Valimiskomisjon keeldus kaebust elektroonilise valimise probleemide osas arutamast

kolmapäev, märts 16, 2011

Vabariiklik Valimiskomisjon keeldus võtmast arutlusele üksikkandidaat Henn Põlluaasa kaebust e-valimiste moonutatuse kohta, väites, et e-valimised on eraldi valimiste osa, mis toimusid tavavalimistest varem ning seega ei esitatud kaebust ettenähtud aja jooksul. Oma vastuses väidab komisjoni esimees Heiki Sibul, et probleeme tekkis vaid kolmel inimesel ja needki said lõpuks ikkagi hääletada.

"Nagu arvata võis. Leiti formaalne põhjendus protest tagasi lükata" kommenteeris Henn Põlluaas. "Minu käsitluse järgi on valimised terviklik tegevus - eel- ja põhivalimised ei ole kaks erinevat ja eraldiseisvat valimist. Kuna tulemused avaldati 07.03 ja mina esitasin kaebuse 09.03, siis mahtus see ilusti seaduses sätestatud 3 päeva sisse," ütleb Põlluaas.

TMS toob ära ka VVK vastuse:

Vabariigi Valimiskomisjonil ei ole võimalik käsitleda Teie pöördumist kaebusena, kuna olete vaidlustanud elektroonilise hääletamise korralduse eelhääletamise päevadel 24.02 - 2.03.2011 põhjendusel, et valijarakendus ei kuvanud kandidaatide nimesid korrektselt.

Märgin, et Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse § 38 lõike 1 kohaselt tuleb kaebus esitada kolme päeva jooksul vaidlustatud toimingu tegemisest. Kuna elektrooniline hääletamine lõppes 2. märtsil 2011.a, siis algas kaebuse esitamise tähtaeg 3. märtsil 2011. a ja lõppes 5. märtsil 2011.a. Seega on Teie pöördumine esitatud hilinenult.

Selgitan Teie kirjas toodud väidete kohta, et Vabariigi Valimiskomisjon ning elektroonilise hääletamise töörühm eesotsas projektijuhi Tarvi Martensiga analüüsis Teie kirjas toodud valijarakenduse kuvamise probleeme põhjalikult ning nagu nähtub ka Teie kirja lisast, Teile vastati ning selgitati probleemi olemust. Lõpliku analüüsi tulemusena selgus, et valijarakenduse kuvamise probleem esines kindlakstehtult kolmel juhul. Kõik kolm valijat ka seda probleemi märkasid, selle kõrvaldasid ning said hääletada. Probleemi põhjuseks ei olnud operatsioonisüsteem ega valijarakendus, vaid operatsioonisüsteemi sätetes tehtud kasutajatepoolsed muudatused. Neil juhtudel jäi osaliselt varjatuks terve valijarakenduse alumine osa, mistõttu kasutajale oli ilmne, et valijarakendust ei kuvata õigesti. Ülaltoodust tulenevalt ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul tuvastatud, et kirjeldatud probleemi ulatus oli selline, et see oleks saanud mõjutada või oleks mõjutanud hääletamistulemusi.

Kuna Teie kirjas ei ole toodud selle juhtumi kohta uusi andmeid ning valijarakenduse kasutatavust on juba analüüsitud, ei pea Vabariigi Valimiskomisjon vajalikuks täiendava järelevalve teostamist elektroonilise hääletamise valijarakenduse kasutamise väidetavate probleemide üle.

Lugupidamisega
Heiki Sibul

TMS hinnangul on viimaste valimiste korraldamise käigus saanud selgeks, et Eesti, mis pole juba mõnda aega olnud sisuliselt demokraatlik riik, pole seda enam ka formaalselt. TMS on seisukohal, et riigivõim on mittelegitiimne.

Avaldatud:
Terve Mõistuse Sündikaat 15. märts 2011
http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=4366&lang=est

You Might Also Like

2 kommentaari

  1. Kas ma saan õigesti aru, et VVK arvates on kaebuse esitamise viimane tähtaeg ENNE valimistulemuste avalikustamist?

    VastaKustuta
  2. Tuleb nii välja. Eks nad püüa kõigest väest.

    VastaKustuta

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...