Ühinenud üksikkandidaadid - alternatiiv praegusele stagneerunud poliitkartellile

laupäev, jaanuar 15, 2011

Kuigi võimuladvik kinnitab rahvale, et kõik on hästi ja läheb aina paremaks, mõistavad mõtlevad inimesed, et Eesti ühiskond on väga suures kriisis. See ei avaldu üksnes majanduses, Eestit õõnestab ka poliitiline ja moraalikriis, mille algpõhjuseks on võimuladviku hoolimatus rahva tahtest ja vastutuse hülgamine. Eestis puuduvad sisuliselt opositsioon ja koalitsioon, tegutseb stagneerunud poliitiline kartell, kes administratiivseid vahendeid ja maksumaksja raha kasutades küüniliselt kaitseb enda poolt endale loodud privileege. Kodanikel on kujunenud olukorras üha vähem valikuid ja võimalusi kutsuda riigi arengus esile põhimõttelist kursimuutust.

Oma suveräänsust järjest enam väljapoole delegeeriv Eesti vajab uut, värsket ja sõltumatut jõudu, kes on valmis seisma Eesti riigi ja rahva, Eesti oma majanduse, kultuuri ja keele eest, mitte aga klammerduma kitsalt erakondlike või isiklike huvide ja privileegide külge. Rahvast peavad esindama Rahva Saadikud, mitte eluvõõras omakasule orienteeritud võimuladvik. Kehtiva valimissüsteemi järgi komplekteerib riigikogu koosseisu parteiline võimuladvik, mitte rahvas. Soovides pakkuda alternatiivi praegusele stagneerunud võimule, oleme otsustanud kandideerida eelseisvatel Riigikogu valimistel tõeliste rahvasaadikutena, valides selleks kandideerimise üksikkandidaatidena. Just nii oleme kõige vahetumalt seotud kindla valimisringkonnaga, saame mandaadi ainult enda häältega ning vastutame seejärel valituks osutumise korral otse ja vahetult ka oma valijate ees.

Riigikokku pääsemisel pühendume järgnevate eesmärkide saavutamisele:

- Eesti riigi valitsemine saab muutuda vaid juhul, kui muutub praeguse poliitilise süsteemi aluseks olev valimissüsteem. Muuta tuleb Riigikogu valimiskorda, kaotades ära häälte ülekandemehhanismi ja kehtestades saadiku tagasikutsumise võimaluse. Presidenti peab valima rahvas. Kodanik peab saama siduva rahvahääletuse algatamise õiguse. Kehtestame omavalitsuste valimisõiguse ainult Eesti kodanikele. Korruptsiooni ja erakondliku ringkäenduse kaotamiseks peavad kohtunikud, prokurörid ja politseiprefektid olema rahva poolt valitavad.

- Eesti inimesi vaevavad elumured kasvavad välja kõik ühest juurest, milleks on rahvusliku majanduse häving. Murrangut võitluses tööpuuduse ja tõusvate hindadega, aga samuti elanike kehvade sissetulekute ja kasinate sotsiaalsete tagatiste vallas pole võimalik saavutada, kui Eestis ei taastu massiline kodumaine väike- ja keskmine ettevõtlus, pangandus ning maamajandus. Riik ei saa kõige selle juures olla passiivne pealtvaataja, vaid peab aktiivselt sekkuma ning protsesse juhtima.

- Eesti on Eesti vaid juhul, kui eestlaste kriitiline mass peab seda kõige elamisväärsemaks maaks maailmas. Toetades traditsioonilisi pereväärtusi on meie eesmärgiks luua järk-järgult seesuguste sotsiaalsete tagatiste võrgustik, mis soosib sündimuse kasvu, tagab kodanikele hea ja kättesaadava arstiabi ning koolihariduse ja katkestab inimeste üha massilisemaks muutuva lahkumistrendi meie ajalooliselt kodumaalt.

Kinnitame, et ka peale valimisi jätkame koostööd sõltumatu ja ühtse jõuna ega liitu Riigikogus olemasolevate kartelliparteide või nende fraktsioonidega.

Rohkem Eestit!

Ühinenud üksikkandidaadid:

Mart Helme, Martin Helme, Henn Põlluaas, Ingvar Tšižikov, Eugen Veges, Sten-Hans Vihmar, Aivar Koitla


http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/martin-helme-meie-uksikkandidaadid-lubavad-oigust-riigikogulane-tagasi-kutsuda.d?id=38417201

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...