Kärped ja vallandamised kaitsejõududes teenivad vaid Kremli huve

reede, oktoober 01, 2021

 Kui Reformi- ja Keskerakonna valitsuse kärpekrokodillid teatasid kevadel, et kaitse-eelarve kasvu kärbitakse järgmise nelja aasta jooksul ca saja miljoni euro võrra, alustas kaitsejõudude ülem Martin Herem sõjaväeorkestri ja kaplanaadi likvideerimisest. Toimuvat põhjendamatut ja mittevajalikku kärpimist, kaitseväe arengule tagasikäigu andmist ning traditsioonide, sümbolite ja vaimse toe saamise võimaluse hävitamist kriitiseerinute vastuhääled jäid kahjuks hüüdjaks hääleks kõrbes ning kaitseminister Laanet tegi kõik, et toimuvat õigustada.

Algas nii Kaitseväe kui Kaitseliidu isikkoosseisu vähendamine, vajalike hangete ja kavade külmutamine, et valitsuse hullumeelse, tänast geopoliitilist olukorda mittearvestava ja reaalseid julgeolekuvajadusi ignoreeriva kärpekavaga kaasa minna. Valitsus üritas ära kaotada isegi kaitseatašee kohta Varssavis ja ei leidnud raha mehitamaks asedirektori kohta NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuses. Siia saagasse sobitub ka kaitseväelastele antud häbiväärne ja kapitulantlik käsk 9. mail mitte kanda Eesti kaitsejõudude vormi, sest see võivat provotseerida Eesti okupeerimist tähistavaid venelasi. Ei pea vist pikalt selgitamagi, et kõik need sammud kahjustavad vaieldamatult ja täiesti otseselt Eesti kaitsevõimet, julgeolekut  ja iseseisvust.

See protsess pole veel lõppeda jõudnud, kui valitsus kuulutas oma selgelt põhiseadust riivava määrusega välja võimaluse vallandada isikud, kes ei soovi ühel või teisel põhjusel end vaktsineerida lasta. Sellest võimalusest haaras kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem innuga kinni. Ju näeb tema või keegi teine siin kiiret võimalust isikkooseisu kärbete ära tegemiseks.

Heremi sõnul on kaitseväes erinevatel põhjustel vaktsineerimata umbes 400 inimest. Need, kes 13. septembriks tõendit ei esita, saavad hoiatuse ja uue aja. Need, kes käsule ei allu, vallandatakse, ükskõik, kas neil on siis tööleping või teenistusleping. Herem ise seda käsuks, ähvardamiseks ega sundvaktsineerimise korraldamiseks ei pea: "Ma ei saa käskida kedagi, kes ei taha vaktsineerida, aga need, kes tahavad kaitseväes edasi teenida, peavad seda tegema. Kes ei taha, saavad valida teise eluala." Loomulikult on tegemist nii ähvarduse kui põhiseadusevastase käsu korras sundvaktsineerimisega.

Ma täpset arvu ei tea, kui teaks ei ütleks, kuid koos tegevteenistuses olevate kaitseväelaste, ametnike ja töölistega, jättes ajateenistujad välja, on kaitseväe koosseisus umbes 4000 inimest. Kui seni võis arvata, et kärpekavast tingitud isikkoosseisu vähendamine toimus viisil, mis kahjustaks meie kaitsevõimet võimalikul vähimal viisil, siis Heremi ähvardus likvideerida valimatult, lihtsalt mehhaanilisel viisil lausa kümnendik Kaitseväe isikkoosseisust, omab täiesti teistsuguseid tagajärgi.

Ei vaadata mis ülesannet vallandatavad isikud täidavad, kas on tegemist suurte kogemustega tippspetsialistidega, kuivõrd vajalik või asendamatud need isikud meie kaitsevõime seisukohalt on, kas neile on vajadusel üldse võimalik kiirkorras asendust leida või kui kaua võtab aega uute erialaspetsialistide väljaõpe. Ei mingit sisulist kalkuleerimist, ei mingeid erandeid, lihtsalt sulg sappa kõigile, kes pole vaktsineeritud! Kuidas mõjutab see meie kaitsevõimet ja julgeolekut? Kindlasti just ja vaid Kremlile meelepärasel viisil.

