Ärme osale rassismile ja diskrimineerimisele kaasaaitamises, ehk valgest genotsiidist Lõuna-Aafrika vabariigis

kolmapäev, mai 30, 2018


Kõne Riigikogus 30.05.2018 seoses Vabariigi Valitsuse algatatud "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus., arengu. ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõuga (606 SE).

Lõuna-Aafrika Vabariigis lõppes apartheid 1994. aastal. Miljoneid hektareid afrikaanidele, ehk valgetele lõuna-aafriklastele kuulunud maad on antud riigile üle nii vabatahtlikult kui kompensatsiooni eest. Sellele vaatamata otsustas Lõuna-Aafrika parlament hiljuti konfiskeerida ilma igasuguse hüvitusteta kogu ülejäänud valgetele põllumeestele kuuluva maa. Ettepaneku tegi selleks vasakpoolne neomarksistlik partei “Majandusvabaduse võitlejad”. LAV-i president Cyril Ramaphosa lubas minna maade jagamise programmiga edasi kiirendatud korras. Tema avaldus võeti parlamendis vastu juubelduste saatel.
Riigi eurooplastest elanikkond on hirmul, et tagajärjeks on samasugune jõhker ja vägivaldne maade ülevõtmine, nagu toimus naabermaal Zimbabwes, kus tagajärjeks oli, et suur osa maadest kuuluvad nüüd  president Robert Mugabe lähedasele ringkonnale, riik on majanduslikult kokku varisenud ja suur osa maadest söötis.
Kuritegevus ja vägivald LAV-is on muutunud juba nii rängaks, et peamiselt valged afrikaani keelt kõnelevad farmerid on tulnud tänavatele protestima ja rahvusvaheliselt üldsuselt abi paluma. Möödunud aasta lõpus avaldatud statistika kohaselt on LAV-is 100 000 farmeri kohta mõrvatud 156 inimest, mis muudab Atkinsoni sõnul põllupidamise LAV-is maailma ohtlikuimaks tööks (väljaspool sõjapiirkondi).
Viimaste aastate jooksul on mõrvatud tuhandeid afrikaanidest farmereid, lisaks massilised peksmised, vägistamised ja röövimised. Genocide Watch, kelle peakorter asub Washingtonis, tõdes juba 2003. aastal, et rünnakute taga on rassiviha ja et see võib muutuda genotsiidiks, kui valitsus vahele ei astu. Valitsus näib aga hoopiski sellele takka õhutavat.
Austraalia sisserändeministri Peter Duttoni sõnul on Lõuna-Aafrika eurooplastest põllumajandustootjad pidanud kogema jõhkrat vägivalda, mida Austraalia ei saa ega tohi eirata. Ta teatas, et valmistab ette seaduse, mis annab Lõuna-Aafrika farmeritele õiguse saada eriviisa Austraaliasse. “Neile on vaja anda abi, nagu tsiviliseeritud riigile kohane“, rõhutas ta. Tema üleskutse võimaldada Lõuna-Aafrika valgetel farmeritel lihtsustatud korras Austraaliasse tulla ajas tagajalgadele aga vasakpoolsed, kes asusid teda süüdistama rassismis, sest ta julges valgete inimeste julgeoleku eest välja astuda.
Valgete inimõiguste rikkumine, tagakiusamine, diskrimineerimine, räige vägivald ehk nii-nimetatud Valge Genotsiid on muutnud 4-miljonilise Lõuna-Aafrika eurooplaste kogukonna elu õudusunenäoks. Sellest rääkida aga ei tohi. Kahepalgeliste multikultisallivuslaste arvates on rassism vaid valge inimese halvustav suhtumine ja käitumine temast tumedama nahavärviga inimestesse, aga mitte kunagi vastupidi. Ehk teisisõnu, rassism saab olla vaid ühesuunaline, rassist saab olla ainult valget nahavärvi olev inimene.
Juba igapäevaseks saanud sündmused, täna Lõuna-Aafrika Vabariigis, kõnelevad aga sellele absurdsele käsitlusele vastu. Valgete vastane rassism on reaalsus ja see on saanud endale äärmiselt jõhkrad vormid. Samuti, nagu kristlaste vastane vägivald mitmetes islamistlikes riikides.
Kuid tundub, et need asjad ei huvita mitte kedagi. Euroopa Liit on Lõuna-Aafrikas ja ka paljudes teistes Aafrika riikides toimuva suhtes näidanud üles erakordset ignorantsust, taunitavat kahepalgelisust ja topeltstandardeid.
