Rahvaalgatuse seadustamine peataks rahva võõrandumise võimust

reede, mai 11, 2018


Demokraatia selline riigikord, kus ühiskondliku elu korraldamine ja juh­timine toimub kodanike enamuse või nende poolt vabalt valitud esin­dajate kaudu ning kus rahvas omab vajalikul määral õigusi ja vahendeid, et panna riigivõimu respekteerima ja täitma oma suveräänset tahet. Küsimus on üldises, kollektiivses tahtes ja huvides. Demokraatias arvestatakse loomulikult võimalikul viisil ka vähemustega.

Marju Lauristini sõnul ei põhine demokraatia aga mitte kollektiivsusel. Parem- ja vasakliberaalide kasutusele võetud "liberaalse demokraatia" nurgakiviks on hoopis isikuvabadus ja isiku valikud. „Seepärast on just nimelt liberaalne demokraatia, mis annab isikuvabadusele erilise kaalu, meile niivõrd tähtis“, kinnitas Olga Lauristin riigikogus. See seisukoht tõstab esile äärmuslikud isiklikud õigused ja vabadused, mitte kohustusi ega vastutust, mis on demokraatiale omased. Vähemuste prevaleerimise korral otsuste tegemisel ja väärtushinnangute määramisel enamuse eest ei ole tegemist enam demokraatiaga.

Demokraatiast rääkides ei saa mööda rahvaalgatuse küsimusest. Turu-uuringute poolt 2016. aastal AS läbi viidud küsitluse, põhjal pole 72% vastanute arvates rahval piisavalt võimalust osaleda poliitiliste otsuste langetamisel ning 82% pidas vajalikuks muuta põhiseadust nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ainus Riigikogu erakond, kelle programmis on selgelt öeldud, et partei peab vajalikuks seadustada rahvaalgatus: “Rahva otsustusõiguse suurendamiseks peame vajalikuks seadustada rahvaalgatuse riigitasandil. Juhul, kui vähemalt 25 000 kodanikku allkirjastab eelnõu, peab Riigikogu hakkama seda menetlema. Juhul, kui vähemalt 25 000 kodanikku vaidlustab Riigikogu otsuse, tuleb antud küsimuses korraldada referendum.” 2016. aastal tegi EKRE volikogu avalduse, milles rõhutati, et Eestis on aeg taastada need otsedemokraatia mehhanismid, mis juba 1920. ja 1933. aasta põhiseadusega olid ette nähtud, kuid mille Konstantin Päts ja Johan Laidoner 1934. aasta riigipöördega kaotasid. Praeguse esindusdemokraatia täiendamine otsedemokraatia mehhanismidega peataks võimu võõrandumise rahvast ning aitaks kodanikke ja poliitilist eliiti omavahel lähendada.

Hea, õigemini kurb näide liberaalse demokraatia toimimisest on  Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kogutud 40 000 allkirja massiimmigratsiooni teemalise rahvahääletuse korraldamiseks, mis lendasid peale riigikogu spiiker Eiki Nestorile üleandmist pikema jututa piltlikult prügikasti. Rahvusringhääling vaikis selle üldse olematuks ning multikulturistid tembeldasid allkirjade kogumise vihateoks, samastades massiimmigratsioonivastasuse rassismiga.

