Riigikogu valimised on ukse ees

pühapäev, veebruar 27, 2011

Ajalehe Saue Sõna intervjuu Henn Põlluaasaga, üksikkandidaat nr. 887 Nõmmel ja Mustamäel

Miks otsustasite kandideerida Riigikogu valimistel?
Eesti tuleb välja tuua demokraatia- ja majanduskriisist. Tarvis on uut, värsket ja sõltumatut jõudu, kes oleks valmis seisma Eesti riigi, selle majanduse, kultuuri ja rahva, mitte ainult erakonna või isiklike huvide eest. Ausse tuleb taas tõsta sellised väärtused nagu ausus, moraal, aated ja isamaaarmastus. Olen poliitiliselt sõltumatu ja ei kuulu ühtegi erakonda. Seetõttu otsustasin kandideerida üksikkandidaadina. Olen kindel, et suudan anda olulise panuse, muutmaks Eesti inim- ja elamisväärseks riigiks. Eesti vajab positiivseid muutusi! Üksikkandidaadina esindan kõigi inimeste, mitte parteide huve.

Kui pääsete Riigikokku, siis milliste eluvaldkondadega tahaksite kõige enam tegeleda?
Tegeleda tuleb loomulikult kõigi valdkondadega, sest kõik teemad on olulised. Teistest enam pakub aga huvi välispoliitika ja riigikaitse küsimused. Eesti peab käituma iseseisva, suveräänse riigina, lähtuma väärtuspõhisest poliitikast ja rahvuslikest huvidest. Kui me ei panusta piisavalt enda kaitsevõime arendamisesse, siis võivad ka kõik muud pingutused osutuda asjatuks. NATO abi ei jõua meieni üleöö, senikaua peame suutma ennast ise kaitsta.

Millised on Teie valimiseelsed lubadused?
Muuta tuleb Riigikogu valimiskorda, kaotades ära häälte ülekandemehhanismi ja kehtestades saadikute tagasikutsumise võimaluse. Presidendi peab valima rahvas. Kodanik peab saama rahvahääletuse algatamise õiguse. Kohalikel valimistel olgu hääleõigus ainult Eesti kodanikel. Tuleb muuta erakondade rahastamise aluseid ja vähendada riiklike eraldisi.

Tööpuuduse ja hinnatõusu vähendamine ning sissetulekute ja sotsiaalsete tagatiste tõstmine pole võimalik, kui Eestis ei taastu kodumaine väike- ja keskmine ettevõtlus, pangandus ning maamajandus. Selleks peab riik looma rahvuslikule ettevõtlusele soodsa majandus- ja seaduskeskkonna, vähendama bürokraatiat ja põhjendamatuid piiranguid. Välisfirmade maksustamata kasumite väljakantimisele ja pankade vastutamatusele tuleb panna piir. Esmase leevendusena tuleb vähendada toiduainete käibemaksumäära ning kütuse- ja elektriaktsiisi.

Eesti on Eesti vaid juhul, kui eestlased ise peavad seda kõige elamisväärseimaks maaks maailmas. Toetades traditsioonilisi pereväärtusi, tuleb luua selliste sotsiaalsete tagatiste võrgustik, mis soosib sündimuse kasvu, tagab kodanikele hea ja kättesaadava arstiabi, tasemel hariduse ja mureta pensionipõlve ning katkestab massilise lahkumistrendi kodumaalt. Eesti peab jääma rahvusriigiks, kus eestlased, kui põlisrahvas, omavad vääramatut eelisõigust tagada tingimused oma keele, kultuuri ja rahvuse säilimiseks ja arenguks.

Mida ootate uuelt Riigikogult?
Eeskätt koostöövõimet ja seda, et Riigikogu oleks oma töös objektiivne, vastutustundlik ja parteideülene. Täna me seda ei näe. Riigikogu ei tohi olla seadusloomes ega otsuste vastuvõtmisel allutatud välisriikide survele ega kitsastele huvigruppidele, olgu need siis kodu- või välismaised. Loodan, et Riigikogu suudab end kehtestada suveräänse riigi kõrgeima võimu, Eesti rahva, esindajana.

Avaldatud:
Saue Sõna nr. 48, 25.02.2011

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...