Õnne võti on meie endi kätes

laupäev, veebruar 24, 2018Meie rahvas on elanud siin Läänemere kallastel kauem kui keegi täpselt öelda oskaks, kauem kui teised Euroopa rahvad. Me tunneme ja armastame sellest maast igat jalatäit, me oleme sellega kokku kasvanud. Me oleme andnud nime igale allikale, mäele, orule, saarele, jõele ja järvele. Me tunneme igat metsa, kivimürakat, sood ja raba. Me oleme harinud ja kujundanud seda maad ning kündnud ka Läänemerd aastatuhandeid. See maa ja meri on hoidnud ja toitnud meid. Siin on eestlaste kodu ja turvapaik. See maa, mille meie esiisad nimetasid Eestiks, on meile püha!

Muistse vabadusvõitluse ajal olime vaid kukesammu kaugusel maakondade ühinemisest ja oma riigi, Eesti kuningriigi loomisest. Läks teisiti, kuid see-eest olime me üks esimesi rahvaid Euroopas, kus juba enne Põhjasõda kujunes välja üleüldine kirjaoskus. 1632. aastal avati Tartus ülikool, varem kui Rootsis, kelle koosseisu me toona kuulusime. Peale Eesti alade vallutamist Peeter I poolt lõhuti tema käsul kirikukoolide võrgustik ja kirjaoskus taandus, kuid see suudeti taastada 19. sajandi rahvuslikul ärkamisajal. Tegemist ei olnud Euroopas väga levinud nähtusega, näiteks võib tuua kasvõi mitmetuhandeaastase kultuuriga Itaalia, kus veel möödunud sajandilgi ei olnud kirjaoskus kõikide inimeste seas sugugi iseenesestmõistetav.

Me teame kõik Carl Robert Jakobsoni ja tema 19. sajandi teisel poolel ilmunud kolme isamaalist kõnet. Levinud on ka teadmine, et Juhan Liiv oli esimene, kes lausus: “ükskord on Eesti riik”. Palju vähem tuntakse aga Jakobsoni mõttekaaslast Andres Tiidot, kes kirjutas enne seda teadaolevalt esimese isamaalise luuletuse „Eesti sõjalaul“, kus räägiti iseseisvast Eesti riigist:

Nüüd orjaunest ärkame
ja ühes sõtta tõttame,
sest priius läigib meie ees
ja Eesti Vabariigi peal.

Ometi läks veel ligi pool sajandit, enne kui unistus täitus. Küll aga panime vahepeal aluse ainulaadsele laulupidude traditsioonile (1864), mis oma riigi loomise tahet tugevdas ja ka okupatsiooniaastatel meie vaimu ja vabadusetahet kindlana hoidis. Ka täna toob see igale õigele eestlasele kananaha ihule ja pisarad silma. Laulupidu on rõõm, see on ühtekuuluvuse manifest, see on uhkus eestlaseks olemise, meie kultuuri, pärimuse ja oma rahva kestmise üle, see on ühine südametukse ja hingamine, mis annab meile jõudu ja kindlustunnet ning lootust tulevikuks. See on eestluse kvintessents oma parimal, pühamal ja ilusaimal kujul.

1884. aastal õnnistati Otepääl sisse meie sinimustvalge lipp. Sinine on Eestimaa taeva, järvede ja mere peegeldus, tõe ning rahvuslikele aadetele ustavuse sümbol; must – kodumaa mulla ja rahvuskuue värv ning valge sümboliseerib vabadust ning meie rahva kustumatut püüdu õnne ja valguse poole. Eesti rahvusliku liikumise tegelane,  dr. Heinrich Rosenthal ütles õnnistamistseremoonial prohvetlikud sõnad: “Olgu Eestimaa täis kuradeid, meie lippu nad ei võida.” Tal oli õigus, 1918. aasta novembris võeti lipp ametlikult kasutusele riigilipuna, selle all on vapralt võideldud, võidetud, aga ka kahjuks kaotatud, ränkrasketel okupatsiooniaastel hoiti seda kallist reliikviat südames ja toodi karistust trotsides välja taasiseseisvumise sündmustes ning see lehvib sama uhkelt ka sada aastat hiljem.