Kaitseminister Kalle Laanet on küll öelnud, et tulevikus muutub Kaitsejõududes vaktsineerimine osadel ametikohtadel kohustuslikuks, kuid ei ole kommenteerinud Heremi äärmuslikku vallandamisplaani. Ilmselgelt on see eelnevalt omavahel kokku lepitud. Kui ka Herem pole ise toimuvaga nõus, siis teame eelnevatest juhtudest, et olles kohale määratud kaitseministri poolt, puudub tal julgus ministrile vastu hakata. Näiteks kiitis ta agaralt takka eelmisele ministrile Jüri Luigele kui EKRE rahandusminister pakkus kaitse-eelarvesse täiendavaid vahendeid keskmaa õhutõrje ja rannakaitsesüsteemide hankimiseks. Luik tõrjus kõike, mida EKRE välja pakkus ja pani ka Heremi õhutõrje vajalikkust eitama. Alles mõni aeg enne seda oli Herem aga kinnitanud avalikkuses, et Eesti tulemuslik kaitsmine ilma keskmaa õhutõrjeta, kui taevas on vaenlase kontrolli all, on võimatu. Sellest tõstatub küsimus, kas ei peaks Kaitsejõudude juhataja olema määratud mitte kaitseministri vaid Riigikogu poolt. See välistaks otsese alluvussuhte ministrist ja sõltuvuse poliitilistest võimumängudest.

Erinevalt Kaitsejõududes toimuvast on siseminister Kristjan Jaani teatanud, et mittevaktsineeritud PPA töötajaid, politseinikke ja päästjaid vallandama ei hakata. Kui inimene on mingil põhjusel kaitsepookimise vastu, siis peab Jaani sõnul pakkuma tööandja talle kohta, millel saab töötada vaktsineerimata. On muidugi küsitav, kuivõrd on muude kohtade pakkumine võimalik spetsialistidele, kelle puudumisel jääks teostamata väga olulised tegevused. Juba niigi õhukeseks trimmitud süsteem ei kannataks nende muule tööle viimist ega vallandamist välja. Kaotajaks on meie inimesed ja turvalisus. Paraku on vallandamisähvardustest kuulda juba ka selles süsteemis.

Mina ei ole vaktsineerimise vastane. Olen kahe süstiga vaktsineeritud, kuid austan nende inimeste õigust, kes sellest erinevatel põhjustel keelduvad. Eriti tänaste teadmiste valguses, mille järgi vaktsineerimine aitab üha vähem uute koroonatüvede vastu ning vaktsineerimistõend võib ühel hetkel kaotada oma mõtte. Kui näiteks kahe süstiga inimesi hakatakse eristama kolm ja neli süsti saanutest, nagu täna mittevaktsineerituid vaktsineeritutest, kes võivad ju samuti haigestuda ja viirust edasi kanda. Viiruse leviku takistamiseks on palju muid võimalusi, mida Kaitsejõud on seni ka kasutanud.

Et vaktsineerimata inimeste sundvaktsineerimine ja vallandamine on põhiseadusevastane, sellele on osundanud õiguskantsler Ülle Madise. Ta on selgelt välja öelnud, et vaktsineerimisvabaduse põhimõte kehtib Eestis ja ka mujal jätkuvalt. See on väga sügavalt põhjendatud ning läbimõeldud põhimõte. Koroonatõendi nõude eesmärk ei tohi olla vaktsineerima sundimine – sellisel juhul on tegu varjatud vaktsineerimiskohustuse sisseseadmisega. Tema sõnul on see vastuolus vaktsineerimisvabaduse põhimõttega ja ka põhiseadusega. See käib ühtemoodi kõigi, ka kaitseväelaste, politsei ja päästjate kohta.

