Eesti välispoliitika on pigem sihitu ja allaheitlik

laupäev, veebruar 11, 2017

Kõne välispoliitika arutelul Riigikogus 09.02.2017
Henn Põlluaas, EKRE fraktsiooni aseesimees

Head Riigikogu esimees, välisminister ja kolleegid!

Hiljutise valitsuse ja välisministrite vahetumise tõttu võib mõista ministri soovi esitada aruandekõne asemel üldisi seisukohti. Kuid sellest hoolimata oleks oodanud täpsemat ja fokuseeritud ülevaadet.

Iga riigi välispoliitika aluseks on rahvuslikud huvid ja väärtused, mille põhjal pannakse paika eesmärgid ja strateegia. Eesti võimulolijad pole aga nende defineerimist oluliseks pidanud. See on viinud Eesti huvid teisejärgulisteks – kardetakse eristuda multikultuuristuvast ja traditsioonilisi väärtusi kaotavast Euroopast.

Eesti huvide kaitsmist nähakse vastandumisena ning rahvusriiklusele ja väärtustele suunatud poliitika on asendunud Euroopa Liidu, teiste riikide ja erinevate organisatsioonide huvide ja soovituste kriitikavaba omaksvõtuga. See ei ole normaalne.

Välispoliitika peamised märksõnad on julgeolek, Venemaa, NATO, massiimmigratsioon, islamiterrorism, välismajanduse arendamine, Euroopa Liidu kriis ning ühenduse võimetus kiirelt ja adekvaatselt tegutseda.

Venemaa rahvusvahelist õigust eirava ja agressiivse poliitika suhtes on valitsenud meil suhteline üksmeel. Samuti ei seata kahtluse alla NATO ja liitlassuhete vajalikkust. See on positiivne ja seetõttu ma sellel pikalt ei peatu. Kuid! Venemaa praktika tõttu kasutada sõjalist jõudu poliitiliste eesmärkide saavutamisel, peame suhtuma sanktsioonidesse kompromissitult ja see ei ole radikaalsus, nagu kostis välisministeeriumi suunalt, kui väliskomisjon nõudis Eesti seisukohtade karmistamist. Oleme kuulnud ka väiteid, justkui oleks Eesti soovil Balti peaministrite kohtumise Venemaa suunalist avaldust pehmendatud. Ka välisminister ei lükanud seda veenvalt ümber. Sellised tendentsid teevad murelikuks ja panevad kahtlema vasakvalitsuse edasistes sammudes.

Vaadates Eesti Euroopa Liidu poliitikat, siis on Eesti võtnud endale kaasajooksiku rolli. Kuid alati kõigega nõus olles, ei saa oodata, et meid võtetaks tõsiselt. Kunagi oli brittidel isegi anekdoot – kes on blond ja kõigega nõus? Vastus - Eesti välisminister.

Eesti välispoliitika on pigem sihitu ja allaheitlik. Sellest kõneleb soov ratifitseerida Eestile kahjulik piirileping, millega antakse Venemaale tasuta 5,2% meie territooriumist koos sinna jäävate hinnaliste maavaradega, Venemaalt okupatsioonikahjude kompenseerimise mittenõudmine, samas kui Riigikogu tegi nõudeotsuse juba 2004. aastal, ….ning Eesti otsustusõiguse ja suveräänsuse jätkuv loovutamine Brüsselile, kuigi Riigikohus sedastas, et selleks on vaja referendumit - punane joon on juba ületatud. Seisame küll teiste riikide territoriaalse terviklikkuse eest, kuid mitte enda eest.

Brexit ei tekkinud tühja koha peale. Euroopa rahvaste rahulolematusel on sügavad põhjused. Kui Brexitist võetakse õppust ja naastakse Euroopa Liidu juurte juurde, mis tähendab võrdsete riikide liitu, otsustusõiguse tagastamist liikmetele, direktiivimajanduse ja bürokraatia kaotamist, massiimmigratsiooni ja kvoodipoliitika lõpetamist, Euroopa kultuuri ja väärtuste kaitsmist (ma räägin tõelistest väärtutest, mitte vasakliberaalsetest libaväärtustest), siis jääb Liit püsima. Vastupidisel juhul on tagajärjeks üha suurem usalduse kaotus ja riikide lahkumine. Juba räägitakse sellest Prantsusmaal, Hollandis, Saksamaal, Austrias, Tšehhis, Itaalias ja mujalgi.

