Kogu tõde minust enesest

teisipäev, märts 22, 2011

Eile pööras üks hea inimene minu tähelepanu üllitisele, mis tervenisti on pühendatud minu tagasihoidlikule isikule ja milles paljastatakse kogu minu rahvavaenulik ja tagurlik olemus. Kirjutises tituleeritakse mind uhkelt "poliitilise porduparnassi turvameheks" (on alles tiitel välja mõeldud!), kes protesteerides e-valimiste korralduse üle, teeb tegelikult valitsuse huvides suitsukatet peamistele valimisrikkumistele ja võltsimistele.

EIP esimehe Vello Leito fantaasia ja sõnaseade, no kes see muu siis jälle minu peale klähvib, on tõesti ületamatu. Ei tea, miks ma tal alailma hambus olen, kuid ülemäära ei tahagi ma oma pead sellega vaevata. Tal võivad ju mõned huvitavad mõtted ollagi, kuid minu asjassesegamine ja ründamine on lihtsalt üks tema järjekordne skitsofreeniline luul. Tegemist on ilmselgelt haige inimesega, kelle peale ma ei kavatsegi oma aega raisata ega ka tema pettumuseks diskussiooni laskuda. Head tervist ja selgeid hetki talle.

Aga lugege ometi ise. Enne seda tahaks kõigi inimeste ees südamest vabandada ka selle eest, et olen 180 cm pikk, ei kanna prille, armastan hiina toitu ja pole lugenud kõigi rahvaste suure isa ja päikese, generalissimus Jossif Vissarionovitš Stalini ega härra Leito surematuid teoseid. Vabandan ja tunnen puhtsüdamlikku kahetsust ka kõigi ülejäänud asjade eest, mis hr. Leitole iial pähe võivad tulla.

EIP päikese Vello Leito kirjutis asub järgmisel aadressil:

http://www.iseseisvuspartei.ee/test/index.php/artikleid-liikmetelt-avatud/items/vello-leito-henn-polluaas---eesti-poliitilise-40pordu41parnassi-turvamees.html

Vello Leito: Henn Põlluaas - Eesti poliitilise (pordu)parnassi turvamees

„Vaidlustasin Vabariigi Valimiskomisjonis Riigikogu valimiste elektroonilise hääletamise korralduse eelhääletamise päevadel 24.02 - 2.03.2011 seetõttu, et kasutatav valimisrakendus ei kuvanud kandidaatide nimesid korrektselt. Nimekirja lõpus olevate üksikkandidaatide nimed ei olnud nähtavad ja seetõttu polnud valijatel võimalik neile hääli anda (vt. Lisa 1: Kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile),“ Henn Põlluaas, Sõltumatu Infokeskus, 16.03.2011, SI-122.

Seega siis tehnilised üksikasjad: Windowsi versioon, font jne. Pole huvitav. Palju põnevam on see, miks Põlluaas ei võtnud asja ette laiemas plaanis, nii nagu seda tegi Paavo Pihelgas oma kaebuses VVKle näidates ära turvaukude olmasolu (=võltsingute võimalus) e-hääletuse programmi-majanduses.

Veel. Miks ei märka Põlluaas rängalt lonkavat loogigat selles, kuidas jaotusid e- ja eelhääled parteide kaupa protsentuaalselt. Need hääled moodustasid kogu häältemahust 36,4%. Kui nüüd reastada parteid saadud e- ja eelhäälte protsentuaalse mahu järgi keskmise suhtes, siis saame arvrea:

REF – 120%
EER – 107%
IRL – 103%
RL – 102%
EKD – 101%
SDE – 90%
KE – 87%
EIP – 78%
VEE – 60%

Seega tõmbas e-hääli magnetina Reformierakond, korraliku reha said VEE ja EIP, vingelt väänati hääli välja Keskerakonnalt. Ikka üks ja seesama kuvand kust hääled tulevad ja kuhu need lähevad.