Nii esimesel laulupeol kui ka Eesti lipu sisseõnnistamisel mängiti Paciuse viisil ja Jannseni sõnadel laulu "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm", mis pani eestlaste hingekeeled helisema ja millest justkui iseenesestmõistetavalt kujunes Eesti Vabariigi hümn, mida esitatakse kõikidel tähtsatel ja pidulikel sündmustel. Huvitaval kombel ei ole seda tänaseni ametlikult hümniks kinnitatud, erinevalt lipule ja vapile, mille kohta on olemas eraldi seadused. EKRE esitas vastava eelnõu ja loodetavasti saab meie hümni staatus väärikalt ja lõplikult sätestatud tänavusel juubeliaastal. 

Eesti iseseisvus kuulutati välja kahel korral. Kõigepealt tegi seda Maapäev, kuulutades end Toompea lossi Valges saalis 1917. aasta 28. novembril, väljas protesteerinud sotsidest ja muudest vasakpoolsetest hoolimata, kõrgeimaks võimuks Eestis. Otsuse vastuvõtmise järel ajasid enamlased aga Maapäeva laiali ja selle tegevus katkes terveks aastaks, jätkudes siiski põranda all.

Kasutades ära sündmusi Venemaal ja esimese maailmasõja rinnetel, otsustas Maanõukogu vanematekogu kuulutada välja Eesti iseseisvuse. Selleks moodustati 1918. aasta 19. veebruaril eri parteide esindajatest Päästekomitee, mis koostas iseseisvusmanifest, milles esmakordselt nimetati Eestit iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. 1918. aasta 23. veebruari õhtul loeti see Pärnus Endla teatri rõdult avalikult ette, 24. veebruaril Viljandis ja 25-ndal Tallinnas. Need olid uue rahvusriigi suurhetked. 24. veebruaril nimetas Päästekomitee ametisse 13-liikmelise Eesti Ajutise Valitsuse ja see päev on jäänud meie ajalukku Eesti Vabariigi sünnikuupäevana.

Kuid vabadus ja omariiklus ei tulnud kergelt, juba varsti tungisid Eestisse punaste hordid idast ja algas Vabadussõda, üks heroilisemaid heitlusi meie ajaloos. Esimesed, kes haarasid relvad ja andsid oma vapruse ja innuga eeskuju kogu rahvale, olid meie koolinoored.

Vabadussõjas saime me hakkama millegi uskumatuga, sellega, millega ei ole saanud hakkama ükski suurriik maailmas, ei Napoleon ega Hitler - meil õnnestus võita sõda sadu kordi suurema Venemaaga. See on asi, mida me ei tohi iial unustada ja mille tähtsust ei ole võimalik kuidagi üle hinnata. Meie võitsime!
                                              
Tänavu möödub 100 aastat Eesti Vabariigi väljakuulutamisest ja 98 aastat Tartu Rahulepingu sõlmimisest Eesti ja Venemaa vahel. Rahuleping pani punkti ränkraskele Vabadussõjale, millega eesti rahvas näitas vankumatut tahet kaitsta oma vabadust ja riiklikku iseolemist.

Tartu rahuleping allkirjastati südaööl 02. veebruaril 1920 peale pikki ja raskeid läbirääkimisi, mida vene pool survestas pealetungidega kõigil rinnetel. Esimeseks küsimuseks, milles kokkuleppele jõuti, oli Eesti iseseisvuse tunnustamine, mis oli Eesti poole nõue, et üldse rahust rääkima hakata. Eestlased jäid vankumatuks ja endale kindlaks nii läbirääkimislaua taga kui lahingutes. Oleks meil sellist meelekindlust ka täna! Eesti delegatsiooni juht, Jaan Poska ütles peale lepingu allkirjastamist: "Tänane päev on Eestile kõige tähtsam tema ajaloo 700 aasta kestel - esimest korda määrab Eesti ise oma saatuse.”

Venemaa kinnitas Tartu rahulepinguga Eesti õigust iseseisvusele ja puutumatusele igaveseks ajaks. Venelased pidasid oma sõna vaid 4 aastat, siis initsieeriti Moskvast kommunistlik riigipöördekatse, mis kukkus läbi. 17 aastat hiljem okupeeriti Eesti vägivalla ähvardusel ja annekteeriti. Nii pikk on siis nende igavik. Meie ajalugu oleks teistsugune olnud, kui riigipöördega võimu haaranud Päts ja Laidoner oleks käitunud riigimehelikult ja poleks valinud hääletut alistumist ning vabadussõjalased poleks ühiskonnaelust olnud kõrvale lükatud.

