktsiisi tõstmine tekitab ahelreaktsiooni, mille tulemusena tõusevad nii toiduainete kui kui kõikide teiste kaupade hinnad. Seega on tegemist pigem ühe käega andmise ja teise käega võtmisega, mille tagajärjel ei saa rääkida madalapalgaliste ega lastega perede toimetuleku paranemisest.
Peretoetuste sidumine perearsti juures käimisega ei ole põhjendatud ja tundub pigem ettekäände otsimisega toetuste mittemaksmiseks. Inimeste tervisele ja tervislike eluviiside harrastamisele on võimalik ka teiste meetmete ja ennetavate tegevustega kaasa aidata. Kas sellise nõude püstitamise juures, kui kümned tuhanded terved inimesed on sunnitud peretoetuse saamiseks hakkama regulaarselt arsti juures käima, on arvestanud perearstide ootamatu töökoormuse, niigi pikkade arstijärjekordade ja kahtlemata ka meditsiinisüsteemi kulude järsu kasvuga? Ilmselgelt mitte, samuti sellega, kust kasvavate kulude katteallikad tuleksid. Tagajärjeks oleks hoopiski meditsiiniteenuse halvenemine, mis ei saa ju ometi valitsuse eesmärgiks olla.
Elatisraha mittemaksjate pitsitamine ja elatisabifondi loomine laste toetamiseks, kellele lahus elav vanem toetust ei maksa on mõistlik. Lapsevanemal peavad olema vastutus ja kohustused oma laste ees, seda enam, et tulevikus peavad ju needsamad lapsed hoolitsema, et eelnevale generatsioonile oleks pensioni saamine kindlustatud.
Koalitsioonierakondade lahkete valimislubaduste taustal ei ole tulumaksuvaba miinimumi tõstmist 225 euro juurde vist vaja kommenteerima hakatagi. See näitab selgelt, et valimistele mindi selgelt populistlike lubadustega, mida ei kavatsetud täitma asudagi. Oleme sarnast küünilist suhtumist näinud juba teistegi lubaduste suhtes ja ilmselt näeme seda kahjuks ka järgmiste avalikkuse ette toodavate koalitsioonileppe punktide juures.

Loodan siiski, et tulevased võimuerakonnad ei unusta koalitsiooniläbirääkimiste ja ministriportfellide jagamise tuhina juures põhilist: eesmärk peab olema üks - riigi ja rahva heaolu.

Avaldatud Delfis 04.04.2015
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/henn-polluaas-kolmikliidu-voimuleppest-peretoetuste-sidumine-arsti-juures-kaimisega-tundub-ettekaandena?id=71169769