Teades valdava enamuse seisukohta, kardavad võimulolijad selliseid küsimusi, aga ka kooseluseadust, homoabielu ja laste adopteerimist homopaaridele, referendumile panna. Nagu muuseas kõikides riikides, kus homoabielud on legaliseeritud. Tuntakse hirmu neile mittesobivate otsuste ees ning püütakse iga hinna eest hakkama saada rahvaga arvestamata.
Ilmselt ei ole kedagi, kes ei mäletaks Harta 12 ja seda, kuidas sellele järgnenud Rahvakogu algatused, mis taotlesid ühiskonna ja selle toimimise mehhanismide demokratiseerimist ning täiustamist, president Ilvese eestseismisel Jääkeldris ära lämmatati. Paljude meelest kirjutati nii deklaratsioon kui korraldatigi Rahvakogu vaid selleks, et lasta aur välja ühiskonna kasvama hakanud rahulolematusest valitsemisviisi ja riigi toimimise korralduse suhtes. Ühiskond nõudis ausust, avatust ja endaga arvestamist, kuid mängiti kavalalt üle. Intriig toimis, sest paljudel inimestel tekkiski võltstunne ja lootus nende arvamusega arvestamisest.
Rahvakogu ekspertide arvates, kelle hulka kuulus lisaks Raidalile ja Jõksile ka Liia Hänni (SDE), „ei sobi  vaadeldav ettepanek (rahvaalgatus –H.P.) tänasesse Eesti süsteemi poliitilise kultuuri madala taseme tõttu. Ettepaneku realiseerimine tõstaks poliitilise populismi kvalitatiivselt järgmisele tasemele ning võib lõppkokkuvõttes osutuda Eesti õiguskorda destabiliseerivaks faktoriks. Rahvaalgatuse sisseviimine võimu teostamise mehhanismi vääriks igakülgset toetamist küpse demokraatiaga riigis, milleks Eesti Vabariik käesoleval ajal veel kahjuks ei ole.“ Mäletatavasti kuulutas Päts peale riigipööret sarnastel põhjendustel eesti rahva „haigeks“ ning tühistas 1920. aasta põhiseadusega sisse viidud rahvaalgatuse võimaluse, mis oli sätestatud ka 1934. aastal vastu võetud vabadussõjalaste põhiseaduses. Demokraatia kaitseks, nagu riigipöörajad põhjendasid. Sarnaselt nendega, kes täna väidavad, et sõnavabadust tuleb piirata liberaalsete „euroopalike väärtuste“ kaitseks. Pärast seda pole Eesti ühiskonnal rahvaalgatusõigust rahvahääletuste korraldamiseks enam olnud ja kui see kartellierakondadest sõltuks, siis enam ei tuleks ka.

Tänaseks oleme juba pea 80 aastat olnud „haiged“, kuigi vaatamata oma „poliitilise kultuuri madalale tasemele“ taastasime Eesti Vabariigi ja kehtestasime demokraatliku riigivormi. Paraku loobitakse edasistele demokratiseerimisprotsessidele kaikaid kodaratesse. Samas on selge, et rahvaalgatusõigus ei ole mitte eelistus ühele või teisele ideoloogiale, vaid platvorm erinevate vaadete ausaks konkurentsiks, selleks, et saavutada tegelik demokraatia ja parem tulemus. 
Nagu öeldud, valdav enamik Rahvakogule esitatud ettepanekutest moonutati ja nuditi ära või lükati koheselt kõrvale, nende hulgas ka kõige rohkem toetushääli saanud rahvaalgatusõigus. President Ilves jättis seoses kõnealuse protsessiga enda poolt kokku kutsutud vabakondade ja parteide ümarlauale, ning peale seda toimunud kärajatele, kutsumata liikmeskonna suuruse poolest Eesti neljanda (varsti kolmanda) partei, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, kelle programmist Harta seisukohad justkui võetud oleks ja hulga muid ühiskondlikku kaalu omavaid vabakondi. Otsus piirata ja valida demokraatia kitsaskohtadele tähelepanu pöörava arutelul osalejate ringi näitas, et tegemist oli sammuga, mille eesmärk oligi tähelepanu kõrvalejuhtimine ja tekitada mulje demokratiseerimisest, mitte tõsine mure Eesti demokraatia pärast.
„Vilunud meediatorudel on käkitegu kõik maha teha või farsiks muuta, ent küsigem lihtsalt – kuidas kodanik õpib otsustama, kui talle ei pakuta selleks üldse võimalust või kui selle pakkumine kuulutatakse häbiteoks ja rumaluseks. Kas tõesti on šveitslased, kes sobisid omal ajal meile eeskujuks, endiselt rumalad, sest korraldavad igal aastal kaks–neli üldriiklikku rahvahääletust, kohalikest rääkimata?“ küsis isegi Toomas Alatalu (SDE), „Rääkimata lätlastest, kes on pärast taasiseseisvumist saanud osaleda üheksal ja leedulased 11 rahvahääletusel“. 