Europarlament lükkas 2017. aasta novembris tagasi sõltumatu saadiku Janice Atkinsoni ettepaneku arutada Euroopa Liidu kõrgemates struktuurides valgete farmerite mõrvu Lõuna-Aafrikas. Europarlament on varem küll arutanud ja hääletanud entusiastlikult rahvusvahelise sekkumise poolt kunagise apartheidi lõpetamiseks, kuid nüüd ei võtnud jutukski täna Lõuna-Aafrikas toimuvaid raskeid inimõiguste rikkumisi. Sest need pole suunatud mitte neegrite, vaid valgete vastu. Ilmselt on selline käitumine ning valge genotsiid lubatud ja normaalne. Mind väga huvitab, kas ka Eesti saadikud hääletasid selle teema kalevi alla pühkimise poolt.
Toimuv valgete eraomandi bolševistlik natsionaliseerimine, vägivald ja tapatalgud viivad paratamatult nende inimeste massilisele põgenemisele maalt, kuid neile Euroopa Liit abi ja pagulasstaatust ei paku.
Nagu öeldud, jäi Atkinsoni ettepanek algatada selles küsimuses arutelu ja nõue, et nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Ülemkogu teeks olukorda hukkamõistva avalduse, toetuseta. Vähe sellest, täna on meil laual aga dokument, mille põhjal Euroopa Liit on valmis sõlmima Lõuna-Aafrika Vabariigiga arenguabi andmise, kaubanduse ja koostöö lepingu ning meilt küsitakse heakskiitu ja volitusi selleks.
Oleme kuulnud siin selle leppe kriitikavaba ülistamist ja kiitmist. Asjadest tuleb rääkida aga ausalt ja avatult. Kas tõesti me kiidame heaks kõik selle, mis seal toimub?
Selles dokumendis ega seletuskirjas ei ole poole sõnagagi mainitud sealset olukorda ega valgete vastu suunatud jõhkrat rassismi ega vägivalda. Selles ei räägita poole sõnagagi, et me oleme kategooriliselt vastu igasugusele rassismile, seisame inimõiguste eest ja nõuame nende täitmist kõikidelt riikidelt, eriti nendelt, keda me oleme nõus aitama või erinevates valdkondades koostööd tegema. Et igasugusele abi saamisele peab eelnema viivitamatu valgete diskrimineerimise lõpetamine, nende võrdne kohtlemine, normaalse olukorra taastamine ja maaomandi tagastamine omanikele või äärmisel juhul selle täielik kompenseerimine.
Ilma selleta ei tule mitte ühegi lepingu sõlmimine kõne allagi. Selle asemel tuleb üle vaadata juba kehtivad lepingud, sh tühistada Lõuna-Aafrika Vabariigi kodanikele antud viisavabadus Euroopa-Liitu ja kehtestada LAV-i vastu kohesed ja karmid sanktsioonid ning võtta vastu ja anda abi valgetele põgenikele, nagu Austraalia on seda pakkunud.   
Valmisolek teha koostööd selliste riikidega on vale ja häbiväärne ning muudab tühiseks kõik jutud demokraatiast, euroopalikest väärtustest, inimõigustest ja nende toetamisest. Kui antud lepe peaks heaks kiidetama, ei ole mitte ühelgi inimesel, kes seda toetab, moraalset õigust nendel teemadel enam sõna võtta.
Head kolleegid, ma kutsun teid üles: ärme osale rassismile ja diskrimineerimisele kaasaaitamises.
Eelpooltoodust tulenevalt teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada.
Riigikogu stenogramm 30.05.2018

You Might Also Like

2 kommentaari

 1. Inflatsioon ongi olnud meie majanduskasv?

  Einar Eiland, EMÜ majandusmagister
  30. november 2011, 06:57

  Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.
  Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.
  Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.
  Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.
  Naudi roosasid prille
  Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.
  Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.
  Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.
  Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.
  Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist.
  http://www.ohtuleht.ee/454137

