Mul ilmus raamat Eesti-Vene piirilepingust

teisipäev, märts 02, 2010


Nüüd veidi kommertsreklaami.

Eesti-Vene piirileppe teemal ilmus põhjalik uurimus:

Eesti-Vene piirileping
Ära andmine või äraandmine?
Autor: Henn Põlluaas

Kirjastuselt Kunst ilmus Henn Põlluaasa sulest raamat Eesti-Vene piiriläbirääkimistest ja viimase kahe aastakümne poliitilistest ning diplomaatilistest mängudest Eesti piiridega. "Eesti-Vene piirileping: ära andmine või äraandmine" vaatleb järjestikuste valitsuste käitumist läbirääkimistel Moskvaga, aga samuti meie välispoliitikat piiride paika panemisel põhja- ja lõunanaabritega.

Käesolev raamat künnab sõna otseses mõttes uudismaad. Kuigi Eesti ja Venemaa vahelise piirijoone küsimus on olnud päevakorral juba 1991. aastast alates, pole meie kirjasõnas nimetatud teemal sellest hoolimata ilmunud ühtegi kaalukat ja kandvat uurimust. Ammugi mitte uurimust, mis suudaks vaadata piiriküsimust ka laiemas, üldpoliitilises ning ajaloolis-rahvusvahelises kontekstis.

Nagu Henn Põlluaas raamatu sissejuhatuses tõdeb, pole piiriküsimust – aga laiemalt paljut muudki Eesti-Vene suhetes toimunut – käsitlevaid dokumente nende varjamise või jätkuva salastatuse tõttu võimalik uurijatel kasutada. Sellest hoolimata on materjali uurimuse koostamiseks piisavalt ka avalikkusele kättesaadavates allikates. Autor ongi neid kogudes, kasutades ja süstematiseerides teinud ära hiiglasliku töö, mis igale inimesele, kes meie piirisaaga arengust vähegi adekvaatset pilti saada soovib, on asendamatu.

Raamat annab ülevaate tänaseni konfidentsiaalsest piiriprotsessist tänase päevani välja, vaadeldes erinevaid tegureid, mis mõjutasid läbirääkimiste käiku ja tulemust. On ju riigipiiridega toimunu vaid killuke laiemast üldpildist. Raamat annab ka ülevaate varasemast ajast, alates omariikluse sünnist ja Tartu rahulepingu sõlmimisest kuni tänapäevani. Käsitleb nii Venemaa kunagisi kui tänaseid püüdlusi saada Eesti oma voli ja kontrolli alla ning eestlaste püüdu seista sellele vastu. Samuti lääne demokraatiate hetkehuvidest lähtuvat käitumist, mis väljendus kord meie toetamises, kord hoopis Kremli huvide eelistamises. Siia mahuvad iseseisvuse ja juriidilise järjepidevuse taastunnustamise küsimused ja meie riigijuhtide suhtumine kättevõidetud positsioonidesse, rahvusvahelisse õigusesse ja Tartu rahulepinguga määratud riigipiiri ja sellest loobumisse. Piiriprotsessi tagamaade ülevaade ja analüüs, milles püütakse mõista, mis juhtus ning millised välised ja sisemised jõud mõjutasid ja mõjutavad sündmuste arengut Eestis ning kuviõrd demokraatlik on meie riik.

Raamatu väärtuseks pole aga kaugeltki vaid selle lai haare. Põlluaasa sule all joonistub välja Eesti Vabariigi poliitikute ning diplomaatide tegemiste-tegematajätmiste rida, mille üheks vaieldamatult mõtlemapanevaks jooneks on autori poolt ülima põhjalikkusega esile toodud taandumised eranditult kõigil meie piiridel. Aga ka üldine hambutus riigi väärikuse, suveräänsuse ja järjepidevuse kaitsmisel, rahvuslikust eneseuhkusest rääkimata.

Raamatu eessõnas tõdeb suursaadik Mart Helme, kes 1990-ndatel Eesti-Vene piiriläbirääkimistel ka ise osales, et Põlluaasa uurimus täidab täielikult tühimiku, mis sel teemal Eestis siiani valitsenud on. "Raamatu suurimaks väärtuseks on ülima põhjalikkuse ja süstemaatilisusega kogutud andmete panemine laiemasse konteksti, piiriküsimuse käsitlemine üldpoliitilises, ajaloolises ja rahvusvahelises võtmes," ütleb Helme. "Kas Tartu Rahust taganemine on ära andmine või äraandmine jäägu iga lugeja enda otsustada, aga selge on, et autor ei lahmi niisama, vaid toestab kõiki oma seisukohti viidete ning dokumentidega." Raamatus on välja toodud üle kaheksasaja allikviite ning lisades suur hulk dokumente, petitsioone ja pöördumisi, millega laiem avalikkus tuttav ei ole.

Ajaloodoktor Jaak Valge: „Raamat on intelligentne ja põhjalik käsitlus Eesti idapiiri märkimise probleemidest viimasel kahel kümnendil koos ulatuslike ja värvikate tagasi- ja kõrvalevaadetega. Õpetlik lugemismaterjal kõigile, ka neile, kes ei jaga autori rahvuskonservatiivset vaatenurka ja leiavad, et Georgia territoriaalne terviklikkus on Eestile olulisem kui iseenda oma ning ära andmine ei ole Eesti puhul äraandmine.“
Martin Helme, välispoliitika ekspert, kirjastus Kunst direktor: „Kohustuslik kirjandus igaühele, kes tahab mõista mis ja miks on valesti läinud Eesti välispoliitikaga, aga tegelikult Eesti riigi endaga. Põlluaasa põhjalikust ja süsteemsest teemakäsitlusest joonistub välja selge muster omariikluse idee hülgamisest Eesti eliidi poolt ja šokeeriv tõde riigijuhtide põhimõttelagedusest ning allaheitlikkusest rahvuslike huvide kaitsmisel.“

Raamatu esitlus toimub 06. märtsil Tallinnas, Rahvusraamatukogu suures saalis, algusega kell 12.00. Seoses sellega toimub ka esinduslik konverents, kus autor Henn Põlluaas, ajaloodoktor Jaak Valge, suursaadik Mart Helme, peatoimetaja Veikko Saksi (Soome) jt. lahkavad Tartu Rahu mõju ja tähendust tänapäeva poliitikale ning analüüsivad meie senise välispoliitika tõhusust rahvuslike huvide kaitsel. Möödub ju märtsis 20 aastat sellest, mil Eesti Kongress võttis vastu otsuse taastada Tartu Rahulepingujärgsed piirid.

Raamatus on 616 lehekülge, 72 fotot, kõvaköide, hind kirjastuses ja esitlusel 220 krooni. Raamat on müügil kõigis hästivarustatud raamatupoodides.

Lisainfo ja tellimine:Martin Helme, Kirjastus Kunst 533000002
Henn Põlluaas 56 51087

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...