Esimese punase aasta jooksul arreteeriti, küüditati ja tapeti ligi 60 000 eestlast. See oli eestlastele liig ning rahvas pesi endalt alistumise häbi. Algas suvesõda ja saksa vägede saabumisel olid metsavennad pool Eestit vene okupantidest juba vabastanud. Sakslastega koos jätkasid võitlust ühise vaenlase vastu umbes 80 000 meest, 3500 siirdusid vabatahtlikena Soome.

Eesti mehed ei võidelnud Hitleri eest, nad võitlesid oma kodumaa eest, peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluotsa ja rahvuslike ringkondade üleskutsel. Ka Soome oli oma võitluses vabaduse eest Saksamaa liitlane ning ei neil ega eestlastel pole midagi häbeneda. Paratamatuse sunnil pidi eesti mehed võitlema vabaduse eest kas soome või saksa mundrites. Muud võimalust ei olnud.

13.09.1950 kinnitas USA DP Komisjon, et Balti Relva-SS üksusi  ei saa seostada Saksa SS-iga. Sellega olid igasugused, pelgalt mundri pärast Eesti võitlejate süüdistamised tunnistatud alusetuks ja valeks. Vene propaganda püüab aga tänaseni siduda Eesti ja teiste Baltimaade rahvuslikke üksusi Saksa SS-i poolt sooritatud inimsusevastaste kuritegude ja natsismiga.

Täiesti häbiväärne on olnud Eesti valitsuste passiivsus nende valede ümberlükkamisel ja soovimatus selgitada maailmale Eesti eriolukorda möödunud sõjas, nagu Soome seda edukalt on teinud. Selline suhtumine viis 2005. aastal Juhan Partsi valitsuse korraldusel bolševismi vastu võidelnud eesti meestele püstitatud ausamba mahavõtmiseni Lihulas, mis päädis politsei vägivallaga seda kaitsma kogunenud meie omaenda inimeste vastu. Paar aastat hiljem lasti aga impeeriumimeelsetel vene šovinistidel, kes kogunesid takistama pronkssõdurist okupatsioonisümboli Tõnismäelt mujale viimist,  peksta takistamatult segi terve Tallinna kesklinn, enne kui vahele astuti. Enamik neist jäeti ilma igasuguse karistuseta.

Meie meeste kangelaslik võitlus võimaldas 20.09.1944 kuulutada välja Otto Tiefi valitsus. Kontrolli Eesti territooriumi üle ei saavutatud, kuid Eesti kuulutati sõjas neutraalseks ja nõuti kõigi võõrvägede viivitamatut lahkumist. Admiral Pitka alustas vägede organiseerimist ja Pika Hermanni torni heisati Eesti lipp. Punanaarmee küll vallutas Eesti, kuid peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots ja mõned valitsuse liikmed pääsesid Rootsi ning jätkasid eksiilis Eesti järjepidevuse edasikandmist ning tegutsemist kogu okupatsiooniaja vältel. Käesoleval suvel püstitatakse EKRE kaasabil Otto Tiefi kunagise kodutalu maadele talle mälestuskivi.
Sõjas ja kommunistlikes repressioonides kaotasime pea kakssada tuhat inimest. Läände põgenes ca 70 000 eestlast. Viiekümne okupatsiooniaasta jooksul jäi sündimata pool miljonit last. Eestlaste venestamise eesmärgil asustati siia Venemaalt enam kui seitse miljonit inimest, kellest püsivalt jäi kohale umbes pool miljonit.
Kõik, mis meenutas Eesti iseseisvust ja omariiklust kuulus hävitamisele ja  väljajuurimisele. Kultuuri hakati suunama ülevaltpoolt. Heideti prügikasti kõik, mis varasemal ajal loodud. Esimestel okupatsioonikuudel suleti 212 väljaannet, ehk 80% kõigist olemasolevatest ajalehtedest ja ajakirjadest. Kevadel 1941 algas massiline raamatute hävitamine, milleks andis korralduse Kirjandus- ja Kirjastus- Asjade Peavalitsuse ülem (ehk tsensuuriülem), ”elukutseline” kommunist Olga Lauristin, riigikukutaja Johannes Lauristini abikaasa. Ainuüksi Tartu Ülikooli raamatukogus raiuti kirvega tükkideks u. 70 000 raamatut. Isegi Tarzani lood keelati - küllap sellepärast, et ahvide kasvandik polnud proletaarset päritolu.