Euroopa Liidu kriitikute sildistamine 19. sajandi ksenofoobideks, populistideks ja äärmuslasteks ei aita. Vaja on sisulisi muutusi, mitte kiidukõnesid rappa jooksnud suundumustele ja Brüsseli eluvõõrale poliitikale.

Eesti saab Euroopa Liidu eesistujana vastutusrikka rolli. Kui tahame, et Euroopa Liit ja euroopalik eluviis säiliks, peame julgelt ja avameelselt käsitlema arenguid nii idas kui lõunas, osutama Euroopa Liidu probleemidele ja pakkuma toimivaid lahendusi võltsist poliitkorrektsusest kantud hambutu jututoa asemel.

Tõsi, sisepiiride sulgemine ei lahenda terrorismi ja immigratsioonikriisi. Kuid kui Liidu välispiirid peavad nagu sõel, kui Euroopa piirivalve ja sõjaline missioon Sofia pakub inimsmuggeldajatele tasuta transporditeenust, tuues tuhandete kaupa immigrante Aafrika rannavetest Euroopasse, siis see ongi tagajärg. Just seetõttu, et Brüsselis puudub tõeline tahe peatada ebaseaduslikku sisserännet, millega kaasnes terrorism, kuritegevuse kasv ja naiste massiahistamised, on liikmesriigid olnud sunnitud neid meetmeid kasutama. Euroopa Liit ise on olnud kõige suurem Schengeni ruumi lammutaja ja islamiterrorismi mahitaja ning taas on Eesti olnud alati ja kõigega nõus.

Abivajajaid tuleb aidata ja arenguabi andmisel on Eesti olnud esirinnas. Kuid abi tuleb osutada rände- ja kriisiriikides, mitte luua probleeme Euroopasse, sh. meile. Pagulaskonventsioonide täitmine ja solidaarsuse sildi all kvoodikohustuste võtmine ei tohi toimuda rahvusliku enesetapu hinnaga.

On aeg möödunud ajajärgu aegunud konventsioonid üle vaadata. Eesti, kus rahvastikust ligi 30 protsenti on välispäritolu, võiks olla siin koos sama meelt olevate rahvastega eestkõneleja. Selle asemel kustutati uues Eesti Euroopa Liidu poliitika raamdokumendis ära säte, mille kohaselt Eesti ei nõustu sunniviisiliste immigratsioonikvootidega ning kolmandatest riikidest, peamiselt Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest, võetakse igal aastal vastu tuhandeid sisserännanuid. Kahe viimase aastaga ligi üksteist tuhat. Sedasi näeme varsti, kuidas oleme vähemusrahvas omaenda maal.

Tahan avaldada välisministrile ka tunnustust. Kuigi ta möönis, et Brexit ja USA presidendivalimised ei olnud talle meelepärased, on ministri sõnavõtud neil teemadel muutunud tasakaalukamaks, vastupidiselt varasematele, mil ta lubas endale sotsidele omast siltide kleepimist nii tänase USA presidendi kui Briti poliitikute suunal. See on positiivne, sest nii USA kui Suur-Britannia on meie suurimad ja tugevamad liitlased ning head suhted on meie julgeolekugarandiks, mida ei tohi ohustada kibestunud väljaütlemistega.

Paraku ei ole see arusaam jõudnud kõikide vasak- ega paremliberaalideni, peavoolu meediasse ega ka avalik-õiguslikku ERR-i. Tundub justkui presidendivalimised USA-s ei olekski lõppenud ning teatud ringkonnad püüavad sallimatult ja raevukalt tulemusi muuta, saamata aru, et kahjustavad sellega meie liitlassuhteid. Või tehakse seda teadlikult?


Kahjuks ei jõua etteantud aja raames rohkem teemasid puudutada, kuid millised peavad olema Eesti välispoliitika eesmärgid ja visioon? Vastus on lihtne. See on kirjas põhiseaduse preambulas – Eesti riik on loodud selleks, et tagada eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimine. Kogu riigiaparaat ja ka välispoliitika peab olema rakendatud just selle eesmärgi tagamisele.

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...