  Inflatsioon ei ole loodusõnnetus või ilmamuutus mis tekib iseenesest s.o. inflatsioon ei ole inimkonna poolt kontrollimatu nähtus,inflatsiooni tekitatakse keskpankade kasumi tarbeks lisaks rahatrykkimisele aeg ajalt ELEKTRI HINNA TÕSTMISEGA,KÜTUSTE HINNA TÕSTMISEGA jt. sisendhindade kergitamisega.
  http://www.ap3.ee/article/2012/3/27/nordea-selle-aasta-risk-on-kutusehind

  Inflatsiooni vastu aitab:
  1) Tasuta elekter :

  http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2016/11/kuidas-saab-elektrit-tasuta.html?m=0

  2) Transport poolmuidu mida saab HHO aparaadi abil mis hoiab kokku kulutusi bensiinile ja diislile 90% !!! Neid saab kodus ise valmistada ja osta : http://m.stins.biz/auto/

  3) Eesti oma raha kasutamine milleks on Seto Kroon ja Eesti Veksel.

  Üksikisiku energiasõltumatus! http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2011/12/iga-uksikisik-energiasoltumatuks-igal.html

  VastaKustuta
 2. "Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit eurot, mis teeb 7500 eurot iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitab Jarmo Tuisk küsimuse. "
  Auto paaki,bensiini ja diisli asemel,vala vett : http : / /
  m. stins. biz / auto/
  Auto on water
  AUTO ON WATER
  Hydrogen on the ICE is one of the most exciting topics of vehicle owners and not only. Our company has developed electrolyzers capable of replacing the main fuel (gasoline, diesel) by 70-90%. In some cases, it is 100%. Working samples were successfully tested for 2 years.
  The results of the engine, units of the units, were in excellent condition, without damage.
  Increase of the motor resource of ICE by 2 times, Increase of the engine power up to 35%, Absence of deposit on the piston system.
  Machines on which tests were carried out
  VAZ 2101
  VAZ 2101
  VAZ 2108
  VAZ 2108
  VAZ 2109
  VAZ 2109
  BMW e39
  BMW e39
  Volga GAZ-24
  Volga GAZ-24
  Gazelle
  Gazelle
  HUMMER H2
  HUMMER H2
  KamAz
  KamAz
  Skoda Octavia
  Skoda Octavia
  Tavria
  Tavria
  Security
  SECURITY Our company has focused on the required capacity per second of a sufficient amount of gas from the water for the operation of ICE. The explosive gas does not accumulate and is not stored in cylinders. There are no volumes of gas accumulation. In the event of an accident or other damage and ignition, the explosion is excluded, since the system is filled with water and the exhausted gas immediately consumes the internal combustion engine. Nothing to explode.
  Installation additional. generators
  ADDITIONAL. GENERATOR
  ADDITIONAL. GENERATOR
  ADDITIONAL. GENERATOR
  Propane-methane with hydrogen
  Excellent proven system of afterburning methane and propane. The propane savings range from 40 to 70%.
  In DVS, propane or methane is burned by only 63-64%, the remaining 33-34% is emitted into the exhaust manifold.
  Hydrogen is mixed with propane-methane during combustion causing propane to burn to 90-99%
  thereby increasing power and saving gas by at least 30-35%.
  Good Started on the mixture in -25 -27. Smooth work.
  Reduces the temperature of hydrogen burning.
  Propane-methane slows the ignition of hydrogen and oxygen.
  Hydrogen raises the octane number and raises the caloric content of propane or methane by 20-40%, depending on the amount of hydrogen.

  CO2
  The ecological exhaust also increases. CO2 emissions are reduced to a minimum, The smell of exhaust fumes. Our performance at the gas saving stand (PROPAN) and the reduction of CO2 emissions to 7-11%.
  INDICES AT THE BOOTH
  Propane is marked by Red.
  CO2 is marked with white
  CO marked in yellow.

  OPTION 1. Savings of 50-70%.
  OPTION 2. Savings of 70-90%.
  OPTION 3. Savings of 90-100%.

  VastaKustuta

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...