Suurel osal loovisikutel keelati oma teoste esitlemine, paljud arreteeriti. Lubatud oli ainult nõukogude võimu ülistav kunst. Kõigele inimväärikust kaitsvale kleebiti silt „kodanlik või „natsionalistlik“, mis sai peagi võrdseks mõistega „fašistlik“, mis tähendas kõike mittenõukogudelikku ja seega vaenulikku, mis tuli hävitada. Vaskpoolsed kasutavad samasugust bolševistlikku sildistamist ka täna, süüdistades rahvuskonservatiive alusetult natsismis ja rassismis, homofoobias jne.

25.03.1949 küüditatasid venelased ilusa nimega operatsioon „Priboi“ (Murdlainetus) käigus Eestist umbes 21 000 süütut inimest, sülelastest raukadeni. 5719-l küüditamisnimekirja kantud inimesel õnnestus end varjata, kuid enamik neist arreteeriti hiljem. Nende asemel küüditati teisi, et arv täis saaks. See seletab küüditatute ebaloogilist koosseisu, kuid põhjustas kuulujutte pealekaebamiste alusel küüditamise suurest osast, mida KGB omakorda aastakümneid võimendas. Tegelikult koostati küüditatute nimekirjad põhjaliku arhiivitöö ja operatiivandmete alusel.

Kuid eestlaste relvastatud vastupanu ei vaibunud. 1949. aastaks oli tapetud ja vangistatud ligi 10 000 metsavenda, üles  andis ennast 7000 okupatsioonirežiimi eest varjanud isikut. Võitlustes langenud vene NKVD-laste, hävituspataljonlaste ja kommunistlike aktivistide kaotused olid sama suured. Metsavendade üldarv oli u. 30 000 meest, mis oli pea kaks korda suurem, kui oli Eesti Vabariigi regulaararmee. Kuigi relvavõitlus vaibus peale Stalini surma, jäi kestma koolinoorte põrandaaluste organisatsioonide vastupanu. Tehti nõukogudevastast agitatsiooni, valmistati lendlehti, heisati Eesti lippe rahvuslikel tähtpäevadel, koguti relvi, purustati ja õhiti okupatsioonivõimu monumente jne. KGB andmetel tegutses Eestis üle 30 noorte vastupanuorganisatsiooni, viimane noorte vabadusvõitlejate kohtuprotsess toimus 1962. aastal, mil Eesti okupeerimisest oli kulunud üle kahekümne aasta.

Kuid see ei olnud kõik. Metsavend August Sabbe langes tulevahetuses KGB-ga 1978. aastal. Viimane metsavend Oskar Lillenurm leiti surnuna Läänemaalt 1980. aastal, kui kogu maailm oli juba sõjakoledused unustanud ja Tallinnas toimus Moskva olümpiamängu purjeregatt. Eesti okupeerimisest oli möödunud 39 aastat. Enamik meist mäletavad ka samal aastal toimunud noorterahutusi ja ”40 kirja”. Vastupanu ja dissidentlus ei kustunudki.

Viiskümmend okupatsiooniaastat ei suutnud murda eestluse selgroogu. Eesti iseseisvuse taastamine toimus õnneks verevalamisteta, kuid me kõik mäletame, et olime ka selleks valmis. Kes said, otsisid igaks-juhuks välja isade-vanaisade peidetud relvad, kes meisterdas torumiine, kes täitis süütepudeleid. Mitte keegi ei kartnud näidata oma meelsust ei demonstratsioonidel, Balti ketis, ega vene soomusmasinate ees seistes. Kui kommunistlik koloss varises, taastati Eesti riik õigusjärgsuse põhimõttel, sh. endistes, Tartu Rahulepinguga määratud piirides. See kirjutati ka meie Põhiseadusesse.

Paraku on tänagi 5,2% Eesti territooriumist Venemaa poolt okupeeritud. Marssal Mannerheim on öelnud, et kui üks rahvas loobub jalatäiestki oma maast, ei vääri see rahvas vabadust. Vabadussõda, Teise Maailmasõja vabadusvõitlus, metsavendlus ja laulev revolutsioon tõestasid, et eesti rahvas väärib oma riiki ja vabadust.

