Ärme osale rassismile ja diskrimineerimisele kaasaaitamises, ehk valgest genotsiidist Lõuna-Aafrika vabariigis

kolmapäev, mai 30, 2018


Kõne Riigikogus 30.05.2018 seoses Vabariigi Valitsuse algatatud "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus., arengu. ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõuga (606 SE).

Lõuna-Aafrika Vabariigis lõppes apartheid 1994. aastal. Miljoneid hektareid afrikaanidele, ehk valgetele lõuna-aafriklastele kuulunud maad on antud riigile üle nii vabatahtlikult kui kompensatsiooni eest. Sellele vaatamata otsustas Lõuna-Aafrika parlament hiljuti konfiskeerida ilma igasuguse hüvitusteta kogu ülejäänud valgetele põllumeestele kuuluva maa. Ettepaneku tegi selleks vasakpoolne neomarksistlik partei “Majandusvabaduse võitlejad”. LAV-i president Cyril Ramaphosa lubas minna maade jagamise programmiga edasi kiirendatud korras. Tema avaldus võeti parlamendis vastu juubelduste saatel.
Riigi eurooplastest elanikkond on hirmul, et tagajärjeks on samasugune jõhker ja vägivaldne maade ülevõtmine, nagu toimus naabermaal Zimbabwes, kus tagajärjeks oli, et suur osa maadest kuuluvad nüüd  president Robert Mugabe lähedasele ringkonnale, riik on majanduslikult kokku varisenud ja suur osa maadest söötis.
Kuritegevus ja vägivald LAV-is on muutunud juba nii rängaks, et peamiselt valged afrikaani keelt kõnelevad farmerid on tulnud tänavatele protestima ja rahvusvaheliselt üldsuselt abi paluma. Möödunud aasta lõpus avaldatud statistika kohaselt on LAV-is 100 000 farmeri kohta mõrvatud 156 inimest, mis muudab Atkinsoni sõnul põllupidamise LAV-is maailma ohtlikuimaks tööks (väljaspool sõjapiirkondi).
Viimaste aastate jooksul on mõrvatud tuhandeid afrikaanidest farmereid, lisaks massilised peksmised, vägistamised ja röövimised. Genocide Watch, kelle peakorter asub Washingtonis, tõdes juba 2003. aastal, et rünnakute taga on rassiviha ja et see võib muutuda genotsiidiks, kui valitsus vahele ei astu. Valitsus näib aga hoopiski sellele takka õhutavat.
Austraalia sisserändeministri Peter Duttoni sõnul on Lõuna-Aafrika eurooplastest põllumajandustootjad pidanud kogema jõhkrat vägivalda, mida Austraalia ei saa ega tohi eirata. Ta teatas, et valmistab ette seaduse, mis annab Lõuna-Aafrika farmeritele õiguse saada eriviisa Austraaliasse. “Neile on vaja anda abi, nagu tsiviliseeritud riigile kohane“, rõhutas ta. Tema üleskutse võimaldada Lõuna-Aafrika valgetel farmeritel lihtsustatud korras Austraaliasse tulla ajas tagajalgadele aga vasakpoolsed, kes asusid teda süüdistama rassismis, sest ta julges valgete inimeste julgeoleku eest välja astuda.
Valgete inimõiguste rikkumine, tagakiusamine, diskrimineerimine, räige vägivald ehk nii-nimetatud Valge Genotsiid on muutnud 4-miljonilise Lõuna-Aafrika eurooplaste kogukonna elu õudusunenäoks. Sellest rääkida aga ei tohi. Kahepalgeliste multikultisallivuslaste arvates on rassism vaid valge inimese halvustav suhtumine ja käitumine temast tumedama nahavärviga inimestesse, aga mitte kunagi vastupidi. Ehk teisisõnu, rassism saab olla vaid ühesuunaline, rassist saab olla ainult valget nahavärvi olev inimene.
Juba igapäevaseks saanud sündmused, täna Lõuna-Aafrika Vabariigis, kõnelevad aga sellele absurdsele käsitlusele vastu. Valgete vastane rassism on reaalsus ja see on saanud endale äärmiselt jõhkrad vormid. Samuti, nagu kristlaste vastane vägivald mitmetes islamistlikes riikides.