Eelpooltoodust kumab selgelt arusaam, et praktiliselt rahvas kõrgeimat võimu kanda ei jaksa ning peab selle õiguse kellelegi delegeerima. Ent kui rahvas delegeerib oma võimu, siis loobub ta võimust. Kui ta loobub võimust, siis tal võimu enam ei ole. Kui tal võimu enam ei ole, pole ta ka võimu kandja ja pole mõtet temaga arvestada. See mõttekäik, küll natuke teisel kujul, kuulub algselt saksa-itaalia sotsist sotsioloogile Robert Michelsile (1876-1936). Muidugi on antud juhul tegemist pigem sotsiaalfilosoofilise ja normatiivse käsitlusega, kuid saatuse kibe iroonia seisneb selles, et taolisest küünilisest arutluskäigust juhindub valitsemispoliitika. Me teame, et demokraatiast paremat võimuvormi praktikas ei ole olemas. Kurioosne on aga, et Eesti rahvusriiklus on ohustatud just demokraatlike vahendite läbi, mida riik vastavalt Põhiseadusele võimaldab. On kurb nentida, et tihti on just demokraatia see, mida vabaduse vastastel kõige enam vaja on, et seda kahjustada.

Demokraatia ei ole pelgalt rahva vagur valimisurni juures sabas seismine iga nelja aasta tagant. Rahvas tahab osaleda otsustusprotsessis, tahetakse, et põhiseaduse sättele „kõrgeim võim riigis on rahvas“, antaks reaalne sisu. Samas on Riigikogus juba kolmteist korda lükatud presidendi otsevalimiste eelnõu tagasi. Peeter Ernits kirjeldas vasakkoalitsiooni moodustamise nõupidamist, kus arutati presidendi valimiste korra muutmist. Sotse esindasid Eiki Nestor ja Andres Anvelt. Juba esimesel kohtumisel tõmbasid sotsid presidendi otsevalimise ettepanekule vee peale öeldes, et sel juhul saame samasuguse presidendi nagu Türgis ehk mõne sultani. Samas võttis Keskerakond valitsusse saades esimese asjana tagasi oma allkirjad presidendi otsevalimise eelnõult, mille EKRE koos nendega sisse andis. Niipalju siis rahva usaldamisest ning sellest mida rahvast ja tema otsustusvõimest arvatakse.

Demokraatia arengut saab mõõta selle kaudu, kui suur osa arvamuste spektrist on olnud tegelikult kaasatud otsuste kujundamisse. Demokraatia on võimalik ainult riigis, kus võimulolijad jagavad kodanikega ühiseid väärtusi ja arvestavad rahva soovidega. Liberaalid sõidavad aga rahva tahtest hoolimatult üle, meenutagem või kooseluseaduse läbisurumist,  mille vastu oli ja on ca. kaheksakümmend protsenti inimestest. Õnneks see siiski ei jõustunud, sest rakendusakte ei suudetud EKRE saamisel riigikokku enam läbi suruda. Väites, et vähemuse tahet tuleb kaitsta enamuse arvamuse eest, tallatakse vähemuse tahet enamusele peale surudes demokraatia ja selle mõiste jalge alla.
Toimiv esindusdemokraatia vajab legitiimsuse säilimiseks kodanikkonna osalust ning enamuse arvamuse ja tahtega arvestamist. Kuigi Põhiseaduse kohaselt on kõrgeim võim riigis rahvas, edeneb kodanikuühiskond Eestis vaevaliselt. Kahekümne aasta jooksul on korraldatud ainult üks referendum, kuigi küsimusi, milles oleks pidanud kuulama rahva arvamust on olnud palju. See näitab, et Eestis valitseb mitte demokraatia, vaid partokraatia, kus riigivõimu on enda kätte võtnud väike parteiline ringkond. Partokraatlik võimuklikk varjub oma võimu legitiimsuse illusiooni ülalhoidmiseks demokraatia loori taha, ent valitseb tegelikult täielikus ükskõiksuses ühise hüve või rahva tahte suhtes.

Rahvaalgatus on võimalus, mis annaks kodanikele reaalse hoova riiklikult oluliste küsimuste lahendamisel kaasa rääkida. Niikaua, kui rahva arvamust ei kuulata, vaid öeldakse rahvale, mida ja kuidas peab arvama, ei saa demokraatiast rääkida.Avaldatud lühendatult: Konservatiivide Vaba Sõna, pealkirja all Lõpetame klikivõimu ja taastame rahvaalgatusõiguse! aprill 2018, Uued Uudised 10.05.2018, Objektiiv 10.05.2018


You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...