Seda lubamatum  on võimulolijate soov sõlmida Venemaaga uus piirileping. Miks rikutakse põhiseadust, miks kahjustatakse Eesti huve ja ollakse valmis andma tasuta ära Saaremaa suuruse maatüki, mille hind koos maavaradega on ligikaudu triljon eurot? Miks peaksime loobuma tuhandetest kalarikastest ruutkilomeetritest Peipsi järvel, Narva veehoidlal ja Narva lahel? Eriti, kui meenutada Vene duuma kunagise väliskomisjoni esimehe Aleksei Puškovi sõnu, et piirilepingu sõlmimine suhteid kahe riigi vahel ei paranda.   

1991. aastal taastati Kaitseliit ja asuti looma Eesti kaitsejõudusid, mis on olnud suur ja raske ettevõtmine. Täna oleme NATO liige ja iga meie sõduri taga seisab 29 NATO riigi sõdurid ja nende sõjaline võimsus. Võiks mõelda, et hirmsad ajad on möödas ja me saame lootusrikkalt vaadata tulevikku. Paraku pole Venemaa soov, taastada Vene impeerium, kuhugi kadunud. Venemaa on samasugune kurjuseriik kui ta oli nõukogude režiimi ajal. Nende eesmärgiks on maailmahegemoonia, mida Lenin ja Stalin kutsusid maailmarevolutsiooniks, Putin aga vene rahva pühaks missiooniks.

Eesti on läänemaailma viimane vahipost ida väraval. Meie kohustus on teha kõik, et Eesti vallutamine enam iial ei õnnestuks ja et meie iseseisvus ei satuks kunagi enam kahtluse alla. See tähendab, et me ei tohi enda kaitsevõime arendamist unarusse jätta. Tänases geopoliitilises olukorras oleme sunnitud panustama sellesse senisest rohkem. Ütlus, „Rahvas, kes ei toida enda sõdureid, söödab varsti võõraid“, on meil enda nahal läbi kogetud.

Meie eest tehti otsused mujal, nagu tänagi kipub olema. Räige venestamispoliitika ja massilise immigratsiooni tingimuses oli vaid aja küsimus, mil eestlased oleks rahvana jäädavalt hävitatud. Me pidasime vastu, sest vabaduseleek lõõmas meie südametes, olime uhked enda rahvuse ja saavutuste üle, meie moraal ja väärtussüsteemid püsisid kindlad kõikidele lammutamiskatsetele vaatamata. Me jäime püsima, kuid kuidas on täna?

Maailm on hoopis teistsugune kui siis, kui vabaks saime. Me ei ole kunagi varem seisnud vastamisi selliste väljakutsetega:  väljaränne ja madal sündimus; rahvusriikluse ja patriotismi demoniseerimine; massiimmigratsioon idast ja koodipagulased EL-st, mis varem või hiljem toob kõik selle negatiivsed tagajärjed ka meile; multikulturismi ja globalismi pealetung; meile omaste ja traditsiooniliste perekonnaväärtuste ründamine ning võõraste ja loomuvastaste väärtushinnangute pealesurumine nii vasak- kui paremliberaalide poolt. Meie suveräänsus sulab kevadise lumena iga järjekordse otsustusõiguse loovutamisega Brüsselile ja rahvuse säilimine on varsti samamoodi ohustatud kui okupatsiooniajal. See tuleb peatada.

Hegel on öelnud, et „vaid nendest, kes peavad vabadust kallimaks kui elu, saavad isandad“. Meist endist sõltub, kas suudame jääda peremeesteks ning kaitsta enda väärtusi. Eesti on täna ilusam ja rikkam, kui kunagi varem. Kui tahame, et Eesti riik ja rahvas kestaks, et inimestel oleks põhjust koju tulla, siis peame kõik andma oma parima. Igaüks meist. Riik, see oleme meie, riik algab igast kodust, koolist, külast, vallast, linnast ja maakonnast.

Meie iseseisvusmanifest algas sõnadega: „Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallavalitsusest kord tuleb Eestis aeg, mil kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama ja et kord jõuab Kalev koju oma lastel’ õnne tooma.“ Nüüd on see aeg käes. Ärme unusta, et õnne võti on meie endi kätes. 

Avaldatud: Konservatiivide Vaba Sõna, veebruar 2018

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...