Transpordi arengukava 2021-2035 on ambitsioonitu

reede, oktoober 01, 2021

 Kõne Riigikogus 29.09.2012

 Transpordi arengukava on deklaratiivne, loosunglik, väga väikese innovatiivsuse ja tulevikku vaatava pilguta. Aga kõige kurvem on, et see, mis me siin teeme, et me arutame transpordikava üle, teeme ettepanekuid, esitame häid mõtteid, kuidas mingeid probleeme lahendada või mingisuguseid uusi samme astuda, on tegelikult tühikargamine, tühi töö ja vaevanägemine, sest arengukavasid koostab ja kinnitab valitsus. Nemad, nagu me ka pildilt näeme, ei viitsi isegi ära kuulata meie mõtteid seoses sellega (valitsusepoolne ettekandja MKM minister Taavi Aas lahkus arutelu ajaks saalist).

 Erinevate valdkondade arengukavad, mis peaks meie riigi ja valitsuse tegevust koordineerima pikaajaliselt, nagu seegi transpordi ja liikuvuse arengukava aastani 2035, ei saa olla lihtsalt sellised, et ükskõik, mis poliitiline jõud on parasjagu valitsuses, nemad selle koostavad ja enam kui kümneks aastaks peavad kõik selle järgi tegutsema. Need on olulised programmid, need on olulised sihid ja need peaks olema Riigikogu poolt kinnitatavad, mitte lihtsalt meile niimoodi ette näidatud.

 Aga kuna siin on erinevatel transporditeemadel juba räägitud, siis olles Eesti lennunduse toetusrühma liige ja ka esimees, siis ma tahaks enda sõnavõtus keskenduda just sellele. Arengukavas on, kui me vaatame ka kooskõlastusi, vähemalt 100 lehekülge teksti. Lennundusele, mis on ju vaieldamatult väga innovatiivne, väga suure perspektiiviga ja ka tulevikuga transpordiliik on siin ainult mõned leheküljed. Ja see on äärmiselt kurb, sellepärast et lennundussektor, kuigi koroonakriisi tõttu on see loomulikult üks suuremini pihta saanud valdkondi, siis enne seda tootis meile 4–5% SKT-st. Sellega on seotud erinevate valdkondade läbi umbes 40 000 inimest ja see on märkimisväärne hulk.

 Kui me vaatame, mida siin on öeldud, siis tegelikult me leiame siit arengukavast põhiliselt ainult kirjeldusi, mis on tehtud. Et Kihnus parandati lennurada ja Pärnu lennujaam rekonstrueeriti ja ka Tallinna lennujaamas üht-teist tehakse. Ja mainitakse, et Tartus justkui ei olegi midagi teha vaja ja Ruhnus ammugi, mis ei vasta üldse tõele. Ja siis räägitakse lihtsalt loosungeid sellest, kuidas peame Aasia turgudele minema ja kuidas tagada majanduse konkurentsivõimet ja Eesti reisijate liikumisvõimet arendama, suurendama. Aga sellest, mida kavatsetakse teha tegelikult selle enam kui 10 aasta jooksul, praktiliselt mitte midagi asjalikku ega konkreetset ei ole. Jah, mainitakse ära, et mahitamata õhusõidukite teemat, aga põhiliselt puudutab see pakivedu. Millest oleks pidanud rääkima, oleks pidanud rääkima õhutaksodest, mis juba tulevad täna, mida ka täna tahetakse Eestis juba pilootprojektidena sisse viia, elektri lennukitest, lennukitööstusest, disainist, hooldusest. Kõike seda peaks soodustama.

 Ja väikelennundus, sellest ei räägita absoluutselt mitte poolt sõnagi. Meil on väikelennuvälju, kui ma jätan need Ruhnud ja Kihnud ja Kärdlad kõrvale, siis umbes, ma võib-olla eksin, 15 kuni 20 tükki, aga need on sellised eraeralennuväljad, entusiasmipõhised. Soomes on väikelennuvälju, korralikke lennuvälju, korralikke väikelennuvälju 1500. Ja eralennundus on terves maailmas väga kiirelt arenev, väga populaarne valdkond mis seondub ka otseselt turismiga. Meie oleme sellest täiesti välja lõigatud. Jõhvi kavatseb jah, tõepoolest, ehitada ka korralikuma väikelennuvälja. Aga sellest on vähe, sest tegelikult oleks tulemas juba ainuüksi Soomest kümneid tuhandeid turiste, lennuturiste, kes vajaksid lisaks sellele, et neil on maandumisplats, ei peagi olema asfaltplats, see võib olla ka korralik äraniidetud heinamaa. Aga kellel oleks vaja teatud teenuseid, et nad saaksid sealt lähimasse asulasse, et nad saaksid tankida jne. Meil ei ole midagi.

 Ja kui me vaatame teisi riike, siis see valdkond toob üha rohkem ja rohkem tulu ettevõtjatele, omavalitsustele, riigile. Ja millegipärast meie ei näe ega ei oska neid tulevikutendentse ära kasutada. Ma olen äärmiselt pettunud, et järgmiseks kümneks aastaks sisuliselt ei ole lennundusvaldkonnas mitte mingisugust arengut ette nähtud. Samad probleemid tulid siin ju ka heade kolleegide sõnavõttudes kõikides teistes transpordivaldkondades välja. 

 Kui me vaatame ka arengukavaga kaasatust, siis on see olnud minimaalne ja ka nende ettepanekutega ei ole arvestatud. Nii et koolipapana – ma olen õppinud pedagoogiks, kuigi ma seda tööd palju ei ole teinud – annaksin sellele arengukavale hindeks kaks.

 

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...