Tõik, miks sellest kirjutan, on otsene oht, mida tänane valitsus Eesti riigikaitsele ja julgeolekule tekitab. Kui kärbete ja sundvaktsineerimisega tekitatakse riigikaitsele kahju, siis peaks selle tagamaad huvitama meie eriteenistusi. Näiteid, kuidas on läbi aastate meie kaitsevõime arengule kaikaid kodaratesse loobitud võiks tuua kümnete kaupa. Kui sellelaadne käitumine antud üliolulises ja kriitilises valdkonnas on muutunud süsteemseks, siis tuleb selle tagant otsida teadlikku ja tahtlikku tegevust.

Kunagi nõudis Reformierakond sotside toetusel ajateenistuse likvideerimist. Selle ettekäändeks toodi kokkuhoid. Neile kiitis toona aktiivselt takka riigireetur Herman Simm. Tänase kärpekava põhjenduseks on samuti kokkuhoid. Selle asemel, et vaadata üle millised on erinevate ministeeriumite vajalikud, mittevajalikud või dubleerivad tegevused ja kulutused, kas midagi saaks vähendada või ära jätta ilma, et vajalikud tulemused ja eesmärgid kannataks, läks valitsus lihtsalt kõikjalt ühepalju kärpimise teed. Kasutusele võeti mitte mõistus vaid Exeli tabel ja aritmeetika, teades väga hästi, milliseid ohtlikke tagajärgi ja kahjusi see kaasa toob.

Eesti Reservohvitseride Kogu juhatuse esimees, kunagine kaitseminister Enn Tupp ütles seoses tänase valitsuse tegevusega, et „Iseseisva riigi eksistentsi ähvardavad ohud ei allu aritmeetikale ning kui riiki saaks valitseda vaid lihtlabase aritmeetika alusel, siis saaks "surematu" Lenini ütlust korrates ka köögitüdruk riigi juhtimisega hakkama.“

Nagu näeme, ei saa. Tänane Eesti riigi peaminister on käpardlikum kui Lenini köögitüdruk. Kui Lenini jutt oli vaid hüpoteetiline, siis Kaja Kallase valitsuse tekitatud ohud ja riskid meie julgeolekule on vägagi reaalsed.

Olukorras, kus Venemaa on asendanud diplomaatia agressioonidega, Putin räägib unistusest taastada Nõukogude impeeriumi piirid ning Kreml kuulutanud Balti riigid enda mõjusfääri kuuluvaks, on säärane käitumine ennekuulmatu. Kui siiani olime kaitsekulutuste osas eeskujuks oma liitlastele, siis nüüd oleme üha enam kujunemas probleemiks. Me ei tohi sel sündida lasta.

Arvestades Venemaa sihikindlat kaitse-eelarve tõstmist ja üksuste tugevdamist meie idapiiri taga, hiljutist Balti ruumi liitlastest ära lõikavate S-300 rakettide ja SU-30 ründehävitajate paigaldamist Valgevenesse ning peatselt saabuvaid kogu Venemaa läänepiiri ulatuses toimuvaid sõjaväe hiidmanöövreid Zapad, kus harjutatakse NATO riikide ründamist, tuleb nõustuda kindral Ants Laaneotsaga, et kaitse-eelarve tõusu kärpe taga saavad olla vaid Kremli käsilased.

Mis toimub?

Avaldatud Postimehes 07.09.2021

https://arvamus.postimees.ee/7331583/henn-polluaas-karped-ja-vallandamised-kaitsejoududes-teenivad-vaid-kremli-huve

 PS. Survestamise tagajärjel loobus valitsus 2022 aasta eelarves kaitsekulutuste kärbetest, kuid orkester ja kaplanaat on likvideeritud ja plaanitud 270-st inimesest suur osa koondatud. Ka terve hulk sundvaktsineerimisest keeldunud kaitseväelasi vallandati, kuigi KV juhataja Martin Herem lubas 15.09 kohtumisel EKRE fraktsiooniga, et mitte kedagi ei vallandata.

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...