Kuid tundub, et need asjad ei huvita mitte kedagi. Euroopa Liit on Lõuna-Aafrikas ja ka paljudes teistes Aafrika riikides toimuva suhtes näidanud üles erakordset ignorantsust, taunitavat kahepalgelisust ja topeltstandardeid.
Europarlament lükkas 2017. aasta novembris tagasi sõltumatu saadiku Janice Atkinsoni ettepaneku arutada Euroopa Liidu kõrgemates struktuurides valgete farmerite mõrvu Lõuna-Aafrikas. Europarlament on varem küll arutanud ja hääletanud entusiastlikult rahvusvahelise sekkumise poolt kunagise apartheidi lõpetamiseks, kuid nüüd ei võtnud jutukski täna Lõuna-Aafrikas toimuvaid raskeid inimõiguste rikkumisi. Sest need pole suunatud mitte neegrite, vaid valgete vastu. Ilmselt on selline käitumine ning valge genotsiid lubatud ja normaalne. Mind väga huvitab, kas ka Eesti saadikud hääletasid selle teema kalevi alla pühkimise poolt.
Toimuv valgete eraomandi bolševistlik natsionaliseerimine, vägivald ja tapatalgud viivad paratamatult nende inimeste massilisele põgenemisele maalt, kuid neile Euroopa Liit abi ja pagulasstaatust ei paku.
Nagu öeldud, jäi Atkinsoni ettepanek algatada selles küsimuses arutelu ja nõue, et nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Ülemkogu teeks olukorda hukkamõistva avalduse, toetuseta. Vähe sellest, täna on meil laual aga dokument, mille põhjal Euroopa Liit on valmis sõlmima Lõuna-Aafrika Vabariigiga arenguabi andmise, kaubanduse ja koostöö lepingu ning meilt küsitakse heakskiitu ja volitusi selleks.
Oleme kuulnud siin selle leppe kriitikavaba ülistamist ja kiitmist. Asjadest tuleb rääkida aga ausalt ja avatult. Kas tõesti me kiidame heaks kõik selle, mis seal toimub?
Selles dokumendis ega seletuskirjas ei ole poole sõnagagi mainitud sealset olukorda ega valgete vastu suunatud jõhkrat rassismi ega vägivalda. Selles ei räägita poole sõnagagi, et me oleme kategooriliselt vastu igasugusele rassismile, seisame inimõiguste eest ja nõuame nende täitmist kõikidelt riikidelt, eriti nendelt, keda me oleme nõus aitama või erinevates valdkondades koostööd tegema. Et igasugusele abi saamisele peab eelnema viivitamatu valgete diskrimineerimise lõpetamine, nende võrdne kohtlemine, normaalse olukorra taastamine ja maaomandi tagastamine omanikele või äärmisel juhul selle täielik kompenseerimine.
Ilma selleta ei tule mitte ühegi lepingu sõlmimine kõne allagi. Selle asemel tuleb üle vaadata juba kehtivad lepingud, sh tühistada Lõuna-Aafrika Vabariigi kodanikele antud viisavabadus Euroopa-Liitu ja kehtestada LAV-i vastu kohesed ja karmid sanktsioonid ning võtta vastu ja anda abi valgetele põgenikele, nagu Austraalia on seda pakkunud.   
Valmisolek teha koostööd selliste riikidega on vale ja häbiväärne ning muudab tühiseks kõik jutud demokraatiast, euroopalikest väärtustest, inimõigustest ja nende toetamisest. Kui antud lepe peaks heaks kiidetama, ei ole mitte ühelgi inimesel, kes seda toetab, moraalset õigust nendel teemadel enam sõna võtta.
Head kolleegid, ma kutsun teid üles: ärme osale rassismile ja diskrimineerimisele kaasaaitamises.
Eelpooltoodust tulenevalt teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada.
Riigikogu stenogramm 30.05.2018

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...