Ja miks Põlluaas ei märka isegi seda, kuidas e-hääled kuhjusid Reformierakonna tipptegijatele personaalselt? E-häälte osakaal kõikidest häältest oli 15,4%. Aga vaadake kuidas sai e-hääli REFi juhtkond: Keit Pentusel 43,6% häältest olid e-hääled, Kaja Kallasel 42,3%, Paetil 36,6 jne. Samas teisest küljest SDE liider Sven Mikser sai e-häältena 25% oma koguhäältest jne, kuni Edgar Savisaareni välja, kes sai vaid 9,7% häältest e-hääletusel. Tegemist on sedavõrd silmatorkava erinevusga, et peaks nagu silma lausa välja torkama.

Põlluaas ei läinud kaasa Pihelgasega tõestamaks, et kogu e-hääletus on kriminaalne inimõiguste rikkumine, tõik, mida tunnustab kogu maailm peale Eesti. Ei läinud kaasa sellepärast, et see ei kuulu tema ülesannete hulka. Tema ülesanded nõuavad nimelt e-hääletuse „legitiimsuse“ toetamist, „hea tava“ rahvale pähemäärimist. Ta kolistab tehniliste ükiskasjade kallal, et tekitada palju suitsu - palju tühje sõnu. Taktika on lihtne: ummistada inimeste tähelepanu tähtsusetute detailidega, et need mõtleksid: näe, nii pisikestest asjadest nii palju kära, juusiis asi ise on õige, kui midagi tõsisemat ei leita.

Loomulikult jääb Põlluaasa vaateväljast kõrvale ka see kõige-kõigem, et valimised loetakse toimunuks legitiimselt üksnes siis, kui inimestel on võimalus jälgida eranditult kõikides jaoskondades kõikide häälte liikumist füüsiliselt, seda filmida. Sellise võimaluse tagab üksnes valimine valimispäeval jaoskondades, kus kastid on läbipaistvad ja sedelid liiguvad nii, et on optiliselt jälgitavad ilma katkestuseta. Demokraatlike valimiste põhinõue on, et valimised tuleb üles ehitada vaatlejakeskselt, st et näiteks mina kui kandideerija ja vaatleja, pean saama vaatluse kaudu tõestuse, et kõik hääled läksid ainult sinna kuhu hääletajad soovisid ja mitte ükski hääl ei läinud kuhugi mujale.

Lõpetuseks: miks Henn Põlluaas ei seisa ausate valimiste eest, valimisvõltsingute vastu? Aga sellepärast, et Eestis kõik valimised võltsitakse ja Eesti poliitilisel parnassil asuvad üksnes need, kes sinna saanud valede, ajupesu, valimisvõltsingute jne kaasabil, ning nende kõrval veel need, kes sinna kaasa võetud kui kohatäitjad ja hääletamismasinad. Henn Põlluaasa taolised „õiguseotsijad“ on need, kes tõkestavad tõele tee parnassile ja kaitsevad valet ilmsikstulemise eest. „Henn-põlluaasad“ on turvamehed Eesti poliitilisel (loe: pordupoliitilisel) parnassil.

Vello Leito

20.03.2011

PS! Loe kodulehelt ka minu 15.07.2009 artiklit: „Libarahvuslast ära tunda on väga lihtne“.

Soovitan lugeda, ka see üllitis on pühendatud minule ja ka selles artiklis paljastab Leito minu tegelikku olemust :)


Panen siia ka oma heade sõprade Martin Helme ja Aivar Koitla kommentaarid:

Aivar: Leitol ei ole tõepoolest peakolus kõik korras. Hennu viide e-valimiste vigadele ongi osa infost valimiste võltsimise ja moonutamise kohta. Kahjuks on see konkreetne Hennu poolt välja toodud asjaolu ainus tõestatav asi, millele viitas üks IT-spetsialistist valija. Me ei saagi lahmida umbropsu kõiki teisi isikuliselt süüdistades kes teab milles. Kogu meie valimiskampaania oli nagunii üles ehitatud ju sellele, et tuleb muuta oluliselt Eesti valitsemise aluseid, sealhulgas ka valimisseadust, mis ei ole vastavuses demokraatia ja ka Põhiseadusega.

Martin: Huvitav, kes keelab tal ise neid valimisi vaidlustada just neil põhjustel, mis talle korda lähevad. Leito on selles mõttes tore inimene, et ta ei lase kunagi kellelgi meelest minna, miks temasse tuleb suhtuda nagu pidalitõbisesse vaimuhaigesse.

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...